Opleiden Leeratelier samenwerken: Leer coalities bouwen en jezelf bewust inzetten

2-daagse masterclass, nieuwe data volgen!

Taaie maatschappelijke opgaven vragen om samenwerking tussen publieke, maatschappelijke en private partijen. Hierdoor werken steeds meer mensen op het grensvlak tussen organisaties. TwynstraGudde onderscheidt drie grondvormen van samenwerken: de zogenaamde coalitievormen. Elke coalitie heeft andere karakteristieken, werkwijzen en rollen. We laten zien dat de meer traditionele, regisserende rollen niet verdwijnen en bespreken de worsteling die het soms is om dit te combineren met een partnerende of meer faciliterende rol.
Het leeratelier biedt een denkkader en praktische handvatten voor het inspelen op de energieke samenleving en de bij jouw ambitie betrokken partijen:

  • Inzicht in hoe je succesvol werkt op het grensvlak van organisaties.
  • Een meervoudig perspectief op het herkennen, bouwen en evalueren van coalities.
  • Bewustwording van jouw eigen rol, stijl en reflexen in samenwerken.
  • Soepel schakelen tussen coalities en rollen als tweebenige speler.
  • Uitbreiding van je eigen handelingsrepertoire aan de hand van actuele casussen uit jouw eigen praktijk.
  • Kennismaken met deelnemers uit andere samenwerkingspraktijken.

In het kort

Datum

Nieuwe data volgen, 2-daagse masterclass, beide dagen van 09.00-17.00 uur.

Duur van de opleiding

2 dagen

Prijs

€ 1.695,- exclusief btw

Doelgroep

Een ieder die werkt op het grensvlak van organisaties en netwerken of op dit vlak wil gaan werken.

Locatie

Bij TwynstraGudde in Amersfoort of omgeving
Routebeschrijving

Inschrijven

In deze tweedaagse masterclass leer je coalities herkennen, bouwen en evalueren en krijg je inzicht in jouw eigen gedrag en handelen en de effectiviteit ervan. Wij nemen je mee in de positie van de ‘Grenswerker’, het ‘Spectrum van Coalitievorming’, de ‘Signaturen voor Samenwerking’ en ‘Tweebenigheid’ en bieden een praktisch toepasbaar handelingsrepertoire om aan het werk te gaan.

We werken presentatiewanden, film, gesprekken, oefeningen en opdrachten om het atelier direct te koppelen aan je eigen samenwerkingspraktijk. We bouwen veel ruimte in om als deelnemers ook van elkaar te leren.

Voor aanvang krijg je de mogelijkheid om alvast online kennis te maken met de belangrijkste concepten van samenwerken. De online training Leren Samen Werken van TwynstraGudde is een efficiënte manier van leren waarmee je in de eigen vertrouwde omgeving kunt leren wanneer het jou uitkomt. Je kunt filmpjes bekijken, oefeningen doen en korte toelichtingen en artikelen doornemen rondom de verschillende vormen en rollen in samenwerking.

De inzichten die je via de online training opdoet en vastlegt worden gebruikt in het atelier. In de praktijk merken wij dat deze aanpak de kwaliteit van het leeratelier sterk verbetert. We kunnen sneller de diepte in en voorbeelden met elkaar bespreken. Na afloop kun je bovendien alles nog eens rustig nalezen en -kijken.

'Het werkt echt! Na de training heb ik aan de hand van het Spectrum van Coalitievorming 100 projecten van de gemeente gecategoriseerd. We zijn ons nu bewust van hoe we soms achtereenvolgens en soms gelijktijdig wisselen van rollen.'
Manager Wijkaanpak gemeente Maastricht

Mensen die in coalities werken noemen wij ‘grenswerkers’; ze staan met één been in de eigen organisatie en met één been in de coalitie. Deze ‘grenswerkers’ belanden geregeld in spagaten waarbij een keuze voor het één of het ander hen niet dichterbij de oplossing brengt. Het stelt ze voor lastige vragen en dilemma’s: Kun je het eigenaarschap verbreden en de regie houden? Kun je scoren met zachte resultaten? Waar ligt je loyaliteit; bij jouw moederorganisatie of de coalitie? Kun je gevoelige informatie delen? Kun je de politiek bedienen en een betrouwbare samenwerkingspartner zijn? In deze training ontdekken we met verschillende werkvormen en praktijkervaringen dat het werken op het grensvlak nooit saai is.

Jouw persoonlijke stijl van samenwerken

Onder het motto ‘provisorisch is het nieuwe professioneel’ bespreken en proberen we verschillende succesfactoren en interventies en testen we jouw persoonlijke stijl in samenwerken. Wat zijn jouw reflexen en hoe kun je jouw handelingsrepertoire verbreden? Ontwikkel je tot een tweebenige speler en leer omgaan met spagaten door zowel leidend als dienend te zijn en zowel kaderstellend als vrijheid gevend. Zonder spierpijn kun je de grens niet opzoeken!

Doelgroep

Dit leeratelier is bestemd voor iedereen die werkt op het grensvlak van organisaties of op dit grensvlak wil gaan werken. Om jouw rol in een bestaande coalitie te versterken of om je voor te bereiden op een passende rol en aanpak in een nieuwe coalitie. Het atelier is ook voor de inhoudsdeskundige die met de proceskant van de samenwerking te maken krijgt, de omgevingsmanager die goede relaties met stakeholders wil onderhouden, de leidinggevende die grenswerkers aanstuurt of de onderzoeker die een coalitie evalueert.

Kosten

De kosten voor deelname bedragen € 2.995,-- (exclusief btw) per deelnemer. Dit bedrag is inclusief de online training, catering gedurende de trainingsdagen en het trainingsmateriaal. Kosten voor eventuele overnachting(e) zijn niet inbegrepen, we vragen je deze voor eigen rekening te organiseren.

Docenten

Onze enthousiaste docenten hebben een ruime ervaring en kennis van samenwerkingsprocessen. Zij ervaren ook zelf in de dagelijkse praktijk de dilemma’s en spanningsvelden die inherent zijn aan bij werken op het grensvlak.

Annuleringsvoorwaarden

In het belang van het leeratelier en voor een goede samenstelling van de groep is het voor ons belangrijk om te weten hoeveel en welke mensen deelnemen. Dit komt de kwaliteit van de bijeenkomst ten goede. Mocht je onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, dan kun je een vervanger laten deelnemen. Indien je wilt annuleren dan dien je dit uiterlijk 1 maand voor aanvang door te geven via opleidingen@tg.nl . Bij een niet-tijdige afmelding zijn wij genoodzaakt de prijs voor deelname geheel in rekening te brengen.

'Van nature werk ik vanuit de stijl van de ‘gedreven voorvechter’, maar sinds het leeratelier over samenwerken realiseer ik me dat deze stijl voor mij nu minder effectief is dan in het verleden. Ik werk nu vanuit de ‘betrokken relatiebouwer’ en merk dat ik mijn eigen ambities kan waarmaken zonder dat mijn collega's zich gepasseerd of genegeerd voelen. Het schakelen tussen signaturen voor samenwerking heeft letterlijk gewerkt en voor mijn werkgeluk veel betekend'
Beleidsadviseur ROC

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.