(Eendaagse) training Introductie in Projectbeheersing | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

(Eendaagse) training Introductie in Projectbeheersing

Projectbeheersing is meer dan alleen het administreren van de financiën. Goede projectbeheersing zorgt voor grip, overzicht en voorspelbaarheid. Dat vraagt niet alleen om kennis van alle aspecten van projectbeheersing, maar vraagt ook het nodige van de rolinvulling van de projectbeheerser.

In projecten lopen dingen vaak anders dan verwacht. Maar toch wil je de resultaten realiseren binnen de gemaakte afspraken, ondanks de dynamiek waarin het project zich bevindt. Projectbeheersing helpt hierbij. Maar wat komt daar allemaal bij kijken?

Projectbeheersing bestaat uit een verzameling van aspecten. Elk aspect is in wezen een eigen specialisme of vakgebied. Goed samengebracht zijn deze meer dan de som der delen. Als je verantwoordelijk bent voor de projectbeheersing moet je iets weten van al die vakgebieden en zul je de specialisten erop aansturen. Bovenal ben je ervoor verantwoordelijk dat deze aspecten samenkomen. Maar wat houden deze aspecten nu in? Waar komen ze samen? En wat vraagt dat aan kennis en vaardigheden van de projectbeheerser?
Tijdens deze training “Introductie in projectbeheersing” gaan wij in op zowel de inhoud van de aspecten van projectbeheersing als op de rolinvulling van de projectbeheerser.

Voor wie is de training bestemd

Deze training is een introductie in projectbeheersing en is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de wijze waarop projectbeheersing toegepast kan worden binnen projecten en in programma's. De bijeenkomst is geschikt zowel voor mensen die (beginnen met) werken in projectbeheersing als medewerkers die er vanuit hun rol al regelmatig mee werken.

Leerdoelen

De training kent de volgende leerdoelen:

 • inzicht krijgen in de nut en noodzaak van projectbeheersing
 • overzicht hebben van de aspecten van projectbeheersing
 • basiskennis opdoen van elk van de aspecten van projectbeheersing
 • inzicht krijgen in rol en vaardigheden die nodig zijn voor goede projectbeheersing.

Kenmerken van de training

Theorie, gesprekken en discussies wisselen elkaar af. U zult gedurende de bijeenkomst regelmatig werken in kleinere groepen. Daarnaast wordt gelegenheid geboden om over uw (rol in) eigen project van gedachten te wisselen. De trainers zijn allen adviseurs die zelf projectbeheersing in de praktijk toepassen. Hierdoor kan flexibel met het programma worden omgegaan om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de leerbehoefte van de groep.

Het programma

De training start om 09.00 uur en wordt om 17.00 uur afgesloten met een borrel. Het aantal deelnemers is maximaal 15. De bijeenkomst gaat door bij minimaal 5 deelnemers.
De onderwerpen zijn:

 • Inleiding en toelichting op het programma
 • Introductie projectbeheersing
 • Waarom projectbeheersing?
 • Aspecten van projectbeheersing
 • Scopemanagement
 • Risicomanagement
 • Planning
 • Kostenraming
 • Informatiemanagement
 • Organisatiemanagement
 • Kwaliteitsmanagement
 • Verantwoording en rapportages
 • De projectbeheerser als persoon.

Trainingsmateriaal

U ontvangt een handzame reader met de behandelde onderwerpen als naslagwerk. Voorafgaand vragen wij u een korte huiswerkopdracht te maken, die wordt behandeld in de training.
Bij Twynstra Gudde is een groot aantal adviseurs actief op het gebied van projectbeheersing. Wij opereren binnen verschillende vakgebieden en markten, waaronder (semi)overheid, bedrijfsleven, infrastructuur, openbare orde en veiligheid, zorg, ruimtelijke ordening en energiesector.

Kosten voor deelname

De kosten voor deelname bedragen € 650,-- (exclusief btw) per deelnemer. Dit bedrag is inclusief trainingsmateriaal en catering/verzorging gedurende de dag. De bijeenkomst wordt gehouden bij Twynstra Gudde in Amersfoort, Stationsplein 1.

Annuleringsvoorwaarden

Tot 3 weken voor trainingsdatum kunt u kosteloos annuleren. Bij annulering van deelname korter dan drie weken, brengen wij het volledig bedrag in rekening.

Docenten

Bart van den Berg

Senior adviseur

Bart van den Berg

Projecten op een gecontroleerde manier kunnen realiseren, zonder verrassingen en zonder excessen, dat is waar ik voor ga. Natuurlijk zijn er altijd risico’s en onverwachte gebeurtenissen. Maar door vooraf goed inzicht te verschaffen en bij optreden daadkrachtig en consistent op te treden, wil ik er voor zorgen, dat ruimtelijke ontwikkelingen realistisch en haalbaar blijven, waarbij niet wordt afgedaan aan de kwaliteit.

Fianne Lindenaar

Partner

Fianne Lindenaar

In mijn werkend leven heb ik twee grote liefdes: risicomanagement en bouwprojecten. Vaak weet ik deze twee liefdes te combineren, soms houd ik me bezig met ‘slechts’ één van beiden.