Opleiden Leergang Samenwerken in de lokale energietransitie

3 dagdelen: 9 en 23 september en 7 oktober 2021

De wijkgerichte warmtetransitie raakt ons allemaal. Als bewoner, ondernemer, ambtenaar en als lokale energiecoöperatie. Deze transitie gaat over grenzen van organisaties, sectoren en disciplines heen. Samenwerken binnen en buiten je organisatie is daarom essentieel om de warmtetransitie te realiseren en de klimaatdoelen in de gebouwde omgeving te halen. Hoe pak je dit succesvol aan? In deze leergang maak je kennis met diverse mogelijkheden en modellen van samenwerken in de warmtetransitie en leer je hoe je tot besluitvorming komt met verschillende partijen. De wijkaanpak en het opstellen van een wijkuitvoeringsplan staan hierin centraal. De leergang bestaat uit drie dagdelen waarbij de onderwerpen regie, participatie en de wijkaanpak worden behandeld. Per dagdeel focussen we op één onderwerp.

Hoe betrek je de samenleving bij deze transitie en hoe geef je ruimte aan participatie? En hoe kun je als gemeenten invulling geven aan je regierol in lokale energietransitie? Op deze vragen geven we in de leergang een antwoord. De leergang wordt georganiseerd door TwynstraGudde en TNO.

Logo TNO

Na deze leergang heb je:

 • Inzicht in verschillende regiemodellen, de toepassing in de besluitvorming en wat dat betekent voor de samenwerking met anderen.
 • Handvatten voor succesvol samenwerken in de lokale energietransitie binnen en buiten je organisatie.
 • Meervoudig perspectief op het herkennen, bouwen en evalueren van coalities.
 • Bewustwording van jouw eigen rol, stijl en reflexen in samenwerken.
 • Inzicht in hoe je invulling geeft aan de regierol als gemeente en wat dit betekent voor de samenwerking met anderen.
 • Handvatten voor het verzamelen en analyseren van de behoeften en belemmeringen van bewoners.
 • Een goed doordacht proces voor het opstellen van een wijkuitvoeringsplan.
 • Je eigen handelingsrepertoire uitgebreid aan de hand van actuele casussen uit jouw eigen praktijk.
 • Kennis gemaakt met deelnemers uit andere samenwerkingspraktijken.
 • Inzicht in hoe je met bewonersinitiatieven en met de plannen die zij maken kan omgaan in het perspectief van de Transitievisie Warmte.
 • Inzicht in wat bewonersinitiatieven nodig hebben en waarin ze geholpen zijn.

In het kort

Datum

Donderdagmiddag 9 en 23 september en 7 oktober 2021 (13.00-17.00 uur)

Duur van de opleiding

3 dagdelen

Prijs

€ 1.950,- exclusief btw

Doelgroep

Professionals in de energietransitie wijkaanpak. Project- en programmamanagers, adviseurs en omgevingsmanagers.

Locatie

Bij TwynstraGudde in Amersfoort of directe omgeving
Routebeschrijving

Inschrijven

We geven je handvatten en methoden die jij kunt gebruiken in je werk. Aan het einde van de leergang heb je kennis gemaakt met andere lokale stakeholders, de verschillende stijlen van samenwerken en heb je kennis opgedaan over besluitvormingsprocessen rondom de warmtetransitie in wijken.

Koppeling aan eigen praktijk

Tijdens de leergang werken we met presentatiewanden, gesprekken, oefeningen en opdrachten om de leergang direct te koppelen aan je eigen samenwerkingspraktijk. We bouwen hiervoor veel ruimte in zodat deelnemers ook van elkaar kunnen leren. De leergang sluiten we af met het samenvatten van de opgedane lessen in een infographic.

E-learning

Voor aanvang van de leergang krijg je de mogelijkheid om alvast online kennis te maken met de belangrijkste concepten van samenwerken. De e-learning Leren Samen Werken van TwynstraGudde is een efficiënte manier van leren waarmee je in je eigen vertrouwde omgeving kunt leren wanneer het jou uitkomt. Je kunt filmpjes bekijken, oefeningen doen en korte toelichtingen en artikelen doornemen rondom de verschillende vormen en rollen in samenwerking.

De inzichten die je via de e-learning opdoet en vastlegt, worden gebruikt in de leergang. Daarnaast starten we de leergang met individuele intakes waarin we jouw individuele leerbehoefte ophalen. In de praktijk merken wij dat deze aanpak de kwaliteit van de leergang sterk verbetert. We kunnen sneller de diepte in en voorbeelden met elkaar bespreken. Na afloop van de leergang kun je bovendien alles van de e-learning nog eens rustig nalezen en -kijken.

Doelgroep

De leergang is bedoeld voor professionals die werken met de wijkaanpak en die daarom (gaan) werken op het grensvlak van organisaties. De ervaring leert dat we vaak een mix aan deelnemers hebben: project- en programmamanagers, adviseurs en omgevingsmanagers. We streven naar een gemengde groep vanuit meerdere organisaties. Dus deelnemers die werkzaam zijn bij gemeenten, woningcorporaties, netbeheerders of lokale energiecoöperaties. Er is plaats voor maximaal 15 deelnemers.

In het belang van de leergang en voor een goede samenstelling van de groep is het voor ons belangrijk om te weten hoeveel en welke personen gaan deelnemen. Vanuit één organisatie kunnen maximaal twee deelnemers tegelijkertijd deelnemen. Dit komt de kwaliteit van de opleiding ten goede.

Docenten

Onze enthousiaste docenten hebben een ruime ervaring en kennis van samenwerkingsprocessen in de lokale energietransitie. Ze werken zelf als adviseur of omgevingsmanager in diverse opdrachten omtrent de lokale energietransitie en acteren dus vanuit de praktijk.

Kosten

De kosten voor deze driedaagse leergang bedragen € 1.950,- (exclusief BTW) per deelnemer. Dit bedrag is inclusief trainingsmateriaal, e-learning en catering gedurende de dagen. Onze leergang is zonder overnachting(en). Het gaat om drie losse dagdelen op 9 en 23 september en op 7 oktober van 13.00 tot 17.00 uur.

We gaan ervan uit dat de leergang fysiek kan plaatsvinden. Dit zal dan op een locatie centraal in het land zijn. Mocht dit gezien de corona richtlijnen niet het geval zijn, dan kunnen wij snel omschakelen naar een online variant. We hebben inmiddels veel ervaring met het geven van trainingen in Teams en Miro. De leergang is interactief vormgegeven.

Annuleringsvoorwaarden

Mocht je onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, dan kun je een vervanger laten deelnemen. Als je wilt annuleren dan vragen we je dit uiterlijk 1 maand voor aanvang door te geven via opleidingen@tg.nl. Bij een niet-tijdige afmelding zijn wij genoodzaakt de prijs van de leergang in rekening te brengen.

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.