Kies voor een mensgerichte en inclusieve energietransitie! | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Kies voor een mensgerichte en inclusieve energietransitie!

11-06-2018

Zoals het is blijft het niet. Voor 2050 zijn 7,8 miljoen huizen van het gas af, waaronder 4,3 miljoen van particulieren. Twynstra Gudde helpt u als gemeente om dat samen te doen met bewoners. Daarbij staat hun belevingswereld centraal.

Zoals het is blijft het niet

Wat was de laatste grote verandering in uw leven? Een verhuizing, geboorte of een nieuwe baan? Grote veranderingen hebben grote impact. Zelf je huis verbouwen om van het gas af te gaan is één ding, maar een ambtenaar die vertelt dat er een periode met kosten, bende en stress aankomt met niet altijd duidelijk zichtbaar of voelbaar resultaat, dat is nog iets anders. Twynstra Gudde helpt u in vier stappen het contact aan te gaan met bewoners en passende oplossingen voor de verduurzaming van huisvesting te vinden. 

Eén. Kiezen van rol en strategie

De keuze om de energietransitie zoveel mogelijk met bewoners samen vorm te geven is een fundamentele, waarmee u zowel kansen als onzekerheden in het proces introduceert. Het is belangrijk om bewust en zonder oogkleppen te kiezen voor een initiële rol, houding en strategie. De overgang naar gas is misschien top down af te dwingen. Maar een inclusieve en mensgerichte transitie maak je echt samen, ieder vanuit eigen rol, verantwoordelijkheden en eigen kwaliteiten.

Twee. Kijken en luisteren

U weet al veel over uw bewoners door beschikbare demografische en bouwtechnische gegevens. U kent veel bewoners die actief zijn in de gemeente. Wij helpen u bestaande kennis aan te vullen met belevingskennis: welke toekomstplannen en welke zorgen hebben bewoners? Wanneer en waar nemen ze initiatief, en wanneer haken ze af? 

Van de burgemeester tot de oliebollenverkoper! 
In de gemeente Amersfoort ontstond initiatief en samenwerking rond duurzaamheid toen we bewoners vroegen naar welk moment in de toekomst ze écht uitkeken. Zo kregen we inzicht in toekomstplannen en drijfveren van bewoners, en kwam nieuwe energie los bij mensen die zich eerder niet met duurzaamheid en energie bezig hielden. De verkoper op de foto hierboven spraken we ook. Hij kijkt uit naar 31 december… en over 15 jaar heeft hij een achtbaan op duurzame energie!

Drie. Creëren van ruimte

We helpen u om samen met bewoners de ruimte te onderzoeken – en actief te creëren – waarbinnen nieuw handelingsperspectief kan ontstaan. Wij zetten hierbij ontwerpers in die helpen tot verrassend perspectief te komen. In Amersfoort werden mensen enthousiast toen ze samen over de toekomst van de stad en hun eigen toekomstplannen konden spreken. Beleving van woonsituatie en leefomgeving vormen vaak een nieuwe ingang op een schijnbaar technisch vraagstuk.

Vier. Waar maken

Nadat nieuw perspectief is gevonden gaat het erom dit, samen met bewoners en andere betrokken partijen waar te maken. Wij zijn ervaren in het organiseren en begeleiden van co-creatie en samenwerking met veel verschillende stakeholders. Zo komen we samen tot vernieuwende oplossingen voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Met bewoners die zich betrokken voelen, omdat ze betrokken zijn.

Wilt u meer weten?

Download ons artikel '10 tips voor een mensgerichten en inclusieve energietransitie' of neem contact op met Hanke Nijman (06 82 44 07 61, hni@tg.nl).

Hanke Nijman

Adviseur

Neem contact op