Tweedaagse ontwerpsessie ‘Kansen voor een mensgerichte energietransitie’ | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Tweedaagse ontwerpsessie ‘Kansen voor een mensgerichte energietransitie’

De energietransitie als banenmotor, vrijmarkt, datumprikker of make-over? Werk mee aan een nieuw, mensgericht perspectief op de energietransitie in de gebouwde omgeving!

Nederland gaat van het gas af. Dat betekent een ingreep op de manier waarop we leven. Overheden, energiebedrijven en netbeheerders zijn er druk mee, sommige ondernemende bewoners ook. Maar veel meer mensen weten niet wat ze te wachten staat. Wij zien de kansen in een mensgerichte transitie – voor het slagen van de energietransitie, maar ook voor de ontwikkeling van wijken en de betrokkenheid van bewoners. Hoe krijgen we dit voor elkaar? Op 24 en 25 januari 2019 gaan we daar samen met u en anderen mee aan de slag.

Wat gaan we doen?

Twynstra Gudde en MV Design combineren hun kennis over de energietransitie met hun expertise op gebied van ontwerpen en organiseren. We doorlopen samen met u verschillende stappen van onze social design aanpak, zoals empathisch onderzoek, reframing en co-creatie. Zo werken we stapsgewijs toe naar een perspectief op de energietransitie dat enthousiasme en daadkracht losmaakt bij de grote groepen mensen die nu niet meedoen. We gaan op zoek naar kansen en maken onbenutte kwaliteiten van de stad zichtbaar. Samen met onze klanten, ontwerpers, experts en bewoners werken we kansrijke perspectieven uit en brengen deze in praktijk.

  • Dag één starten we plenair met het verkennen van de context. We halen dilemma’s van stakeholders op. Want juist wat we graag willen - ons niet druk maken over energie- zit ons nu in de weg. De middag bestaat uit een intensieve workshop 'reframing'. We gaan met een social designers op zoek naar kansrijke perspectieven voor de energietransitie. We onderzoeken welke bestaande en eventuele nieuwe frames aanknopingspunten bieden om de energietransitie onderdeel te laten worden van het leven van alle bewoners.
  • Dag twee bestaat uit een vertaalslag maken van de ontworpen perspectieven naar de praktijk. Op basis van uw casus zetten we kennis vanuit Twynstra Gudde en ontwerpers in. Onder andere op het gebied van samenwerken, social design en transitievraagstukken. 

U gaat geïnspireerd naar huis, met concrete ideeën over hoe u heel verschillende groepen mensen kunt betrekken bij de transitie.

3 kansrijke perspectieven

Op basis van onze eigen ervaringen en gesprekken met verschillende partijen en mensen hebben we drie kansrijke start-perspectieven opgehaald die we tijdens deze ontwerpsessie gaan testen, aanvullen en waar mogelijk uitwerken tot toekomstscenario’s. Geheel nieuwe perspectieven kunnen ook ontstaan.

Voor wie?

Werkt u bij het rijk, een provincie of gemeente, woningcorporatie, energieleverancier en/of netbeheerder? Bent u sociaal ondernemer of lokaal initiatiefnemer? Deze tweedaagse ontwerpsessie is voor iedereen die belang in en hart heeft voor een inclusieve energietransitie. 

U kunt zich ook als groep vanuit een bepaalde gemeente of regio aanmelden. We maken de tweedaagse helemaal op maat en op locatie.

Praktische informatie

De ontwerpsessie vindt plaats op een locatie in de omgeving van Amersfoort. Na uw inschrijving laten wij u weten wat de exacte locatie is. De kosten voor deelname aan deze ontwerpesessie bedragen € 1.200,-, exclusief BTW.

Annuleringsvoorwaarden

In het belang van de training en voor een goede samenstelling van de groep is het voor ons belangrijk om te weten hoeveel en welke personen zullen deelnemen. Dit komt de kwaliteit van de ontwerpsessie ten goede. Mocht u onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, dan kunt u een vervanger laten deelnemen. Indien u uw deelname wilt annuleren dan dient u dit uiterlijk 1 maand voor aanvang door te geven aan opleidingen@tg.nl. Bij een niet tijdige afmelding zijn wij genoodzaakt de kosten van de ontwerpsessie geheel in rekening te brengen.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Zinzi Stasse (zst@tg.nl of 06-10 95 13 93).

Referenties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken, de gemeente Veenendaal, gemeente Haarlemmermeer, Provincie Gelderland, Amsterdam Engineering gingen u voor. 

Enkele reacties:

“Ik zat er zó in, ik ben helemaal vergeten naar de wc te gaan”.
“Een onverwachte dag, nooit verwacht dat ik over de Vierdaagse zou nadenken in het kader van de energietransitie”.
“Vooral het gesprek met de schoenmaker was een eye-opener, je hebt zo’n ander gesprek als je er open in gaat”.

Docenten

Hanke Nijman

Hanke Nijman

Adviseur

Hanke Nijman

Adviseur

Er komen veel maatschappelijke en technologische ontwikkelingen af op de energiesector. Door de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame en lokale energiebronnen verandert de energiemarkt. Tegelijkertijd zitten we middenin een digitale transformatie. Nieuwe technologieën bieden de mogelijkheid om anders om te gaan met het energiesysteem. Dat vraagt nieuwe samenwerkingen tussen verschillende stakeholders. Als adviseur en procesmanager richt ik me op deze samenwerkingsvragen.

Zinzi Stasse

Zinzi Stasse

Adviseur

Zinzi Stasse

We zitten in een verandering van tijdperk. Het besef dat de economie van vandaag - met haar inmiddels zichtbare verwoestende en uitputtende kanten- moet veranderen, dringt tot steeds meer mensen en organisaties door. We kantelen naar een nieuwe economie waarin anders gekeken wordt naar waarden, naar eigenaarschap, inclusiviteit, gebruik en samenwerking. Lineair maakt plaats voor circulair en een hiërarchische top-down- wordt vervangen door een bottom-upnetwerkmaatschappij. Waar de overheid zich terugtrekt, pakt de burger de regie en neemt steeds meer verantwoordelijkheid. Sociaal ondernemers winnen terrein en marktpartijen streven - naast het maken van winst - steeds vaker naar duurzaamheid en inclusiviteit. Ik werk graag aan vraagstukken die zich richten op een duurzame toekomst. Ik geloof dat organisaties sterker staan als ze een positieve impact creëren op milieu en maatschappij, naast het maken van winst, en help hen graag bij deze transitie. Mijn psychologische en bedrijfskundige achtergrond dragen eraan bij dat ik organisaties op een andere manier kan laten kijken naar waarden, organisatie en samenwerking. Ik werk graag op het grensgebied tussen maatschappij, markt en overheid, en creëer allianties tussen deze partijen die leiden tot beweging.

Charlotte Koot

Charlotte Koot

Adviseur

Charlotte Koot

In de energiesector vinden in rap tempo vele technische ontwikkelingen plaats, terwijl de samenleving op dit gebied maar moeizaam in beweging komt. Als adviseur houd ik mij bezig met deze menselijke kant van de energietransitie.

Jaap Warmenhoven

Jaap Warmenhoven

Adviseur

Jaap Warmenhoven

Ik ben bij Twynstra Gudde oprichter van Is Ook, een uniek samenwerkingsverband van kunstenaars, ontwerpers en de organisatieadviseurs van Twynstra Gudde. Deze combinatie leidt tot een verrassende en verfrissende aanpak van uw vraagstuk. Ik houd mij graag bezig met vraagstukken rond samenwerking, participatie en belangenstegenstellingen. Vaak zijn daar zowel overheidsorganisaties en andere publieke partijen als burgers en private organisaties bij betrokken. Het Mutual Gains gedachtegoed van Twynstra Gudde speelt een belangrijke rol in mijn werk.