Masterclass 'Tweebenig samenwerken' in de Zorg: in 3 stappen naar een succesvolle samenwerking | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Masterclass 'Tweebenig samenwerken' in de Zorg: in 3 stappen naar een succesvolle samenwerking

Wil jij succesvoller samenwerken met andere (zorg)organisaties? Volg dan de masterclass 'Tweebenig samenwerken in de Zorg' van Twynstra Gudde! Ketenzorg, decentralisaties, substitutie, integrale bekostiging, vergrijzing, personeelskrapte, kwaliteitskaders en een bredere kijk op gezondheid: allemaal ontwikkelingen die ertoe leiden dat samenwerken in de zorg nóg belangrijker is geworden. Professionals zijn schaars en zullen steeds vaker met andere organisaties gedeeld worden. Ondersteuning, ontwikkeling en innovatie vragen om investeringen die gezamenlijk makkelijker te dragen zijn. Je kunt als zorginstelling niet meer alles zélf doen. Specialisatie wordt steeds belangrijker voor zorginstellingen: Wat trek je naar je toe (wat wordt mijn portfolio) en wat laat je over aan partners? Dit alles vraagt van jou - als zorgprofessional, manager, projectleider of adviseur in de zorg om nog meer over de grenzen van je eigen organisatie heen te kijken en je bewust te zijn van de positie die je in neemt in het totale netwerk.

De Masterclass

Samenwerken is een vak. Net als jij geven wij dagelijks vorm aan dat vak, zowel vanuit de praktijk als vanuit de wetenschap. Tijdens de masterclass Tweebenig samenwerken bundelen we onze meest recente kennis en ervaring om samen met de deelnemers te leren, te reflecteren en in drie stappen aan de slag te gaan om te werken aan succesvolle samenwerking. 

Na afloop heb je taal en instrumenten gekregen om verschillende vormen van samenwerken te herkennen, te bouwen en te evalueren. Je hebt inzicht en reflectie op je eigen stijl en handelen in een samenwerking gekregen. Ook zijn we inhoudelijk in jouw casuïstiek gedoken.

Onderdeel van de masterclass is volledige toegang tot onze online leeromgeving, je ontvangt het gelijknamige boek Tweebenig samen werken en je krijgt het bijbehorende rijk gevulde werkboek met diverse methoden, testen, tools en werkplaten.

Drie stappen naar succesvolle samenwerking

Mensen die op de grensvlakken van organisaties werken noemen wij ‘grenswerkers’; ze staan met één been in de eigen organisatie (binnenwereld) en met één been in het netwerk van betrokken partijen en personen (buitenwereld). Hoe kun jij ervoor zorgen dat spanningen tussen de binnenwereld en buitenwereld productief worden en de samenwerking succesvol wordt? Wij presenteren hiervoor drie stappen.

Stap 1: Analyse van de samenwerkingsopgave

Twynstra Gudde onderscheidt drie grondvormen van samenwerken: een directieve coalitie, een collectieve coalitie en een connectieve coalitie. Elke coalitie heeft andere karakteristieken, werkwijzen en rollen. We bespreken de rollen van regisseur, stakeholder, partner, facilitator en deelnemer. We kijken hoe je een bewuste keuze kunt maken voor een vorm en rol die bij jouw situatie past en hoe je tussen de vormen en rollen kunt schakelen.

Stap 2: Jouw persoonlijke stijl in samenwerken

Onder het motto ‘provisorisch is het nieuwe professioneel’ bespreken en proberen we in deze stap verschillende succesfactoren en interventies, en testen we jouw persoonlijke stijl in samenwerken. Wat zijn je reflexen en hoe kun je jouw handelingsrepertoire verbreden? Zeker is dat je jezelf niet kunt uitzetten, maar wel effectiever kunt inzetten. Aan de hand van de door Twynstra Gudde ontwikkelde signaturen voor samenwerken zie je waar jouw sterke punten liggen en waar mogelijkheden zijn voor versterking en verbreding om jezelf veelzijdiger te ontwikkelen.

Stap 3: Omgaan met spannende situaties rond jouw samenwerkingsopgave

Grenswerkers belanden geregeld in een spagaat tussen de binnen- en de buitenwereld, waarbij een keuze voor het één of het ander hen niet dichterbij de oplossing brengt. De plek tussen partijen maakt dat je lastige vragen en dilemma’s ervaart: Kun je het eigenaarschap verbreden en de regie houden? Kun je scoren met zachte resultaten? Waar ligt je loyaliteit; bij jouw moederorganisatie of bij de coalitie? In deze derde stap ontdekken we aan de hand van verschillende werkvormen en praktijkervaringen, dat juist door het opzoeken van de spanning je productiever en succesvoller kunt samenwerken en hoe jij je kunt ontwikkelen tot een 'tweebenige speler'.

Doelgroep

De masterclass is voor iedereen in de zorg die werkt op het grensvlak van organisaties of op dit grensvlak wil gaan werken. Voor iedereen die samenwerken spannend vindt en spannend wil maken. Denk aan teamleiders, projectleiders, kwartiermakers, adviseurs en procesbegeleiders die werkzaam zijn in en voor zorgorganisaties. Om jouw rol in een bestaande samenwerking te versterken of om je voor te bereiden op een passende rol en aanpak in een nieuwe coalitie. 

Programma

Tijdens de masterclass werken we met presentatiewanden, film, gesprekken, oefeningen en opdrachten om de theorie direct te koppelen aan je eigen samenwerkingspraktijk. We bouwen veel ruimte in om als deelnemers ook van elkaar te leren. De masterclass biedt een denkkader en praktische handvatten voor het inspelen op de bij jouw ambitie betrokken partijen:

  • Het geeft inzicht in hoe je succesvol werkt op het grensvlak van organisaties
  • Het biedt een meervoudig perspectief op het herkennen, bouwen en evalueren van coalities
  • Het maakt je bewust van jouw eigen rol, stijl en reflexen in samenwerken
  • Het leert je soepel schakelen tussen coalities en rollen als 'tweebenige speler'
  • Het vergroot je eigen handelingsrepertoire aan de hand van actuele casussen uit jouw eigen praktijk
  • Je maakt kennis met deelnemers uit andere samenwerkingspraktijken.

Online trainen

Voorafgaand aan de masterclass krijg je de mogelijkheid om online kennis te maken met de belangrijkste concepten van en publicaties rond samenwerken. De online training 'Leren Samen Werken van Twynstra Gudde' is een efficiënte manier van leren waarmee je in je eigen vertrouwde omgeving kunt leren wanneer het jou uitkomt. Je kunt filmpjes bekijken, oefeningen doen en korte toelichtingen en artikelen doornemen rondom de verschillende vormen, rollen, stijlen en spanningen in samenwerking. De inzichten die je via de online training opdoet, worden gebruikt tijdens onze masterclass. In de praktijk merken wij dat deze aanpak de kwaliteit van onze bijeenkomsten sterk verbetert.

Docenten

De masterclass wordt begeleid door Martine de Jong en Karlien Douma. Beiden hebben ruime ervaring in de praktijk en kunnen vanuit eigen actuele situaties de concepten illustreren. Samen hebben zij reeds veel leertrajecten begeleid. Karlien en Martine beschikken over een brede bagage aan werkvormen en trainingstechnieken. Zij publiceren regelmatig over hun ervaringen en inzichten.

Uw investering

De kosten voor deelname bedragen €750,- (excl. btw) per deelnemer. Dit bedrag is inclusief de online training, catering gedurende de masterclass en alle materialen. Ook ontvang je het boek Tweebenig samen werken en het bijbehorende werkboek. 

Reacties

“Het meest waardevol was het bespreken van de dilemma’s, dan wordt duidelijk hoe complex onze positie is. Daar moeten we meer mee oefenen.”

“Belangrijk om je bewust te zijn van je eigen handelen en vanuit een andere invalshoek naar een probleem, actie en oplossing te kijken.”

“Heel nuttig voor mijn eigen reflectie en om bij lastige keuzes breder te zoeken naar alternatieven die anders niet meteen in mij op zouden komen. Ik hoop dat dat zometeen een natuurlijke reflex wordt.”

“Frisse trainingsstijl en heel prettig om even met een helikopterview naar je werk te kijken en de dilemma’s van anderen te horen.”

“De training heeft veel nieuwe inzichten opgeleverd, ook ten aanzien van mijn eigen actuele case. Ik had het voorrecht om vanuit dit model te oefenen en stond van mezelf te kijken toen ik het vanuit een andere invalshoek had opgelost.”

“Het werkt echt! Na de training heb ik aan de hand van het Spectrum voor Coalitievorming 100 projecten van de gemeente gecategoriseerd. We zien nu ook in projecten hoe we soms achtereenvolgens en soms gelijktijdig wisselen van rollen." 

Annuleringsvoorwaarden

In het belang van de bijeenkomst en voor een goede samenstelling van de groep is het voor ons belangrijk om te weten hoeveel en welke personen er zullen deelnemen. Dit komt de kwaliteit ten goede. Mocht je daarom onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, dan kun jeeen vervanger laten deelnemen. Indien jewilt annuleren dan dien je dit uiterlijk 1 maand voor aanvang van de masterclass door te geven via opleidingen@tg.nl. Bij een niet tijdige afmelding zijn wij genoodzaakt de volledige prijs van de masterclass in rekening te brengen.

 

Expertises

Samenwerken

Docenten

Karlien Douma

Karlien Douma

Adviseur

Karlien Douma

Als adviseur bij Twynstra Gudde werk ik met passie aan veranderingen en samenwerking in de zorg. Ik heb daarbij oog voor het proces én de inhoud van een vraagstuk en werk ik graag aan het omzetten van mooie toekomstdromen in praktische stappen. Dat doe ik als procesbegeleider of projectleider.

Martine de Jong

Martine de Jong

Senior adviseur, procesbegeleider en onderzoeker

Martine de Jong

Adviseur, coalitiebouwer en trainer bij Twynstra Gudde, onderzoeker aan de Universiteit Utrecht en initiatiefnemer van PLUG de dag.