Masterclass: 'FLOW' in flexibel onderwijs | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Masterclass: 'FLOW' in flexibel onderwijs

Is jouw school druk met het flexibiliseren van onderwijs? En wil jij aan de slag om de kans op succes van deze beweging te vergroten? Meld je dan aan voor de masterclass FLOW in flexibel onderwijs van Twynstra Gudde op 9 en 10 mei 2019.

FLexibel Onderwijs Werkbaar (FLOW) is een tweedaagse masterclass die is gebaseerd op het referentiemodel onderwijslogistiek voor flexibel onderwijs van SURF. De masterclass is gericht op het ontwerpen van flexibel onderwijs dat een onderwijsinstelling in de praktijk ook waarmaakt. Waarmaken betekent dat beloftes ten aanzien van flexibel onderwijs passen bij de behoeften van de student én passen bij de vermogens en eigen opvattingen van de onderwijsinstelling.

De sleutel tot waarmaken zit in ketendenken: hoe ontstaat ‘FLOW’ in de logistieke keten van het onderwijs? In de masterclass gaan we in op de relatie tussen onderwijs en onderwijsondersteuning en ontstaat inzicht in de samenhang tussen Besturen, Expliciteren, Ontwerpen en Uitvoeren. Er is volop ruimte om aan de slag te gaan met de situatie op eigen school. Je leert dus werken met het referentiemodel en krijgt inzicht in verbetermogelijkheden voor je eigen school.

Na afloop van de masterclass beschik je over veel relevante opbrengsten die je direct kunt toepassen en verder brengen. Je hebt:

 • met behulp van student journey’s de doelgroep van je eigen school nader verkend en in kaart gebracht
 • een set ontwerpregels opgesteld waarin de beloofde mate van flexibiliteit, de kaders voor haalbaarheid en het ‘organisatie-DNA’ zijn verwerkt
 • met behulp van Design Thinking een aanzet gemaakt voor een ontwerp van een flexibel onderwijsconcept en een ontwerp van een onderwijsorganisatie die dit concept faciliteert
 • een beeld van de wijze waarop op jouw school het ontwerpproces naast het reguliere werk kan worden vormgegeven. 

Doelgroep

De masterclass is voor iedereen bestemd die op dit moment in zijn werk op school te maken heeft met de vormgeving en totstandkoming van flexibel onderwijs. Dit kan in de rol van leidinggevende, programmamanager of inhoudelijk deskundige. Vanuit de kant van het onderwijs en vanuit de kant van de onderwijsondersteuning. De beste optie is om per school vanuit beide kanten deel te nemen. De masterclass is het meest relevant voor deelnemers uit het mbo en hoger onderwijs (hbo en wo).

Je bent ook van harte welkom als je meer wilt leren over de werking van het referentiemodel onderwijslogistiek voor flexibel onderwijs.De masterclass bestaat uit een blok van twee dagen (inclusief avondprogramma, diner en overnachting). We starten de eerste dag om 09.30 uur (ontvangst vanaf 09.00 uur) en ronden het programma op de tweede dag af om 15.30 uur. Op hoofdlijnen is het programma als volgt:

Dag 1, ochtend en (na)middag

 • welkom en kennismaking
 • introductie en verkenning referentiemodel
 • inzoomen op de student journey
 • het organisatieconcept: hoe maken we de belofte waar in onze eigen school
 • verkennen van haalbaarheid
 • de metafoor van het onderwijslogistiek landschap
 • diner en overnachting

Dag 2, ochtend en middag

 • terugblik op dag 1
 • introductie van Design Thinking
 • ontwerpen van het eigen onderwijslogistiek landschap
 • organiseren van het onderwerpproces
 • borgen van de opbrengst van deze tweedaagse bijeenkomst.

Docenten

De masterclass wordt begeleid door Marcel van Bockel en Gert Idema. Marcel en Gert zijn nauw betrokken (geweest) bij de ontwikkeling van het referentiemodel onderwijslogistiek voor flexibel onderwijs. Beiden zijn goed ingevoerd in het onderwijs en de logitieke gevolgen van flexibilisering.

Kosten en locatie

De kosten voor deelname bedragen € 1.750,-- per deelnemer (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief één overnachting, catering gedurende de cursusdagen en het trainingsmateriaal. Wanneer je komt met twee deelnemers van één onderwijsinstelling, bieden wij de masterclass aan voor een totaalprijs van € 2.750,- exclusief btw voor twee personen.Geef dan svp aan bij inschrijving dat je met twee personen komt, op het inschrijfformulier via het vrije veld 'dieetwensen'. De bijeenkomst wordt gehouden in de Ernst Sillem Hoeve in Den Dolder (www.esh.nl).

Annuleringsvoorwaarden

In het belang van de opleiding en voor een goede samenstelling van de groep is het voor ons belangrijk om te weten hoeveel en welke personen zullen deelnemen. Dit komt de kwaliteit ten goede. Mocht u daarom onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, dan kunt u een vervanger laten deelnemen. Indien u wilt annuleren, dan dient u dit uiterlijk 1 maand voor aanvang door te geven aan opleidingen@tg.nl . Bij een niet-tijdige afmelding zijn wij genoodzaakt de volledige prijs van de masterclass in rekening te brengen.

Docenten

Marcel van Bockel

Marcel van Bockel

Senior adviseur

Marcel van Bockel

Als senior adviseur help ik onderwijsinstellingen om met een slimme bedrijfsvoering meer ruimte te maken voor leren. Met mijn bedrijfskundige achtergrond kijk ik hierbij vooral naar de mogelijkheden van ICT en internet en naar het verbeteren van onderwijslogistiek. Ik ben er van overtuigd dat nieuwe technologie veel nieuwe mogelijkheden biedt om ambities in het onderwijs te realiseren. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat onderwijsinstellingen samen op durven trekken.