2-daagse training Klimaatadaptatie: het ontwerpen en borgen van een goed (participatie)proces

I.s.m. Berghauser Pont, 11 en 18 juni 2020

De meeste gemeenten en waterschappen hebben hun stresstesten afgerond. Sommige zijn al begonnen met de risicodialoog, andere gaan ook aan de slag. De routekaart risicodialoog geeft inspiratie hoe je risicodialogen kunt voorbereiden, voeren en afronden. Het is echter van de situatie en locatie afhankelijk hoe je het als organisatie of als regio aanvliegt.

Leerdoelen van deze training zijn:

  • Samenwerken aan de risicodialoog; welke processtappen doorloop je en wie betrek je daarbij?
  • Het opzetten van een uitvoeringsagenda/ programma, verankerd in de eigen organisatie.
  • Inzichten opdoen voor het betrekken van jouw bestuurders; welke politieke keuzes leg je ze voor en op welk moment?
  • Klimaatbewust handelen verankeren in de omgevingsvisie.
  • Een meervoudig perspectief ontwikkelen op het herkennen, bouwen en evalueren van coalities bij klimaatadaptatie.
  • Soepel leren schakelen tussen coalities en rollen met een breder repertoire als 'tweebenige speler'.

In het kort

Datum

Donderdag 11 en 18 juni 2020

Duur van de opleiding

2 dagen van 09.30-16.30 uur.

Prijs

€ 1.295,- exclusief btw

Doelgroep

Ambtenaren van gemeenten, waterschappen en provincies.

Locatie

Utrecht, volgt via Berghauser Pont

Inschrijven

Na afloop kun je gericht verder in je organisatie of regio, omdat we tijdens de training ook een stappenplan maken gericht op je eigen situatie.

Het programma is als volgt:

  • Dag 1 gaat over kennis van het borgen van een goed proces met een duidelijke richting vanuit de eigen organisatie, de nut en noodzaak van een programma klimaatadaptatie, de selectie en invulling van risicodialogen, het borgen van klimaatbewust handelen en het betrekken van het bestuur.
  • Dag 2 gaat over de vaardigheden die nodig zijn voor het organiseren van draagvlak in de eigen organisatie, voor de organiseren en faciliteren van risicodialogen, voor het faciliteren van bewoners en ondernemers en voor het opstellen van een gedragen uitvoeringsagenda met bijbehorend budget. Beide zijn nodig om klimaatadaptatie succesvol te implementeren binnen je organisatie.

Hier vind je het volledige programma.

Docenten

Vanuit TwystraGudde zijn Wytse Dassen en Pim Nijssen betrokken als docenten. Zij hebben een ruime ervaring met klimaatadaptatie en samenwerkingsvraagstukken. Daarnaast is ook Thomas Klomp aangehaakt als docent.

Nadere informatie en inschrijven

TwynstraGudde biedt deze opleiding aan via Berghauser Pont; zij verzorgen de inschrijving en organisatie van de opleiding. 

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.