Training Projectmatig werken in de zorg

Met een goed project kan je écht impact maken. Zeker in de gezondheidszorg. Maar om waardevolle resultaten te behalen, moet je een project eerst succesvol voor elkaar zien te krijgen. De projectmanagers van TwynstraGudde hebben veel ervaring met projectmatig werken in de gezondheidszorg. Als trainer en coach helpen zij het projectmanagement te professionaliseren in jouw zorgorganisatie, versterken de vaardigheden van (toekomstige)projectleiders, of coachen projectteams in hun opgave.

Na afloop ben je bekend met hoe je projectmatig tastbare resultaten boekt: • Wat de fasering, besluitvorming en beheersing van je project is.
 • Hoe de rollen in een project vervuld moeten worden.
 • Het formuleren van de te bereiken doelen (en weten wie verantwoordelijk is).
 • Het belang van sturen op het resultaat van een project.
 • De vier processen in een project: methode, organisatie, interactie en omgeving.
 • Het spanningsveld tussen staande zorgpraktijk en je projectorganisatie.

In het kort

Datum

Nieuwe data volgen.

Duur van de opleiding

Beide dagen van 09.00-17.00 uur

Prijs

€ 1.550,- excl. btw

Doelgroep

Projectmanagers of (deel)projectleiders in de zorgsector.

Locatie

Hotel Ernst Sillem Hoeve, Den Dolder
Routebeschrijving

Inschrijven

In deze trainingen dagen wij jou als deelnemer uit om de principes van het projectmatig werken toe te passen in de eigen werkpraktijk en daar op te reflecteren. Na afloop van de training ken je niet alleen de principes van projectmanagement, maar ben je ook beter in staat om samen met de betrokkenen aan jouw project te werken.

Een interactieve training

We bieden een interactieve en praktijkgerichte training. Tijdens de bijeenkomst worden de essenties van projectmatig werken aangereikt. We geven houvast door middel van korte inleidingen en gaan voor verdieping samen in gesprek te gaan over de stof. Ook krijg je als deelnemer opdrachten en werken we in kleine groepjes aan een projectopdracht.

Afwisseling van theorie en praktijk

In de training wisselen we de theorie af met praktische oefeningen: we stellen je in staat de aangeboden theorie te vertalen naar je eigen project. Zo reiken we handvatten aan om een projectplan op te stellen en de uitvoering in de praktijk te managen. In de TwynstraGudde aanpak van projecten staan pragmatisme en situationeel handelen voorop. Overbodige procedures en complexe processtappen worden vermeden. Steeds dagen we jou uit om na te denken over wat in jouw situatie bruikbaar is.

Harmonie in projecten ≠ ongemakkelijk? Schrijf je in voor het jaarcongres Projectmanagement in de Zorg.

Het programma

De basistraining bestaat uit twee trainingsdagen, voor een groep van circa 6 tot 12 personen. 

Programma dag 1 (09.00-17.00 uur)

Na een korte kennismaking bespreken we in de ochtend de kenmerken van de projectaanpak. We vergelijken projectmanagement met andere aanpakken, zoals regulier (lijn)werk, programmamanagement en procesmanagement. Voor het scherp krijgen van de eigen projectopdracht worden de principes uitgewerkt die gelden bij het opstellen van een doel- en resultaatomschrijving en de afbakening van een project.
We gaan ‘s middags met de projecten van de deelnemers aan de slag: het opstellen van het eerste deel van de projectopdracht. Onderdeel daarbij is het omschrijven van het bijbehorende werk en het faseren van de werkzaamheden. Ook besteden we aandacht aan de rolverdeling tussen opdrachtgever en projectleider. We bespreken taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de opdrachtgever, projectleider en -medewerker.

Programma dag 2 (09.00-17.00 uur)

In de ochtend staat het managen of beheersen van een project centraal. Met korte inleidingen en oefeningen besteden we aandacht aan het beheersen of managen van een project in tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie. Tenslotte staan we stil bij het belang van het werken met beslisdocumenten aan het einde van elke fase. In de middag gaan we in op je eigen persoonlijke situatie in het project. Wat heb je nodig om je eigen rol in te vullen en hoe ziet je eigen stijl eruit? Waar ligt je kracht bij het voor elkaar krijgen van je project? En hoe kan je dat verder versterken? Ter afsluiting formuleren deelnemers verbetervoorstellen voor het realiseren van de eigen projecten.

'Ik ga nu het gesprek met mijn opdrachtgever aan, om de opdracht scherper te definiëren én goede afspraken te maken over de manier waarop we samenwerken. Zo kunnen we veel effectiever werken'

Persoonlijke aandacht

We werken met ervaren trainers, zodat er veel ruimte is voor persoonlijke begeleiding. Want een degelijk projectplan is een mooie basis, maar hoe zorg je ervoor dat er ook besluiten worden genomen en je opdrachtgever betrokken blijft bij het project? En wat zijn de condities voor een bevlogen projectteam en welke invloed heb jij daarop als projectleider? In kleine groepen of in een persoonlijk gesprek met een van de trainers bieden we de ruimte om hier samen mee aan de slag te gaan.

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor projectmanagers of (deel)projectleiders: als men vaardiger wil worden in het managen van projecten en meer inzicht wil krijgen wanneer projectmatig werken wél en niet helpt bij het realiseren van opgaven. We gaan er van uit dat de deelnemer aan de training een sturende rol heeft of krijgt, dit kan bijvoorbeeld zijn als projectleider, werkgroepvoorzitter of projectsecretaris. Daarbij maakt het niet uit of het om een in- of extern project gaat of om een klein of juist omvangrijk project.

Veel gestelde vragen

Vragen die wij in de training regelmatig behandelen zijn:

 • Wat maakt werken aan een project fundamenteel anders dan mijn dagelijkse werk?
 • Wat is een Project Canvas en hoe kan ik daar mee werken?
 • Wanneer pak ik een klus projectmatig aan?
 • Welke vraagstukken lenen zich daarvoor en welke niet?
 • Hoe voorkom ik dat een vage opdracht tot project wordt benoemd?
 • Welke bevoegdheden heb ik als projectleider nodig om mijn taak te vervullen?
 • Wat moet er in een projectplan staan? Hoe kan ik een project faseren?
 • Waar moet ik als projectleider allemaal op letten, behalve op de voortgang?
 • Hoe zorg je dat je project echt impact maakt en resultaten boekt?
 • Wat is verandermanagement en hoe kan dit je project versterken?

Kosten

De kosten voor deelname aan de training bedragen € 1.550,-- per deelnemer, exclusief 21% btw. Deze prijs is inclusief handout en catering gedurende de dag.  

Annuleringsvoorwaarden

In het belang van de training en voor een goede samenstelling van de groep is het voor ons belangrijk om te weten hoeveel en welke personen gaan deelnemen. Vanuit één organisatie kunnen maximaal twee deelnemers tegelijkertijd deelnemen. Dit komt de kwaliteit van de training ten goede. Mocht je onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, dan kun je een vervanger laten deelnemen. Indien je wilt annuleren dan dien je dit uiterlijk 1 maand voor aanvang door te geven via opleidingen@tg.nl . Bij een niet tijdige afmelding zijn wij genoodzaakt de prijs van de training geheel in rekening te brengen. 

Waarom TwynstraGudde?

De trainers zijn werkzaam in de adviesgroep Zorg van TwynstraGudde en hebben jarenlange ervaring in de sector en helpen zorgorganisaties sterker en veerkrachtiger te worden. Door de juiste strategische koers te zetten en door complexe veranderingen door te voeren. Om de kracht van projectmatig werken in de zorg ten volle te benutten helpen zij zorginstellingen op drie vlakken: trainingen Projectmatig werken in de Zorg, (interim) projectleider en/of -medewerkers en advies, coaching en begeleiding van projectteams.

Neem bij vragen gerust contact met ons op, ook voor de mogelijkheden van een in-company training op maat voor jouw organisatie.

Onze trainers

Alle mensen

Onze trainers

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.