Succesvol werken aan programma’s met het KOMPAS | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Succesvol werken aan programma’s met het KOMPAS

21-06-2017

Welke organisatiekenmerken bevorderen of belemmeren de uitvoering van uw programma’s? En hoe kunt u met die organisatiekenmerken effectief omgaan? Het diagnosemodel KOMPAS© van Twynstra Gudde helpt u dit helder in kaart te brengen. Zodat u uw programma op een professionele manier kunt opzetten en uitvoeren.

Een flexibele en wendbare organisatie pakt tijdelijke, complexe opgaven steeds vaker aan als programma. Programma’s kunnen inderdaad helpen bij het doelgericht uitvoeren van de opgave. Maar ze hebben ook de eigenschap dat ze altijd anders gaan dan van tevoren was bedacht. Soms door externe ontwikkelingen. Maar vaak ook door de eigen organisatie(s). Het KOMPAS© helpt hierop te sturen.

Wat is het KOMPAS©?

Het KOMPAS© is een analyse- en diagnosemodel dat inzicht geeft in wat binnen uw organisatie belemmerend of juist bevorderend werkt voor het werken in, aan en met programma’s. Gebaseerd op ruim vijftig jaar gebundelde programma-advieservaring, biedt het een unieke meervoudige kijk op organisatie(elementen). Er is tenslotte niet één waarheid als het gaat om de invloed van organisatiekundige elementen op een programma. Het KOMPAS© is dan ook geen theoretisch kader, maar een ‘evidence based’ analyse- en diagnosemodel. 

Wanneer helpt het KOMPAS©?

Bij opgaven die u als programma aanpakt redeneert, handelt en managet u daarbij vanuit de maatschappelijke doelen/effecten die u wilt bereiken. U legt de focust op díe projecten die daaraan bijdragen en zet de schaarse middelen doelgericht in. Bij het werken in, aan en met programma’s merkt u echter dat dit niet altijd als vanzelfsprekend gaat. Er ontstaat bijvoorbeeld spanning met de lijn over de inzet van schaarse capaciteit. Er is onduidelijkheid over de (letterlijke en figuurlijke) plek en positie van de programmamanager. Deze en andere vraagstukken doen zich voor en hebben hun invloed op het ‘werkend krijgen’ van de programma’s.

Wat kunt u van ons verwachten?

Tijdens een workshop/gesprek van een dagdeel helpen we u het KOMPAS© ‘te lezen’ en toe te passen in uw organisatie. U selecteert zelf maximaal acht deelnemers: mensen met ‘gevoel voor de materie’, zoals programmamanagers, opdrachtgevers, controllers, interne organisatieadviseurs. Vanuit de eigen programma’s van de organisatie én kijkend naar de zes vlakken van het KOMPAS© stellen we gezamenlijk een diagnose over de organisatiekenmerken die bevorderend en/of belemmerend werken voor uw programma’s.

Wat is uw resultaat?

Toepassing van het KOMPAS© geeft u inzicht in de organisatiekenmerken en -mechanismen die bevorderend en belemmerend werken voor uw programma’s. Hiermee heeft u de sleutel in handen voor een verbeterde uitvoering van uw programma’s.

Meer informatie over het KOMPAS©

Voor meer informatie neemt u contact op Helmuth Stoop (hsp@tg.nl, 06 – 53 73 09 72). Voor meer achtergrondinformatie over programmatisch werken verwijzen we u graag naar de website van Twynstra Gudde, de Twynstra Gudde Kennisbank en www.werkenaanprogrammas.nl

Het KOMPAS© is ontwikkeld in samenwerking met Theo van der Tak, een van de grondleggers van programmatisch werken en auteur van ‘Programmamanagement; Sturen op Samenhang’ (2006). Zie ook www.theovandertak.nl

Klik op het figuur voor een leesbare versie (tip: print het Kompas op A3-formaat uit voor een goed leesbare versie)

Markten & Sectoren

Overheid

Expertises

Programmamanagement

Helmuth Stoop

Partner

Neem contact op