6-daagse opleiding Omgevingsadviseur: spin in het web voor de Omgevingswet

I.s.m. Berghauser Pont en online: 2-23 en 24 maart, 20-21 april en 18 mei

De Omgevingswet geeft nieuwe beleidsinstrumenten, nieuwe uitvoeringsprincipes en brengt een andere oriëntatie van overheden met zich mee. Om de Omgevingswet ten volle te benutten en goed uit te voeren is een nieuw soort medewerker nodig: de Omgevingsadviseur. De omgevingsadviseur is een spin in het web tussen verschillende afdelingen en processen binnen de eigen organisatie en tussen de eigen organisatie en ‘buiten’. In deze zesdaagse opleiding besteden we aandacht aan:

  • De ontwikkelingswensen van de initiatiefnemer (een inwoner, bedrijf, organisatie en/of andere overheid).
  • De beleidswensen van bestuurders en leidinggevenden.
  • De belangen van omwonenden en belangengroepen.
  • De mogelijkheden, voorschriften en instrumenten die de Omgevingswet biedt.

In het kort

Datum

6 dagen: 2-23-24 maart, 20-21 april en 18 mei (online)

Duur van de opleiding

6 dagen

Prijs

€ 3.395,- exclusief btw

Doelgroep

Professionals die te maken hebben of krijgen met de Omgevingswet

Locatie

Online, nadere informatie via Berghauser Pont.

Inschrijven

De opleiding is een mix van theorie en praktijk. Hoewel de uitgangspunten van de Omgevingswet aan bod komen, veronderstellen we dat de deelnemer de basis van de wet al kent. Deze opleiding gaat dus niet in op de inhoud en regels van de Omgevingswet, maar op de consequenties er van.

Tijdens de opleiding staan we zowel stil bij de veranderende maatschappelijke context, als bij de consequenties ervan voor de eigen organisatie (of afdeling) als over de eisen die worden gesteld aan de competenties en vaardigheden van de omgevingsprofessional als individu.

De opleiding is vooral gericht op het verschaffen van inzichten in theorieën over samenwerken, omgevingsmanagement en cultuurverandering. Daarnaast gaan we aan de slag met oefeningen en opdrachten, waarbij de eigen werkpraktijk centraal staat. Door middel van dialoog en intervisie stimuleren we tevens het onderlinge leren. Zo kunnen ervaringen en dilemma’s uit ieders praktijk worden uitgewisseld. Zoals dat straks ook in de praktijk van het werken met de Omgevingswet het geval zal zijn.

Tijdens de opleiding komen de volgende concepten aan bod:

  • De ‘Grenswerker’: Een procesmanager in een multi partij omgeving die het vermogen heeft om belangen te begrijpen en te verbinden en groepen te motiveren om samen meer te bereiken dan alleen. Hij of zij staat met één been in de eigen organisatie en één been in de omgeving van betrokken partijen en personen
  • Tweebenigheid: Tweebenigheid gaat om het omarmen van de spanningsvelden die je voelt op het grensvlak en de realisatie dat een keuze voor één van beide kanten je niet dichterbij de oplossing brengt, maar juist de combinatie ervan effectief is
  • het ‘Spectrum van Coalitievorming’: Het spectrum beschrijft drie hoofdvormen van samenwerken, die wij onderscheiden om de context van samenwerkingsopgaven beter te duiden en er mogelijke handelingsrepertoires aan te koppelen
  • de ‘Signaturen voor Samenwerking’: Om houvast te krijgen op de persoonlijke impact die mensen hebben in een samenwerkingsproces onderscheiden wij vijf ‘Signaturen voor Samenwerking’ met elk een eigen handelingsrepertoire.

Hier vind je het volledige programma.

Docenten

Vanuit TwystraGudde zijn Martine de Jong en Pim Nijssen betrokken als docenten. Beiden hebben ruime ervaring met  samenwerkingskunde, omgevings-management en cultuurverandering.

Nadere informatie en inschrijven

TwynstraGudde biedt deze opleiding aan via Berghauser Pont; zij verzorgen de inschrijving en organisatie van de opleiding. 

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.