Opleiden Training Visie- en Strategieontwikkeling (VSO)

Dinsdag 29 september en 27 oktober

Hoe pak je een probleem aan waar je al tijden mee worstelt? Wat is een goed besluit en hoe weet je dat? Hoe denk je na over de toekomst van je organisatie, van je sector, een regio of een issue? Hoe ga je om met onzekerheden in je bedrijfsvoering of in je omgeving? Hoe bereik je gestelde doelen? Als dat vragen zijn waar je tegenaan loopt, dan is de training ‘Visie- en Strategieontwikkeling’ iets voor jou! 

 Na afloop:

  • Heb je nieuwe inzichten verworven in wat we verstaan onder visie en strategie en welke rol deze vervullen in en om organisaties.
  • Je hebt kennis over theorieën rondom strategievorming opgedaan.
  • Je hebt geoefend met analytisch en synergetisch denken aan de hand van je eigen case.
  •  En kun je werken met het Visie- en Strategiecanvas dat we hanteren om vorm te geven aan de opgave waar je zelf voor staat.

In het kort

Datum

Dinsdag 29 september en 27 oktober

Duur van de opleiding

2 losse dagen van 09.00-17.00 uur

Prijs

€ 1.500 exclusief btw

Doelgroep

Managers en bestuurders

Locatie

Bij TwynstraGudde in Amersfoort, Oliemolenhof 14A
Routebeschrijving

Inschrijven

Visie en strategie zijn belangrijk voor organisaties, sectoren, regio’s of issues. Door het opstellen ervan kun je gestructureerd werken aan het bereiken van je doelen, worden de juiste belanghebbenden betrokken bij de gang van zaken en worden onzekerheden een vanzelfsprekend deel van het beeld van de toekomst. Het ontwikkelen van visie en strategie is een competentie die goed aan te leren valt, en waarvoor TwynstraGudde een aantal methodes en modellen heeft ontwikkeld. Aan de hand daarvan gaan we oefenen tijdens deze tweedaagse training.

De vorming van visie en strategie is een taak die vaak naast de dagelijkse werkzaamheden dient te worden vervuld. Tegelijkertijd is van belang om op de langere termijn en kritisch te kunnen blijven kijken naar de eigen organisatie. Je moet dus doorlopend kunnen schakelen tussen verschillende denk- en handelingsniveaus. Strategie is dus ook een competentie.

Tijdens deze training wisselen we de theorie af met praktische oefeningen: je wordt in staat gesteld de aangeboden theorie te vertalen naar je eigen situatie. En na afloop van de training ga je naar huis met de eerste contouren van je eigen visie en strategie.

Programma

De training bestaat uit twee, losse dagen. Op de eerste dag doen we een inleiding op het onderwerp ‘visie en strategie’, de betekenis daarvan voor jou en je opgave, de belangrijkste ‘strategiescholen’ en tools en we introduceren het door TwynstraGudde ontwikkelde ‘Visie- en Strategiecanvas’. Daaarmee ga je werken aan je eigen opgave.

Na deze eerste dag werk je zelfstandig aan je eigen visie en strategie, met behulp van het Canvas. Tijdens de tweede dag werken we aan het resultaat van je inspanningen en helpen we je om je visie en strategie helemaal scherp te krijgen.

In de training leren de deelnemers en trainers met en van elkaar aan de hand van inleidingen, praktijksituaties en oefeningen. Er is veel ruimte voor intervisie en feedback. De training is een afwisseling tussen plenair presenteren en bespreken en groepsgewijs of individueel werken aan je eigen inzichten, alles onder begeleiding van de ervaren Strategy Counsellors van TwynstraGudde.

Wat levert het je op?

De training geeft je inzicht in de belangrijkste theorie over strategie: je weet welke benaderingen er bestaan en wat hun belangrijkste kenmerken zijn. Je weet welke benadering voor jouw werk relevant is en welke strategische doelstellingen in jouw situatie resulteren uit de situatie van jouw organisatie, sector, regio of issue. En je kunt visie en strategie ontwikkelen, inspirerend overbrengen en implementeren: je kunt je strategische context vertalen in een overtuigende visie en strategie voor datgene waarvoor jij verantwoordelijk bent en daarmee nieuwe doelen en inzichten voor jezelf en je organisatie ontwikkelen. Daarvoor gebruik je onder andere het Visie- en Strategiecanvas.

Doelgroep

Deze training is in eerste instantie bedoeld voor mensen die een verantwoordelijkheid hebben binnen hun organisatie, hetzij voor een groep medewerkers, hetzij voor een specifiek onderwerp: een regio, een sector, een issue... Voor mensen dus die inzicht willen krijgen in hoe een strategie tot stand komt, omdat hun eigen situatie daarom vraagt. 

Docenten

Huub Raemakers en Stijn van Diemen verzorgen de training. Zij zijn beiden ervaren strategen van TwynstraGudde mét ervaring als docent. Hun expertise is breed en bestrijkt meerdere markten en een grote diversiteit aan opgaven. Huub en Stijn kunnen putten uit een groot arsenaal van voorbeelden, gedachtegangen en werkwijzen.

Kosten

De kosten voor deelname bedragen € 1.500,-- (exclusief btw) per deelnemer.
Dit bedrag is inclusief alle trainingsmateriaal en catering gedurende beide dagen (09.00-17.00 uur). De training is zonder eventuele overnachtingen. 

Annuleringsvoorwaarden

In het belang van de training en voor een goede samenstelling van de groep is het voor ons belangrijk om te weten hoeveel en welke personen gaan deelnemen. Mocht je onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, dan kun je een vervanger laten deelnemen. Indien je wilt annuleren dan dien je dit uiterlijk 1 maand voor aanvang door te geven via opleidingen@tg.nl . Bij een niet-tijdige afmelding zijn wij genoodzaakt de prijs van de bijeenkomst in rekening te brengen.

Neem contact op

Alle mensen

Neem contact op

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.