‘Vastgoedsturing bij woningcorporaties: ervaringen en lessen uit de praktijk’ (Excursie Vreewijk) | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

‘Vastgoedsturing bij woningcorporaties: ervaringen en lessen uit de praktijk’ (Excursie Vreewijk)

Zoals u van Twynstra Gudde gewend bent, organiseren we jaarlijks een summercourse voor woningcorporaties, ditmaal op 23 augustus. Op veler verzoek zullen de cursussen in de toekomst in de winter worden aangeboden. In (januari) 2018 starten we dit experiment onder de naam 'Winterkost' in de tweede helft van januari.

Deze zomer op woensdag 23 augustus van 13.00-18.00 uur bieden we een éénmalige unieke bijeenkomst aan “Vastgoedsturing bij woningcorporaties: ervaringen en lessen uit de praktijk van het Rotterdamse tuindorp Vreewijk”

Grijp uw kans: Vol = Vol!

De afgelopen jaren is er veel veranderd in het vastgoedbeleid. Veel corporaties hebben vastgoedsturing vormgegeven, en velen zoeken nog naar een balans tussen sturen op vastgoed-economische waarde enerzijds en maatschappelijke anderzijds. Een complexe opgave. Ook de financiering van de wijkaanpak en het vastgoed in de grotere context als de wijkopgave vergen vernieuwingskracht van corporaties. Maar dit geldt eveneens voor gemeenten en andere betrokken partijen in de wijk. Mede omdat rollen van partijen veranderd zijn. Denk alleen al aan de beperking van de investeringsmogelijkheden van woningcorporaties in het voor de wijkaanpak veelal gewenste midden- en hogere huursegment. Bovendien is hier een verduurzamingsopgave van de bestaande woningvoorraad aan toegevoegd.

In deze masterclass behandelen we de stand van zaken van de vastgoedsturing in de corporatiesector. Waarom ligt de laatste jaren zoveel nadruk op vastgoedsturing en assetmanagement? Hoe wordt deze nu vormgegeven? Hoe staat het met de implementatie? Financiering in een monumentale context (o.a. relatie Nationaal Programma Rotterdam-Zuid), Maatschappelijke- versus financiële doelstellingen, Wijkvernieuwing en duurzaamheidambities.

Vervolgens spitsen we ons gesprek toe op de rijkdom aan ervaringen van corporatie Havensteder in de monumentale context van Tuindorp Vreewijk Rotterdam. De focus van de dag ligt daarbij op de volgende thema’s:

  • De stand van vastgoedsturing bij woningcorporaties,
  • De rol van goed assetmanagement en wijk-, en complexbeleid,
  • Financiering in een monumentale context (o.a. relatie Nationaal Programma Rotterdam-Zuid),
  • Maatschappelijke- versus financiële doelstellingen,
  • Wijkvernieuwing en duurzaamheidambities,
  • Keuzes, dilemma’s, lessen en inzichten.

Het programma is op locatie (Het Witte Paard, tuindorp Vreewijk) en bestaat uit interactieve presentaties. Onderdeel van het programma is ook een korte wandeling door de wijk, inclusief een bezoek aan een recent renovatieproject. Na afloop verzorgen we een borrel. Het programma wordt verzorgd door Havensteder en Twynstra Gudde.

Sprekers

Havensteder:

  • Hedy van den Berk (NPRZ en financiering en politiek krachtenspel) 
  • Henk Rotgans (Van sloop naar renovatie naar verbetering). 
  • Willem Apperloo (Vastgoedsturing in de praktijk). 

Twynstra Gudde

  • Marleen Sanders en Ilta van der Mast (Theoretisch kader, vastgoedsturing in de context van wijkopgaven en -visies).

Maximaal aantal deelnemers: 25 en hierbij geldt: Vol = Vol!

Kosten en inschrijven

De kosten bedragen per deelnemer € 245, --. Over de opleidingskosten wordt geen btw berekend.
Twynstra Gudde is geregistreerd in het CRKBO-register. Studielast 4 PE-punten. 

Het Witte Paard werd op 12 augustus 1922 voor het publiek geopend en groeide in de loop van de tijd uit tot een gerenommeerd Hotel Café Restaurant, bekend tot ver buiten Rotterdam. Van 1959 tot 1965 was er een Michelin-ster toegekend! In mei 1980 maakte een ernstige brand een einde aan de periode van bijna 60 jaar horeca. Daarna is Het Witte Paard een kleine dertig jaar lang een Dienstencentrum geweest. Nu, zo'n negentig jaar later, is Het Witte Paard in oude luister hersteld en opnieuw als horecavestiging in gebruik genomen.

Markten & Sectoren

Woningcorporaties

Docenten

Marleen Sanders-Kaiser

Senior adviseur Woningcorporaties

Marleen Sanders-Kaiser

Als senior adviseur bij Twynstra Gudde draag ik graag bij aan de verdere kennisontwikkeling bij woningcorporaties door corporaties met elkaar te verbinden en het debat te faciliteren rondom actuele thema's. Ik put hierbij uit mijn eigen ervaring in het ruimtelijk domein en mijn ruime kennis op het gebied van o.a. woningbouwontwikkeling en -beheer, duurzaamheid, gebieds- en vastgoedeconomie, stakeholdermanagement en samenwerkingskunde.

Ilta van der Mast

Partner

Ilta van der Mast

Als kerndocent bij de ASRE voor de Leergang Asset Management voor woningcorporaties lever ik mijn bijdrage aan kennisontwikkeling en onderwijs op het terrein van organisatieontwikkeling en verandermanagement bij de professionalisering van vastgoedsturing.