Leeratelier samenwerken: Leer coalities bouwen en jezelf bewust inzetten | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Leeratelier samenwerken: Leer coalities bouwen en jezelf bewust inzetten

Wil jij bewuster en succesvoller worden in het samenwerken met andere partijen? Dan is dit tweedaagse leeratelier iets voor jou!

Taaie maatschappelijke opgaven vragen om samenwerking tussen publieke, maatschappelijke en private partijen. Hierdoor werken steeds meer mensen op het grensvlak tussen organisaties. Twynstra Gudde onderscheidt drie grondvormen van samenwerken: de zogenaamde coalitievormen. Elke coalitie heeft andere karakteristieken, werkwijzen en rollen. We laten zien dat de meer traditionele, regisserende rollen niet zullen verdwijnen en bespreken de worsteling die het soms kan zijn om dit te combineren met een partnerende of faciliterende rol.

Grenswerkers

Mensen die in deze coalities werken noemen wij ‘grenswerkers’; ze staan met één been in de eigen organisatie en met één been in de coalitie. Deze ‘grenswerkers’ belanden geregeld in spagaten waarbij een keuze voor het één of het ander hen niet dichterbij de oplossing brengt. Het stelt ze voor lastige vragen en dilemma’s: Kun je het eigenaarschap verbreden en de regie houden? Kun je scoren met zachte resultaten? Waar ligt je loyaliteit; bij jouw moederorganisatie of de coalitie? Kun je gevoelige informatie delen? Kun je de politiek bedienen en een betrouwbare samenwerkingspartner zijn? In deze training ontdekken we met verschillende werkvormen en praktijkervaringen dat het werken op het grensvlak nooit saai is.

Jouw persoonlijke stijl

Onder het motto ‘provisorisch is het nieuwe professioneel’ bespreken en proberen we verschillende succesfactoren en interventies en testen we jouw persoonlijke stijl in samenwerken. Wat zijn jouw reflexen en hoe kun je jouw handelingsrepertoire verbreden? Ontwikkel je tot een tweebenige speler en leer omgaan met spagaten door zowel leidend als dienend te zijn en zowel kaderstellend als vrijheid gevend. Zonder spierpijn kun je de grens niet opzoeken!

Ervaringen van deelnemers

"Het werkt echt! Na de training heb ik aan de hand van het Spectrum van Coalitievorming 100 projecten van de gemeente gecategoriseerd. We zijn ons nu bewust van hoe we soms achtereenvolgens en soms gelijktijdig wisselen van rollen."
Manager Wijkaanpak gemeente Maastricht

"Na de training hebben we binnen de afdeling afgesproken dat we bij de start van elk nieuw project eerst intervisie doen en ook reflecteren op de projectopzet vanuit de drie coalitievormen"
Beleidsmedewerker Ministerie IenM

"Heel nuttig voor mijn eigen reflectie en om bij lastige keuzes breder te zoeken naar alternatieven die anders niet meteen in mij op zouden komen. Ik hoop dat dat zometeen een natuurlijke reflex wordt"
Projectmedewerker Rijkswaterstaat

"Ik heb de training als erg nuttig ervaren en in een heerlijk tempo. We zijn vaak zo voorzichtig in het samenwerken met andere partijen. Ik ben me nu meer bewust van wat het betekent en wat het kan opleveren. Eigenlijk zou mijn hele MT deze training moeten volgen"
Bestuursecretaris Pré Wonen

"Van nature werk ik vanuit de stijl van de ‘gedreven voorvechter’, maar sinds het leeratelier over samenwerken realiseer ik me dat deze stijl voor mij nu minder effectief is dan in het verleden. Ik werk nu vanuit de ‘betrokken relatiebouwer’ en merk dat ik mijn eigen ambities kan waarmaken zonder dat mijn collega's zich gepasseerd of genegeerd voelen. Het schakelen tussen signaturen voor samenwerking heeft letterlijk gewerkt en voor mijn werkgeluk veel betekend"
Beleidsadviseur ROC

  

Doelgroep

Dit leeratelier is er voor iedereen die werkt op het grensvlak van organisaties of op dit grensvlak wil gaan werken. Om jouw rol in een bestaande coalitie te versterken of om je voor te bereiden op een passende rol en aanpak in een nieuwe coalitie. Het atelier is ook voor de inhoudsdeskundige die met de proceskant van de samenwerking te maken krijgt, de omgevingsmanager die goede relaties met stakeholders wil onderhouden, de leidinggevende die grenswerkers aanstuurt of de onderzoeker die een coalitie evalueert.

Programma

In dit tweedaagse leeratelier leer je coalities herkennen, bouwen en evalueren en krijg je inzicht in jouw eigen gedrag en handelen en de effectiviteit ervan. Wij nemen je mee in de positie van de ‘Grenswerker’, het ‘Spectrum van Coalitievorming’, de ‘Signaturen voor Samenwerking’ en ‘Tweebenigheid’ en bieden praktisch toepasbaar handelingsrepertoire om aan het werk te gaan. Je krijgt een inspirerend magazine met naslagwerk en een uitgebreid werkboek. Tijdens de training werken we met presentatiewanden, film, gesprekken, oefeningen en opdrachten om het atelier direct te koppelen aan je eigen samenwerkingspraktijk. We bouwen veel ruimte in om als deelnemers ook van elkaar te leren.
Het leeratelier biedt een denkkader en praktische handvatten voor het inspelen op de energieke samenleving en de bij jouw ambitie betrokken partijen:

  • Het geeft je inzicht in hoe je succesvol werkt op het grensvlak van organisaties 
  • Het biedt je een meervoudig perspectief op het herkennen, bouwen en evalueren van coalities
  • Het maakt je bewust van jouw eigen rol, stijl en reflexen in samenwerken
  • Het leert je soepel schakelen tussen coalities en rollen als tweebenige speler
  • Het vergroot jouw eigen handelingsrepertoire aan de hand van actuele casussen uit jouw eigen praktijk
  • Je maakt kennis met deelnemers uit andere samenwerkingspraktijken.

Online trainen

Voorafgaand aan het atelier krijg je de mogelijkheid om alvast online kennis te maken met de belangrijkste concepten van samenwerken. De online training Leren Samen Werken van Twynstra Gudde is een efficiënte manier van leren waarmee je in de eigen vertrouwde omgeving kunt leren wanneer het jou uitkomt. Je kunt filmpjes bekijken, oefeningen doen en korte toelichtingen en artikelen doornemen rondom de verschillende vormen en rollen in samenwerking.

De inzichten die je via de online training opdoet en vastlegt worden gebruikt in het atelier. In de praktijk merken wij dat deze aanpak de kwaliteit van het leeratelier sterk verbetert. We kunnen sneller de diepte in en voorbeelden met elkaar bespreken. Na het atelier kun je bovendien alles nog eens rustig nalezen en -kijken.

Schermvoorbeelden

Kosten

De kosten voor deelname bedragen € 1.575,-- (exclusief btw) per deelnemer. Dit bedrag is inclusief de online training, catering gedurende de trainingsdagen en het trainingsmateriaal. De kosten voor een eventuele overnachting zijn niet inbegrepen.

Docenten

Onze enthousiaste docenten hebben een ruime ervaring in en kennis van samenwerkingsprocessen en ervaren ook zelf dagelijks de dilemma’s en spanningsvelden die bij werken op het grensvlak horen.

Expertises

Samenwerken

Docenten

Martine de Jong

Martine de Jong

Senior adviseur, procesbegeleider en onderzoeker

Martine de Jong

Adviseur, coalitiebouwer en trainer bij Twynstra Gudde, onderzoeker aan de Universiteit Utrecht en initiatiefnemer van PLUG de dag.

Pim Nijssen

Pim Nijssen

Partner

Pim Nijssen

Partner

Adviseur en trainer op het gebied van samenwerking, omgevingsmanagement en persoonlijke ontwikkeling.