Masterclass gemeentelijke herindelingen | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Masterclass gemeentelijke herindelingen

Samenwerking, fusies en herindelingen zijn niet meer weg te denken uit het lokaal openbaar bestuur. Het zijn belangrijke instrumenten die worden ingezet om de kwaliteit van de dienstverlening te borgen, de bestuurskracht te versterken en/of (nieuwe) taken adequaat uit te voeren. Met name gemeentelijke herindelingen hebben veel impact, niet alleen op de betrokken inwoners, bestuurders en medewerkers maar ook op de regio. Een herindeling is een dynamisch en omvangrijk proces en wij vinden het belangrijk om kennis en ervaringen met elkaar te delen. Niet alleen onze kennis en ervaring, maar juist ook die van gemeenten en provincies in Nederland die te maken hebben of hebben gehad met een herindeling.

Met veel plezier verzorgen wij dan ook een masterclass herindeling, bij uitstek de gelegenheid om kennis uit te wisselen over herindelingen en dieper in te gaan op een aantal relevante thema’s. Wij nodigen u van harte uit voor deze ‘Masterclass Herindelingen’ op 11 oktober 2018 vanaf 14.30 uur. De keynote speech zal verzorgd worden door Bas Eenhoorn, (waarnemend) burgemeester van Amstelveen. Bas Eenhoorn heeft enerzijds als (waarnemend) burgemeester en anderzijds als adviseur veel ervaring met gemeentelijke herindelingen. 

Het programma

- 14.30 uur: Inloop

- 15.00 uur: Opening Masterclass

- 15.10 uur: Keynote speech Bas Eenhoorn.
                    Bas vertelt over zijn persoonlijke ervaringen met herindelingen, zowel vanuit het perspectief 
                    van 
bestuurder als adviseur.

- 15.50 uur: Korte pauze

- 16.00 uur: Keuze uit drie workshops: 

Het behouden van identiteit.
Er wordt een nieuwe gemeente gevormd. Tegelijkertijd wordt gestreefd de identiteit van de voormalige gemeente(n) te behouden. Termen als kernenbeleid en van buiten-naar-binnen-werken zijn aan de orde van de dag. Hoe breng je dit echt tot leven, wat werkt en waar zitten de valkuilen?

Begeleid door Wijnand van der Hoeven (wethouder Aalburg) en Hanna Blomaard en Rianne de Jong (Twynstra Gudde).

Schaalsprong en imago.
Bij het ontstaan van een nieuwe gemeente verandert de dynamiek in een regio of zelfs in een provincie. Er zijn andere verwachtingen van omliggende (samenwerkings)partners en dit vraagt dus ook wat anders van een gemeente. Wat betekent dit voor inwoners, bestuurders, medewerkers maar ook voor bijvoorbeeld het harmonisatieproces?

Begeleid door Marcel Fränzel (waarnemend burgemeester Oosterhout) en Sharon Blair-Zuijderhoff (Twynstra Gudde).

Start van een nieuwe gemeente.
Na een intensief proces is het zover: de herindelingsdatum verstrijkt. De nieuwe gemeente start; en dan? Wat komt er op je af als nieuwe bestuurder in de begindagen, de eerste maanden en het eerste jaar?

Begeleid door Dirk van den Borg (burgemeester gemeente Molenwaard) en Joost van der Kolk (Twynstra Gudde).

 

- 16.45 uur: Een doorkijkje: Wat zijn trends en ontwikkelingen in herindelingsland?
                    Door Joost van der Kolk (Twynstra Gudde)

- 17.00 uur: Afronding en borrel

Doelgroep

Deze masterclass is specifiek bedoeld voor bestuurders en secretarissen die te maken hebben of krijgen met een gemeentelijke herindeling. Het gaat dan zowel om bestuurders en secretarissen op gemeentelijk als provinciaal niveau. 

Plaats en locatie

De masterclass vindt plaats op donderdag 11 oktober van 14.30 tot ongeveer 17.30 uur (inclusief borrel na afloop)  in Amersfoort (Twynstra Gudde, Stationsplein 1). De kosten voor deelname bedragen €199,-.

Aanmelden

Via de knop in de rechterkolom van deze pagina kunt u zich aanmelden
Kosteloos annuleren kan tot drie weken voor datum; mocht u onverhoopt verhinderd zijn, dan kunt u een collega uw plaats laten innemen.

Wij hopen u te mogen begroeten op 11 oktober!

Hanna Blomaard, Rianne de Jong, Joost van der Kolk, Sharon Blair-Zuijderhoff
Adviseurs samenwerking, herindelingen en fusies

Meer informatie:

Docenten

Hanna Blomaard

Adviseur

Hanna Blomaard

In een proces samen met betrokkenen komen tot nieuwe inzichten, daar krijg ik als adviseur energie van! Ik vind het belangrijk om samen het zelfbewustzijn van een organisatie te vergroten en professionals te prikkelen vanuit eigen enthousiasme die nieuwe inzichten te realiseren. De ene keer doe ik dit bijvoorbeeld vanuit mijn rol als procesbegeleider, en een andere keer als onderzoeker in een evaluatievraagstuk. Veelal werkzaam in een publieke context vind ik het inspirerend op deze manier te werken aan een overheid die eigentijds en zelfbewust maatschappelijke opgaven weet te realiseren.

Rianne de Jong

Adviseur Overheid en Organisatie

Rianne de Jong

Als rasechte Friesin is de leidraad in mijn werk 'As `t net kin sa`t it moat, dan moat it mar sa`t it kin'. Dat wil zeggen: Met een positief kritische, nuchtere blik en beide benen op de grond ben ik altijd op zoek naar mogelijkheden om het gewenste resultaat te bereiken. Dit doe ik met name in de publieke sector, voornamelijk voor gemeenten, provincies en gerelateerde overheidsinstellingen.

Joost van der Kolk

Adviseur

Joost van der Kolk

Ik geloof en zie dat organiseren mensenwerk is. In mijn opdrachten ben ik er dan ook op gericht om met de betrokken mensen (bestuurder, manager, professional) samen aan de opgave te werken, hen te laten ontwikkelen en zo krachtige en gezonde organisaties en samenwerkingen te bouwen.

Sharon Blair

Adviseur

Sharon Blair

Gemeenten en andere overheden opereren in een dynamische omgeving en veranderen is nodig om hierop te kunnen inspelen. Het begeleiden, ondersteunen en adviseren van deze organisaties bij deze veranderingstrajecten is waar ik me met name op richt. Werken voor organisaties waar politiek en maatschappij bijeenkomen is inspirerend. Vanuit een grote betrokkenheid bij mijn opdrachtgevers en ruime ervaring met de (lokale) overheid, werk ik aan het bereiken van de gewenste resultaten. Dit door ervaring met het aansturen van complexe processen te combineren met inhoudelijke kennis.