Teamsprint: eenvoudig beter presteren! | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Teamsprint: eenvoudig beter presteren!

Als een team tijdelijk minder presteert, is soms een klein duwtje in de rug al genoeg om ze over een dood punt heen te helpen. De Teamsprint van Twynstra Gudde helpt daarbij door binnen acht weken echte verbetering aan te brengen in de prestaties van uw team.

“Wij worden overspoeld door compliance doelstellingen en werkdruk. Daardoor hebben we het gevoel helemaal niet toe te komen aan aandacht voor onze klanten en kunnen we geen toegevoegde waarde leveren. En dat terwijl we met een Lean traject toch alle processen goed hebben neergezet”. Het is een van de vele geluiden die wij terug hoorden in het onderzoek dat we deden naar performance van teams en teammanagers in de financiële sector. De (werk)druk van teammanagers zorgt er vaak voor dat zij met hun teams nauwelijks nog op eigen kracht in staat zijn om de kwaliteit van hun dienstverlening te verbeteren. Tegelijkertijd vragen financiële dienst- verleners wel excellente prestaties van hun teams.

Door deze druk lijken teams in cirkels rond te draaien: zij blijven doorgaan met doen wat er van hen wordt gevraagd, maar komen er niet toe om van echte toegevoegde waarde voor hun klant te zijn. Om teams uit deze kramp te helpen ontwikkelde Twynstra Gudde de Teamsprint. De Teamsprint is een kortstondig traject waarin de teammanager en zijn team worden ondersteund om snel de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren. Daartoe doorloopt het team, onder begeleiding van de teamcoach de volgende stappen:

Week 1: Diagnose middels de teamsprint quick- scan

Tijdens de eerste week lopen we mee met het team. We verdiepen ons in de werkzaamheden, kijken mee op de werkvloer en maken kennis met de teammanager. Daarna maken we een quick scan, die antwoord geeft op de vraag: wat maakt dat het in dit team niet lukt om de gewenste kwaliteit van dienstverlening te bereiken en welke factor speelt daarin de grootste rol? We sluiten aan bij teamoverleggen, spiegelen en reflecteren en maken op basis van deze inzichten de vertaalslag naar concrete verbeteringen. Naar aanleiding van deze quick scan stellen we samen met de teammanager een 40 dagen plan op. Het 40 dagen plan bepaalt waar het team zich de komende 40 dagen op focust en geeft concrete verbeteractiviteiten voor deze komende periode weer.

Week 2-6: Samen aan de slag met het 40 dagen plan

Op basis van het 40-dagen plan zijn we aanwezig om te helpen bij de verbeteractiviteiten. Afhankelijk van de analyse maken we verbeteractiviteiten op maat. Onze focus ligt daarbij altijd op hoe de mensen in het team tot een betere performance kunnen komen. Voorbeelden daarvan zijn: – efficiënter vergaderen – effectieve besluitvorming – planmatig werken – helder communiceren en feedback geven – krachtiger samenwerken – gezamenlijk sturen op performance.

Week 7 - 8: Team in de lead

In de laatste twee weken van het traject zal de teamcoach ervoor zorgen dat het team na de teamsprint duurzaam blijft presteren. Dat doen wij door de teammanager te coachen in zijn rol en ervoor te zorgen dat de verbeteractiviteiten vastgehouden worden. Wij verzilveren de resultaten van de teamsprint en dragen het stokje over aan de teammanager.

Onze expertise: kennis van uw primair proces, met aandacht voor de mens

De coaches die de Teamsprint begeleiden hebben dank- zij hun ervaring veel kennis opgebouwd van het primaire proces binnen de financiële dienstverlening. Naast onze kennis van uw organisatie, zit onze toegevoegde waarde in het feit dat wij altijd kijken naar hoe de mensen in het team, gegeven de bestaande systemen en processen, het verschil kunnen maken. Een investering in een stevige impuls. Met de Teamsprint verbetert het team met onze hulp hun eigen performance. En daarna kan het op eigen benen verder. Een investering van € 15.000,-- levert zo in 8 weken een structurele verbetering op.

Markten & Sectoren

Financiële dienstverlening

Ja, ik ben geïnteresseerd