Masterclass Samenwerken - 'Tweebenig samen werken': in 3 stappen naar een succesvolle samenwerking | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Masterclass Samenwerken - 'Tweebenig samen werken': in 3 stappen naar een succesvolle samenwerking

Wil jij succesvoller worden in het samenwerken met andere partijen? Volg dan de masterclass Tweebenig samen werken van Twynstra Gudde! Deze masterclass is gebaseerd op ons boek ‘Tweebenig samen werken’ dat in februari door Vakmedianet uitgegeven is.

Samenwerken is een vak. En net als jij geven wij dagelijks vorm aan dat vak, zowel vanuit de praktijk als vanuit de wetenschap. Tijdens de masterclass Tweebenig samen werken bundelen we onze meest recente kennis en ervaring om samen met de deelnemers te leren, te reflecteren en aan de slag te gaan om te werken aan succesvolle samenwerking. In een tweedaagse en een afsluitende terugkomdag staan de drie stappen centraal.

Na afloop heb je taal en instrumenten gekregen om verschillende vormen van samenwerken te herkennen, te bouwen en te evalueren. Je hebt inzicht en reflectie op je eigen stijl en handelen in een samenwerking gekregen. Ook zijn we inhoudelijk in jouw casuïstiek gedoken. Onderdeel van de masterclass is volledige toegang tot onze online leeromgeving, je ontvangt het gelijknamige boek Tweebenig samen werken dat dit jaar bij Vakmedianet is verschenen en je krijgt het bijbehorende rijk gevulde werkboek met allerlei methoden, testen, tools en werkplaten.

Drie stappen naar succesvolle samenwerking

Tijdens de masterclass bespreken we eerst de veranderende context waarin we werken, die vraagt om samenwerking over organisatiegrenzen. Op deze grenzen ontstaat een nieuw waardevol werkgebied. Een complex werkgebied waar verschillende denkwijzen en werkwijzen samenkomen en waar niets voor de hand ligt. Het is een plek waar creatieve en vernieuwende ideeën voor taaie maatschapelijke vraagstukken gevonden kunnen worden, maar waar ook de kans op wrijving en conflict groot is. Mensen die op de grensvlakken van organisaties werken noemen wij ‘grenswerkers’; ze staan met één been in de eigen organisatie (binnenwereld) en met één been in het netwerk van betrokken partijen en personen (buitenwereld). Hoe kun jij ervoor zorgen dat spanningen tussen de binnenwereld en buitenwereld productief worden en de samenwerking succesvol wordt? Wij presenteren hiervoor drie stappen.

Stap 1: Analyse van de samenwerkingsopgave

Taaie maatschappelijke opgaven vragen om samenwerking tussen publieke, maatschappelijke en private partijen. Twynstra Gudde onderscheidt drie grondvormen van samenwerken: een directieve coalitie, een collectieve coalitie en een connectieve coalitie. Elke coalitie heeft andere karakteristieken, werkwijzen en rollen. We laten in deze eerste stap zien dat de meer traditionele, regisserende rollen niet zullen verdwijnen en bespreken de worsteling die het soms kan zijn om dit te combineren met een partnerende of faciliterende rol.

Stap 2: Jouw persoonlijke stijl in samenwerken

Onder het motto ‘provisorisch is het nieuwe professioneel’ bespreken en proberen we in deze stap verschillende succesfactoren en interventies, en testen we jouw persoonlijke stijl in samenwerken. Wat zijn jouw reflexen en hoe kun je jouw handelingsrepertoire verbreden? Zeker is dat je jezelf niet uit kunt zetten, maar wel effectiever kunt inzetten. Aan de hand van de door Twynstra Gudde ontwikkelde signaturen voor samenwerken zie je waar jouw sterke punten zitten en waar mogelijkheden liggen voor versterking en verbreding om jezelf veelzijdiger te ontwikkelen.

Stap 3: Omgaan met spannende situaties in jouw samenwerkingsopgave

Grenswerkers belanden geregeld in spagaten waarbij een keuze voor het één of het ander hen niet dichterbij de oplossing brengt. De plek tussen partijen maakt dat je lastige vragen en dilemma’s ervaart: Kun je het eigenaarschap verbreden en de regie houden? Kun je scoren met zachte resultaten? Waar ligt je loyaliteit; bij jouw moederorganisatie of bij de coalitie? In deze derde stap ontdekken we met verschillende werkvormen en praktijkervaringen, dat juist door het opzoeken van de spanning je productiever en succesvoller kunt samenwerken en hoe jij je kunt ontwikkelen tot een tweebenige speler.

Doelgroep

De masterclass is er voor iedereen die werkt op het grensvlak van organisaties of op dit grensvlak wil gaan werken. Voor iedereen die samenwerken spannend vindt en spannend wil maken. Denk aan procesbegeleiders, relatiebeheerders, alliantiemanagers, transitiewerkers, bestuursadviseurs, kwartiermakers, beleidsmedewerkers en stakeholdermanagers. Om jouw rol in een bestaande samenwerking te versterken of om je voor te bereiden op een passende rol en aanpak in een nieuwe coalitie. De masterclass is ook voor de inhoudsdeskundige die met de proceskant van de samenwerking te maken krijgt, de omgevingsmanager die goede relaties met stakeholders wil onderhouden, de leidinggevende die grenswerkers aanstuurt of de onderzoeker die een coalitie bestudeert en evalueert.

Programma

De masterclass bestaat uit een blok van twee dagen (inclusief een avondprogramma en hotelovernachting) en een terugkomdag:

  • 20 september (tot 20.00 uur) en 21 september 2018
  • 8 oktober 2018 (terugkomdag).

Tijdens de masterclass werken we met presentatiewanden, film, gesprekken, oefeningen en opdrachten om de theorie direct te koppelen aan je eigen samenwerkingspraktijk. We bouwen veel ruimte in om als deelnemers ook van elkaar te leren. De masterclass biedt een denkkader en praktische handvatten voor het inspelen op de bij jouw ambitie betrokken partijen:

  • Het geeft je inzicht in hoe je succesvol werkt op het grensvlak van organisaties
  • Het biedt je een meervoudig perspectief op het herkennen, bouwen en evalueren van coalities
  • Het maakt je bewust van jouw eigen rol, stijl en reflexen in samenwerken
  • Het leert je soepel schakelen tussen coalities en rollen als tweebenige speler
  • Het vergroot jouw eigen handelingsrepertoire aan de hand van actuele casussen uit jouw eigen praktijk
  • Je maakt kennis met deelnemers uit andere samenwerkingspraktijken.

Online trainen

Voorafgaand aan de masterclass krijg je de mogelijkheid om alvast online kennis te maken met de belangrijkste concepten van en publicaties rond samenwerken. De online training Leren Samen Werken van Twynstra Gudde is een efficiënte manier van leren waarmee je in je eigen vertrouwde omgeving kunt leren wanneer het jou uitkomt. Je kunt filmpjes bekijken, oefeningen doen en korte toelichtingen en artikelen doornemen rondom de verschillende vormen en rollen in samenwerking. De inzichten die je via de online training opdoet en vastlegt worden gebruikt in de masterclass. In de praktijk merken wij dat deze aanpak de kwaliteit van onze trainingen, ateliers en masterclasses sterk verbetert.

Docenten

De masterclass wordt begeleid door Martine de Jong, Pim Nijssen en Has Bakker. De begeleiders hebben ruime ervaring in de praktijk en kunnen daardoor vanuit eigen actuele situaties de concepten illustreren. Samen hebben zij veel leertrajecten begeleid en beschikken over een brede bagage aan werkvormen en trainingstechnieken. Zij publiceren regelmatig over hun ervaringen en inzichten.

Kosten en locatie

De kosten voor deelname bedragen € 2.495,- (excl. btw) per deelnemer. Dit bedrag is inclusief één overnachting, de online training, catering gedurende de trainingsdagen en het trainingsmateriaal. Daarnaast ontvang je het boek Tweebenig samen werken en het bijbehorende werkboek.
De masterclass vindt plaats bij Twynstra Gudde in Amersfoort.

Annuleringsvoorwaarden

In het belang van de opleiding en voor een goede samenstelling van de groep is het voor ons belangrijk om te weten hoeveel en welke personen er zullen deelnemen. Dit komt de kwaliteit ten goede. Mocht u daarom onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, dan kunt u een vervanger laten deelnemen. Indien u wilt annuleren dan dient u dit uiterlijk 1 maand voor aanvang van de masterclass door te geven aan opleidingen@tg.nl. Bij een niet tijdige afmelding zijn wij genoodzaakt de volledige prijs van de masterclass in rekening te brengen.

 

Docenten

Has Bakker

Adviseur, Procesbegeleider en Aanjager

Has Bakker

MA

Adviseur, procesbegeleider en aanjager. Geboren optimist en overtuigd generalist met een grote liefde voor het openbaar bestuur, participatie en de democratie. Ruime ervaring als trainer.

Martine de Jong

Senior adviseur, procesbegeleider en onderzoeker

Martine de Jong

Adviseur, coalitiebouwer en trainer bij Twynstra Gudde, onderzoeker aan de Universiteit Utrecht en initiatiefnemer van PLUG de dag.

Pim Nijssen

Partner

Pim Nijssen

Partner

Adviseur en trainer op het gebied van samenwerking, omgevingsmanagement en persoonlijke ontwikkeling.