4-daagse opleiding Adviseur Klimaatadaptatie

I.s.m. Berghauser Pont, startdatum 28 januari 2020

  • In 4 dagen klaar voor de opgave om jouw gemeente en regio klimaatadaptatief te krijgen.
  • Programma opgezet vanuit de 7 ambities van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie.
  • Stresstest, risicodialoog, participatie, coalities, inhoudelijke thema’s, etc.
  • Zowel kennis als vaardigheden nodig om te slagen: een mix.
  • Ook zelf oefenen en leren van anderen.

In het kort

Datum

28 januari, 10, 11 februari en 10 maart 2020

Duur van de opleiding

4 dagen van 09.00-17.00 uur.

Prijs

€ 2.295,- exclusief btw

Doelgroep

Ambtenaren van gemeenten, waterschappen en provincies.

Locatie

Amersfoort Routebeschrijving

Inschrijven

Om een klimaatbestendig Nederland te krijgen moet iedereen die werkt aan onze leefomgeving bewust zijn wat er kan en wat er nodig is om de gevolgen van extreme regenbuien, droogte en hittegolven op te kunnen vangen. Het onderwerp klimaatadaptatie moet door iedereen worden meegenomen bij nieuwe ontwikkelingen. 

Dit is een nieuwe opgave die vraagt om nieuwe kennis en nieuwe vaardigheden van betrokken overheden. Nieuwe kennis om kansen te signaleren en te borgen bij andere opgaves (energietransitie, de groene stad, ect) en nieuwe vaardigheden omdat klimaatadaptatie om samenwerking vraagt. Het werkend krijgen van een goede samenwerking vraagt om mensen die begrijpen op welke manieren je kunt samenwerken en wat ervoor nodig is.

Veel hedendaagse maatschappelijke problemen zijn te complex geworden om met traditionele benaderingen op te lossen. Steeds vaker werken publieke organisaties daarom samen met designers aan oplossingen. De methodes, technieken en mentaliteit van designers is bijzonder beloftevol om een nieuw perspectief te ontwikkelen voor maatschappelijke vraagstukken.

Er zijn al aansprekende resultaten op allerhande vlakken; in de ruimtelijke ordening, de zorg, het onderwijs, de agrarische sector, en op het gebied van duurzaamheid en klimaat. Dit geeft reden voor optimisme, maar er is ook aanleiding voor kritische reflectie. Een goed idee alléén leidt doorgaans nog niet tot de gewenste verandering. Organisaties en systemen blijken taai, de benodigde besluitvorming en middelen blijven uit. Voorstellen van designers blijken politiek en maatschappelijk daardoor niet altijd haalbaar. Het erkennen van de enorme verschillen tussen beiden, ook in aanpak, is essentieel voor het succes van de impact.

TwynstraGudde biedt deze opleiding aan via Berghauser Pont; zij verzorgen de inschrijving en organisatie van de opleiding. 

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.