Living lab samenwerkende generaties | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Living lab samenwerkende generaties

01-06-2018

Organisaties presteren beter en prettiger als de vier aanwezige generaties elkaar leren verstaan en van elkaars kwaliteiten gebruik weten te maken. Benut u het potentieel van de verschillende generaties in uw organisatie al? Het Living lab samenwerkende generaties is een simulatie waarin de deelnemers op een prikkelende en interactieve manier kennismaken en bewust worden van de dynamiek die het samenwerken met verschillende generaties met zich meebrengt. Het ervaren staat centraal.

Voor wie?

Het living lab is geschikt voor iedereen die meer wil leren over het samenwerken met verschillende generaties in zijn of haar organisatie en dit wil doen door dit zelf te ervaren. In het living lab zorgt de combinatie van deelnemen en observeren voor bewustwording en een spiegel. Dit leidt tot gedeelde ervaringen en waardevolle inzichten. Deelnemers worden zich bewust van de dynamiek tussen de generaties. Dit biedt een solide basis voor het goede gesprek over gedrag, samenwerking en onderstromen in organisaties.

"Het living lab samenwerkende generaties gaf ons de mogelijkheid om het thema generaties binnen onze organisatie te agenderen en hieruit lessen te trekken die breder kunnen worden verspreid. Niet door het erover te hebben, maar door erin te duiken en het echt te ervaren", (Provincie Gelderland)

Hoe ziet het living lab eruit?

Het living lab bestaat uit twee rondes, waarbij de deelnemers onder tijdsdruk werken aan een combinatie van taken. In de eerste ronde zijn de deelnemers ingedeeld met leden van hun eigen generatie (Babyboom bij Babyboom, Generatie X bij X, etc.). In de tweede ronde werken de generaties in gemixte samenstelling aan twee vergelijkbare, nieuwe taken. Om te voorkomen dat deelnemers, door hun functie en inhoudelijke kennis, een voorsprong zouden hebben ten opzichte van elkaar, zijn dit taken waarvoor wel denkkracht en creativiteit voor nodig is, maar geen specifieke voorkennis.

Naast deelnemers aan het living lab zijn er ook medewerkers die de rol van observator op zich nemen. Een belangrijk onderdeel van het living lab is namelijk het observeren van de samenwerking tussen generaties, om hier lessen uit te trekken die breder in de organisatie kunnen worden verspreid.

Het resultaat

Door het living lab krijgen medewerkers in uw organisatie beter inzicht in de verschillende generaties waarmee zij dagelijks samenwerken. Men komt er spelenderwijs achter wat het betekent om een onderdeel te zijn van een specifieke generatie en hoe dit is voor collega’s van andere generaties. Door meer te weten te komen over elkaars drijfveren en blik op de wereld kunnen verschillende generaties elkaar leren versterken in elkaars dagelijks werkzaamheden.

Praktisch

Het uitvoeren van het living lab kost 1 - 1,5 dag. De simulatie is geschikt voor groepen tussen 30 en 40 spelers. Belangrijk is een goede spreiding over de verschillende generaties, zowel onder de deelnemers als de observatoren.

De simulatie wordt te allen tijde onder deskundige begeleiding uitgevoerd. De toepassing van het living lab wordt specifiek op uw organisatie afgestemd. Zo zorgen we voor maatwerk, met gebruik van een bestaande simulatie.

Meer weten?

Neem contact op met Britta Gielen (bgi@tg.nl, 033 - 467 77 92).

 

Britta Gielen

ontwikkelt leiders in organisaties

Neem contact op