Meerdaagse training Gedragspatronen in samenwerking herkennen

Vastgeroeste gedragspatronen zitten teams en organisaties soms in de weg. Door met een zogenoemde systeembril naar samenwerking te kijken, kun je die patronen herkennen. In deze meerdaagse training krijg je daarvoor de handvatten aangereikt. Door het spelen van een spel leer je hoe je patronen kunt doorbreken en hoe je gedoe in je team of organisatie kunt oplossen.

Wat levert deze training jou op?
  • Je krijgt zicht op gedragspatronen en systemen die in je eigen team of organisatie spelen.
  • Je ziet hoe gedragspatronen vaak onbewust in stand worden gehouden en je herkent je eigen aandeel daarin.
  • Je krijgt de handvatten aangereikt waarmee je zelf aan de slag kunt om gedragspatronen te doorbreken en ruimte te scheppen voor nieuwe energie en concrete stappen naar de gewenste ontwikkeling.

In het kort

Datum

4 en 5 september en 31 oktober 2023

Duur van de opleiding

Twee aaneengesloten dagen (9.00 tot 17.00 uur) en één terugkommiddag (13.00 tot 17.00 uur)

Prijs

€ 1.950,- ex btw.

Doelgroep

Teamleiders, teamcoaches, managers, projectleiders, HR adviseurs en organisatieadviseurs

Locatie

TwynstraGudde in Amersfoort
Routebeschrijving

Inschrijven

Samenwerking binnen een team of een organisatie is een complex proces van relaties en ingesleten gedragspatronen. Die patronen geven je houvast, maar kunnen ook belemmeren en gedoe in de samenwerking veroorzaken. Bijvoorbeeld als er iets verandert: een transitie, een nieuwe opdracht of een nieuwe manager met een andere inbreng.

Als een team vast zit, helpt het niet om nóg langer te vergaderen of elkaar nóg een keer aan te spreken op gemaakte afspraken. Dan is er een dikke kans dat er onderliggende patronen zijn, die een effectieve samenwerking of een gewenste organisatieverandering in de weg zitten. Zolang niemand zich daarvan bewust is, is ook niemand bij machte te zorgen voor nieuw elan.

De systeembril opzetten

Vaak leggen mensen gemakshalve de ‘schuld’ bij een ander. Liefst bij ‘het management’ of ‘de top’. Dat leidt meestal niet tot verandering. De eerste stap naar een oplossing is te erkennen dat iedereen onderdeel is van de samenwerking. En daarmee van de patronen en systemen die deze definiëren. Vervolgens moet je de systeembril opzetten. Dan kun je patronen herkennen en analyseren hoe die van invloed zijn op de manier waarop jullie werken. Dat geeft aanknopingspunten voor verbetering en groei. Vaak zijn het kleine gedragsveranderingen die een groot effect sorteren.

Opbouw van de training

Tijdens de training behandelen we de theorie van het systeemdenken. Je oefent met een fictieve of actuele casus en werkt aan vraagstukken die jij zelf inbrengt. We doen een systeemspel waarmee je patronen leert herkennen en waarin je oefent met interventies.

De training duurt twee aaneengesloten dagen. Na zes weken is er een terugkommiddag waarin we resultaten en ervaringen delen. Wat heeft de training jou gebracht en welke (nieuwe) vragen heb je?

We werken in een groep van maximaal zestien deelnemers, afkomstig uit verschillende organisaties. De groep wordt intensief begeleid door twee gecertificeerde opleiders van TwynstraGudde.

Onze begeleiding

De training wordt begeleid door Catherine van Nierop en Karlien Douma van TwynstraGudde. Zij zijn senior adviseur en gecertificeerd opleider. In hun eerste rol begeleiden zij managers, teams en organisaties bij verander- en leiderschapsvraagstukken. In hun tweede rol hebben zij veel ervaring met trainingen en opleidingen voor uiteenlopende groepen. In deze rollen zien zij vrijwel dagelijks hoe systeemdenken leidinggevenden helpt om effectiever sturing te geven aan samenwerking en verandering. De combinatie van kennis en ervaring staat borg voor de praktische relevantie van de training.

Kosten

De kosten voor deelname bedragen € 1.950,- (exclusief btw) per deelnemer. Dit bedrag is inclusief lunch, het trainingsmateriaal en parkeerkosten. Onze training is zonder overnachtingen. Het gaat om twee aaneengesloten dagen (9.00 tot 17.00 uur) en één terugkommiddag (13.00 tot 17.00 uur). Als je wilt (voor)overnachten, dan vragen wij je de hotelreservering(en) voor eigen rekening te nemen. Inschrijven kan via opleidingen@tg.nl.

Annuleringsvoorwaarden

In het belang van de training en voor een goede samenstelling van de groep is het voor ons belangrijk om te weten hoeveel en welke personen gaan deelnemen. Mocht je onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, dan kun je een vervanger laten deelnemen. Indien je wilt annuleren dan dien je dit uiterlijk 1 maand voor aanvang door te geven via opleidingen@tg.nl. Bij een niet tijdige afmelding zijn wij genoodzaakt de prijs van de training geheel in rekening te brengen. 

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.