Kompas - Ervaar het werken in een zelfsturend team | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Kompas - Ervaar het werken in een zelfsturend team

19-09-2014

Zorgorganisaties kiezen massaal voor zelfsturende teams. Om zelfsturende teams tot een succes te maken, is ruimte voor experimenteren en leren van ervaringen en ontdekkingen belangrijk. Alleen als het concept en de invulling van zelfsturing breed gedragen wordt in de organisatie, kan het succesvol zijn.

Spelsimulatie Kompas is speciaal ontwikkeld om deelnemers te laten ervaren wat het verschil is tussen een ‘traditionele’ manier van werken en het werken in zelfsturende teams.

Zelfsturing in de zorg

Veel zorgorganisaties kiezen voor zelfsturende teams. De redenen hiervoor zijn verschillend, van kostenbesparing tot het meer centraal stellen van de cliënt in het zorgproces. Maar wat betekent werken in een zelfsturend team eigenlijk? Daar zijn heel verschillende opvattingen over. Ook is het niet altijd duidelijk hoe groot de opgave is voor medewerkers, hoe de onderlinge samenwerking verandert en wat de nieuwe werkwijze vraagt van de manager. Hoe ga je in de nieuwe situatie sturen en monitoren? De overgang van een klassiek gestuurde organisatie naar een zelfsturend team is vaak groot. Spelsimulatie Kompas helpt u als manager en als medewerker om te ervaren wat het werken in een zelfsturend team betekent en wat dit vraagt van u en uw medewerkers.

Wat leert u?

Na deelname aan Kompas heeft u:

  • het verschil ervaren (en gevoeld) tussen werken in een klassieke organisatiestructuur en het werken in een zelfsturend team
  • gestoeid met de balans tussen klanteisen, werkprocessen en medewerkersbelangen
  • ervaren hoe de aanpak van de verandering invloed heeft op het succes van zelfsturing
  • een gemeenschappelijke ervaring gedeeld met uw collega’s dat als referentie kan dienen voor latere discussies
  • input voor de eerstvolgende stappen die u in uw eigen organisatie kunt zetten.

Voor wie is Kompas geschikt?

Kompas is geschikt voor iedereen die meer wil leren over de verschillen tussen traditionele organisaties en organisaties die opgebouwd zijn vanuit het principe van zelfsturing. De simulatie is ook geschikt voor het introduceren van zelfsturende teams in uw organisatie. Of als u nog aan het overwegen bent of zelfsturende teams iets voor u zijn, biedt Kompas waardevolle ervaringen die u bij de besluitvorming kunnen helpen.

Hoe werkt spelsimulatie Kompas?

Alle deelnemers zijn werknemer van Kompas. Zij werken samen aan het maken en verkopen van keurmerken voor navigatiesystemen in de scheepvaart. Verschillende teams maken samen keurmerken van hoge kwaliteit. Deze verkopen ze aan de klant.

Het spel bestaat uit een aantal rondes. In de eerste ronde maken de deelnemers in functionele teams zoveel mogelijk keurmerken van een hoge kwaliteit. Hierbij werken ze conform functiebeschrijvingen en maken daarbij gebruik van de beschikbare gereedschappen en productvoorbeelden. De kwaliteit wordt gecontroleerd door kwaliteitsmedewerkers. De teams worden aangestuurd door een teammanager en een assistent teammanager.

Na deze ronde evalueren de deelnemers de resultaten van organisatie m.b.t. efficiëntie, kwaliteit, geldelijke opbrengsten en hun eigen werktevredenheid. Vervolgens krijgen zij de opdracht veranderingen door te voeren in hun werkproces  en te gaan werken in zelfsturende teams.  Het nieuwe werkproces wordt getest in ronde 2, waarna weer een evaluatie volgt.

Deelnemers vergelijken na afloop de ‘traditionele’ manier van werken met het veranderde werkproces en het werken in zelfsturende teams. Dit levert levendige ervaringen en stof voor discussie op. Bij elkaar vormt dit de opbrengst die vertaald wordt in mogelijke vervolgstappen in de eigen organisatie.

Kompas geeft u en uw medewerkers inzicht in wat werken in zelfsturende teams betekent en welke opgave er voor u ligt. Wij kijken graag samen met u hoe u Kompas in uw organisatie kunt inzetten.

Spreekt dit u aan? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Markten & Sectoren

Eerstelijnszorg, Cure, Care

Expertises

Spelsimulaties

Marcella Frie

mfi@tg.nl

Neem contact op