QuickScan Zelfsturing - Zelfsturende teams, bent u goed bezig? | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

QuickScan Zelfsturing - Zelfsturende teams, bent u goed bezig?

15-06-2017

In de gezondheidszorg en bij gemeenten kiezen steeds meer organisaties voor zelfsturing. Deze organisatievorm moet leiden tot meer regie bij de medewerker, grotere cliënt- of patiëntgerichtheid en lagere kosten. In sommige gevallen werkt dit inderdaad zo, terwijl andere organisaties vastlopen en teruggrijpen naar het oude en bekende. De oorzaken voor het vastlopen zijn doorgaans moeilijk aan te wijzen, waardoor het ook moeilijk is om deze te doorbreken. Om deze wel te kunnen achterhalen hebben wij de QuickScan Zelfsturing ontwikkeld.

Hoe draagt zelfsturing bij aan het doel dat u ermee wilt bereiken? Zijn de juiste randvoorwaarden en condities gecreëerd om zelfsturing te laten werken binnen uw organisatie? Hoe verloopt de overgang en op welke manier krijgt u grip op de resultaten? Hoe werken uw teams in hun nieuwe rollen en hoe kunnen de prestaties van uw team (nog) verder verbeterd worden? Wij helpen u graag om hierin inzicht te krijgen met behulp van de QuickScan Zelfsturing, we onderzoeken samen de oorzaken.

Wat is de QuickScan Zelfsturing?

De QuickScan is een instrument dat u in een relatief kort tijdsbestek inzicht geeft in hoe de ontwikkeling naar zelfsturing verloopt. Wat werkt en wat zijn nog belemmerende factoren? Op welke wijze kan de zelfsturing van uw teams verder worden vergroot? Zijn de doelstellingen van zelfsturing duidelijk en brengt het de resultaten die u wilt bereiken? Hierbij wordt onder meer ingegaan op de volgende onderdelen:

  • Kaders voor zelfsturing
  • De rol van sturingsinformatie
  • De taakvolwassenheid en lerend vermogen van zelfsturende teams
  • De verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
  • De inrichting van de ondersteunende diensten en de koppeling met het primair proces.

Hoe werkt deze QuickScan?

De QuickScan gaat uit van uit vier concrete stappen die doorlopen kunnen worden binnen een tijdsbestek van zes weken:

  1. Om te beginnen houden we een startgesprek met u en voeren we een documentanalyse uit om de opdracht en de context scherp te krijgen.
  2. Vervolgens voeren we zes groepsgesprekken van een uur met circa 50 deelnemers vanuit alle lagen van uw organisatie. Met hen gaan we in op de belangrijkste succescriteria en randvoorwaarden voor zelfsturing. Hierbij valt te denken aan kaders voor zelfsturing, verdeling van taken en verantwoordelijkheden en de samenwerking met de ondersteunende diensten. Deze gesprekken geven ons input over de stand van zaken, maar zorgen ook voor brede betrokkenheid vanuit de organisatie.
  3. Hierna organiseren wij een workshop waarbij we samen met u en enkele sleutelfiguren binnen uw organisatie reflecteren op de bevindingen en komen tot een ‘foto’ van de ontwikkelingsfase van zelfsturing binnen uw organisatie met aandacht voor behaalde successen en ervaren knelpunten.
  4. Ten slotte leveren wij een beknopt adviesdocument in presentatievorm waarin we ingaan op de conclusies en de aandachtspunten voor de doorontwikkeling van zelfsturing binnen uw organisatie.

QuickScan Zelfsturing, iets voor u?

De QuickScan Zelfsturing is geschikt voor organisaties die zelfsturing op de rit proberen te krijgen of de kracht ervan beter willen benutten. Maar ook bij organisaties die zelfsturing succesvol hebben geïmplementeerd, kan de QuickScan inzicht bieden in hoe de prestaties van uw teams geoptimaliseerd kunnen worden. We bieden dit traject aan voor € 9.500,- exclusief btw. Het gehele traject neemt c.a. zes weken in beslag. Spreekt dit u aan? Neem dan rechtstreeks contact met ons op of vul onderstaand formulier in.

Markten & Sectoren

Cure, Care, Gemeenten, Zorg

Interesse?