Ontwikkelen met generaties | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Ontwikkelen met generaties

30-05-2017

Is uw organisatie in verandering? Bijvoorbeeld door samenwerken, leren, feedback, innovatie of nieuw leiderschap? Dan biedt het generatieperspectief onverwachte inzichten. We gebruiken de kracht van generaties als paradigma om met centrale thema’s en specifieke vraagstukken aan de slag te gaan.

Ontwikkelen met generaties is een krachtige en verfrissende benadering voor ieder cultuur- of ontwikkeltraject. Het werken met generaties krijgt daarmee direct praktische toepassing bij veranderingen in uw organisatie. We ontwerpen dit traject op maat, aansluitend bij de concrete opgave waarvoor u zich gesteld ziet. We kunnen het traject bijvoorbeeld als volgt vormgeven:

Sessie 1: Kennismaken met het generatieperspectief

  • Introductie: Wat zijn generaties en hoe spelen zij een rol in een organisatorische context?
  • Een prikkelende en interactieve ervaring over wat het betekent om kind van je tijd te zijn.
  • Je leert collega’s op een andere manier kennen en er ontstaat een eerste intergenerationele dialoog.

Sessie 2: Generaties en samenwerken

  • We gaan aan de slag met centrale thema samenwerken
  • Wat betekent het om een onderdeel te zijn van je generatie en hoe is dit voor collega’s van andere generaties?
  • We maken gebruik van onze expertise ontwikkeld op het gebied van samenwerken en het onderzoek naar de impact van generatieverschillen op teamleren.

Sessie 3: Generaties en leiderschap

  • Welke overtuigingen hebben de vier generaties over leiderschap? Om welk leiderschap vraagt deze tijd? We zoomen in op generaties en leiderschap, waarbij we onder andere putten uit onze expertise opgedaan tijdens het actieonderzoek ‘We Generate Leadership’.

Interesse?