Nieuwe ontwikkelingen voor het waterschap | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Nieuwe ontwikkelingen voor het waterschap

Nederland staat voor grote uitdagingen. De waterschappen spelen daarin een sleutelrol. Denk aan het klimaatbeleid, de Omgevingswet en de transitie naar een circulaire economie. De training ‘Nieuwe ontwikkelingen voor het waterschap’ geeft bestuurders van waterschappen inzicht in de consequenties voor hun waterschap en biedt praktische handvatten om aan de slag te gaan.

Waterschapsverkiezingen 20/03/19

Na de verkiezingen van 20 maart krijgen de waterschapsbesturen een nieuwe samenstelling. De nieuw gevormde besturen staan voor de taak om in de komende bestuursperiode een glashelder antwoord te vinden op een groot aantal zeer complexe vragen. Hoe zorgt u ervoor dat de regionale klimaatambities worden gerealiseerd en welke rol pakt het waterschap hierbij? De Omgevingswet leidt tot een nieuw samenspel tussen partneroverheden, bewoners en bedrijven. Hoe geeft u daar invulling aan? Welke bijdrage levert uw waterschap aan de productie van hernieuwbare energie en het sluiten van grondstofkringlopen? Proactieve visievorming en strategische samenwerking zijn meer dan ooit nodig. Het is tijd voor actie. Met de toetreding van nieuwe bestuurders komen nieuwe coalities en akkoorden tot stand. Welke plaats krijgen deze uitdagingen in uw beleid?

Onze training helpt u op weg

In de bestuurlijke training ‘Nieuwe ontwikkelingen voor het waterschap’ gaan we op deze vragen in. We bieden inzicht in de raakvlakken tussen het werk van het waterschap en de thema’s Omgevingswet, klimaatadaptatie en circulaire economie. Dat doen we door theorievorming en het bespreken van relevante cases. In interactieve oefeningen gaan we in op de do’s en don’ts van het pakken van een kaderstellende rol en van strategische samenwerking. Ook bespreken we wat dit alles betekent voor de rol en taak van bestuurders van waterschappen. Uiteraard is er volop ruimte voor dialoog.

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor individuele leden van het Algemeen Bestuur van alle waterschappen. De training duurt één dag en vindt plaats op een centrale locatie in ons land. We bespreken theorie en praktijk aan de hand van herkenbare cases en we gaan in op de rol van het Algemeen Bestuur bij deze uitdagingen.

Wat kunt u verwachten?

Na de training weet u beter welke impact actuele ontwikkelingen hebben op uw taak als waterschapsbestuurder. U hebt kennisgemaakt met actuele cases en u bent geïnspireerd geraakt om aan de nieuwe uitdagingen vorm te geven. U hebt concrete handvatten om aan de slag te gaan en bent geholpen om uw kaderstellende en controlerende rol te pakken.

Uw trainers

De training wordt verzorgd door senior adviseurs van Twynstra Gudde. Zij kennen de watersector door en door, hebben inhoudelijke kennis van alle genoemde thema’s en jarenlange ervaring met adviesopdrachten voor waterschappen op bestuurlijk niveau. Onze mensen zijn bovendien als trainer door de wol geverfd en beheersen uiteenlopende werkvormen.

Datum, kosten en annuleringsvoorwaarden

De training wordt gehouden op maandag 17 juni van 09.00 tot 17.00 uur. De kosten voor de training voor individuele waterschapsbestuurders bedragen € 995,- per persoon exclusief btw. De prijs voor deelname is inclusief bijkomende kosten voor catering en verzorging gedurende de dag.

In het belang van de bijeenkomst en voor een goede samenstelling van de groep is het voor ons belangrijk om te weten hoeveel en welke personen zullen deelnemen. Dit komt de kwaliteit van de training ten goede. Mocht u onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, dan kunt u een vervanger laten deelnemen. Indien u wilt annuleren dan dient u dit uiterlijk 1 maand voor aanvang door te geven via opleidingen@tg.nl. Bij een niet-tijdige afmelding zijn wij genoodzaakt de prijs voor deelname geheel in rekening te brengen.

Persoonlijk contact

Heeft u vragen over deze training? Neem dan contact op met Arjan Loesink, organisatieadviseur in de watersector, 06-12926700, ale@tg.nl

Ook voor voltallige waterschapsbesturen

We bieden de training daarnaast ook aan voor voltallige AB's of afzonderlijke fracties. In deze vorm wordt de training toegespitst op de thema’s die prioritair zijn voor úw waterschap. Cases ontlenen we aan uw eigen praktijk. Ook de samenwerking binnen het nieuw gevormde bestuur krijgt aandacht. Heeft u interesse in deze traing op maat? Neem voor meer informatie contact op met Arjan Loesink, organisatieadviseur in de watersector, 06-12926700, ale@tg.nl.

Markten & Sectoren

Water

Docenten

Arjan Loesink

Arjan Loesink

Adviseur

Arjan Loesink

Hedendaagse wateropgaven beperken zich doorgaans niet tot het vinden van een technische oplossing. Door de vervlechting met beleidsthema`s als ruimte, klimaat en economie, zijn het complexe samenwerkingsopgaven. Door mijn achtergrond in de ruimtelijke ordening en mijn sterke analytische vaardigheden, ben ik in staat om snel tot de kern van deze vraagstukken te komen. Vanuit mijn maatschappelijke betrokkenheid hecht ik er veel waarde aan om hierbij de belangen van partneroverheden en partijen uit de samenleving mee te nemen.

Pim Nijssen

Pim Nijssen

Partner

Pim Nijssen

Partner

Adviseur en trainer op het gebied van samenwerking, omgevingsmanagement en persoonlijke ontwikkeling.