Stap IN - 'Ontwikkelprogramma maatschappelijk leiderschap' | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Stap IN - 'Ontwikkelprogramma maatschappelijk leiderschap'

Voel je de urgentie om maatschappelijk van betekenis te zijn? Om impact te hebben op de maatschappij? Als leider, in welke positie dan ook, ben je zelf verantwoordelijk om leiding te nemen en de maatschappelijke relevantie te vergroten. Dat vergt focus, eerlijkheid en het loslaten van overtuigingen. Zodat je op een andere manier kunt samenwerken, creëren en doen. Met Stap IN stap je in je eigen leiderschap en maatschappelijke relevantie.

Stap IN maakt deel uit van een serie trainingen, netwerken en inspiratiebijeenkomsten van het centrum voor maatschappelijk leiderschap. Dit centrum werkt samen met Twynstra Gudde en het netwerk Schatmakers en heeft de ambitie om leiderschap te versterken waar dat nodig is om maatschappelijke vraagstukken aan te gaan. De begeleiders van dit programma hebben een gezamenlijke filosofie dat taaie maatschappelijke vraagstukken vragen om leiderschap. Als maatschappelijk leider ben jíj de belangrijkste interventie in het ontrafelen van het vraagstuk, het aanwakkeren van het vuur van betrokkenen. Dat leer je niet in een training. Dat leer je door zelfonderzoek aan de hand van de praktijk, door je grenzen te verleggen, jezelf uit te dagen en te stretchen.

Voor wie is Stap IN bedoeld?

Het ontwikkelprogramma maatschappelijk leiderschap Stap IN richt zich op programmamanagers, interim managers, directeuren en leiders werkzaam bij overheid en semi-overheidsorganisaties.

Wat is Stap IN?

De basis van Stap IN is een intensief driedaags programma waarin we via drie ingangen jouw maatschappelijk leiderschap versterken:

  • Ik: wie ben ik als maker
  • Wij: hoe werk ik samen met anderen?
  • Opgave: wat wil ik in de wereld zetten?

Ik: wie ben ik als maker?

Leiderschap is dingen doen, maken. Dat kan door concreet iets op te zetten. Maar ook iets of iemand in actie zetten, iets voor elkaar krijgen, valt onder doen. Maken of doen levert iets op dat wordt gezien en herkend. Iets wat kan verbeelden, troosten en kan richten. Jouw scheppende kracht is een noodzakelijk bestanddeel.

Wij: hoe werk je samen met elkaar?

Als je jouw droom en betrokkenheid inbrengt en de ander wil net iets anders, hoe kun je dan constructief samenwerken? Hoe bouw je voort op wat een ander wil en behoud je tegelijk jouw eigenheid? Wie zijn die anderen met wie jij co-creëert? Hoe verbind je je werkelijk met hen?

Opgave: wat wil je in de wereld zetten?

Met jouw opgave, motivatie en het vermogen om je eigen makerschap in te zetten, kun je ook bepalen wat jij wilt doen. Wat jij in de wereld wilt zetten. Dat kan klein en fijn zijn, groots en grof en alles daar tussen in.

Spannend speelveld

Deze drie ingangen zijn alle drie relevant. Maar onderling en zelfs binnen elke ingang bestaat een spanningsveld.

Lees meer over de drie ingangen en hun wisselwerking in onze brochure.

Dit maakt Stap IN uniek

Stap IN onderscheidt zich door een unieke mix van reflecteren op het eigen leiderschap gekoppeld aan de wens om maatschappelijk van betekenis te zijn. Stap IN is bedoeld voor jou als je een maatschappelijke call ervaart, die juist sterker wilt voelen én je jezelf wilt ontwikkelen op persoonlijk vlak. Je krijg tools om uit je bubble te stappen en te ervaren wat het je oplevert als je bereid bent te verliezen, de weerstand op te zoeken en je eigen call authentiek te verwoorden. Stap IN richt zich op concrete acties in de dagelijkse werkelijkheid.

Blijvend netwerk

Deelname aan Stap IN betekent dat je lid wordt van de community. We streven ernaar twee tot drie keer per jaar een bijeenkomst te organiseren waarin deelnemers elkaar vertellen over effecten, aanpakken en resultaten van hun maatschappelijk leiderschap. Inspirerende bijeenkomsten, waar je de kracht van het collectief kan benutten en verder kunt bouwen aan je opgave en alles wat daar bij komt kijken. Werken met anderen, werken aan jezelf. De community maakt ook gebruik van een online social medium.

Voor de uitvoering van je plannen brengen wij ons netwerk in, of dat nu gaat over jezelf, over co-creëren met anderen of over de inhoud van je plan. Voor dat laatste zetten we ons netwerk in de marktsector, overheid en gemeenschap in. En we helpen je aan potentiële financiers, business angels of andere investeerders.

Kerndocenten

Het Stap IN-programma wordt uitgevoerd voor de volgende kerndocenten:

Bart van Rosmalen: een interdisciplinair mens. Musicus, schilder, lector aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht én hij begeleidt leiders om hun eigenzinnigheid en tegenkracht te versterken. Dat doet hij aan de hand van het door hem ontwikkelde begrip 'muzische professionalisering'. Hiervoor heeft hij een ruim repertoire aan interventies gemaakt. De publieke waarde van professioneel handelen staat bij Bart voorop.

Jeroen den Uyl: betrokken visionair die ideeën graag omzet in actie. Hij heeft oog voor hetgeen maatschappelijk leiderschap vraagt: een geweldig idee, een hoge mate van betrokkenheid bij de maatschappelijke opgave, een gezonde balans tussen vuur en spelen, tussen doorzetten en loslaten, tussen draufgängen en verbinden. Jeroen is partner bij Twynstra Gudde en oprichter van Schatmakers en het centrum voor maatschappelijk leiderschap, waar hij leidersnetwerken en allianties bouwt. Als coach inspireert hij en verbindt zijn vuur.

Marlies Maas Geesteranus: zet haar sensitiviteit en scherpte in terwijl ze mensen begeleidt bij vraagstukken omtrent het werk of privé. Door haar brede coachervaring vindt ze altijd een ingang om de ander te helpen leiding te nemen over zichzelf en het vraagstuk. De middelen en werkvormen die Marlies inzet, zijn onder andere ontwikkeld op basis van theater, zijnsoriëntatie en systemisch werk.

Helmuth Stoop: kent als geen ander de issues die programmamanagers tegenkomen bij het opzetten en uitvoeren van complexe programma’s met veelal maatschappelijke thema’s. Hij ondersteunt en adviseert hen met een pure en scherpe energie. Vanuit zijn achtergrond als organisatiepsycholoog is hij geïnteresseerd in leiderschapsthema’s en onderzocht hij kritische succesfactoren in dat leiderschap. Samen met twee collega’s schrijft hij aan het boek ‘Leiderschap van de programmamanager’. Helmuth treedt regelmatig op als persoonlijk coach.

Locatie

We maken gebruik van bijzondere gebouwen op een bijzondere, maatschappelijk relevante plaatsen in de Randstad. We overnachten in de buurt. De exacte locatie verneem je ca. 1 maand voor aanvang. Om je een idee te geven van de mogelijkheden:

  • De War in Amersfoort, een collectief dat op een andere wijze economie en ecologie inde stad wil bedrijven
  • De Buurtzaak /Ru Paré Community in Amsterdam West, een organisatie die radicaal kiest voor de mensen die niets meer hebben en toch alles blijken te kunnen
  • De Metaal Kathedraal in De Meern, een collectief voor ecologie aan de rand van de stad.

Investering

Je investering voor deelname bedraagt € 2.995,00 exclusief 21% btw.
Daarvoor bieden we een intake en begeleiding voor het driedaagse programma met daarnaast nog twee tot drie meet-ups in het jaar na het programma. Deze prijs is inclusief catering en alle overnachtingen.

Aantal deelnemers

Het Stap IN-programma gaat door met minimaal 15 deelnemers.

Annuleringsvoorwaarden

In het belang van de training en voor een goede samenstelling van de groep is het voor ons belangrijk om te weten hoeveel en welke personen zullen deelnemen. Dit komt de kwaliteit van Stap IN ten goede. Mocht je onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, dan kun je een vervanger laten deelnemen. Indien je je deelname wil annuleren dan dien je dit uiterlijk 1 maand voor aanvang door te geven via opleidingen@tg.nl. Bij een niet tijdige afmelding zijn wij genoodzaakt de deelnameprijs geheel in rekening te brengen.

Wil je meer weten over het programma van Stap IN, zoals de inhoud van de driedaagse en de werkprincipes? Bekijk dan onze uitgebreide brochure!