De generatiedialoog | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

De generatiedialoog

30-05-2017

Met de generatiedialoog brengt u het gesprek tussen de generaties in uw organisatie op gang. Medewerkers ontdekken de identiteit en wensen van alle generaties en leren daarop in te spelen. De generatiedialoog biedt u en uw werknemers hiervoor een prikkelende en vruchtbare start.

Doordat iedere generatie een eigen perspectief op leven en werken heeft, en zij dit nauwelijks van elkaar weten, is hun samenwerking lang niet altijd optimaal. Medewerkers benutten elkaars potentie onvoldoende. In onze complexe werkomgeving is verbinden en samenwerken steeds meer een voorwaarde voor succes. Met de generatiedialoog de kenmerken van hun eigen Dit is een activeringsinstrument om het gesprek in en tussen de generaties op gang te brengen. Wij betrekken een aantal medewerkers van iedere generatie, uit eenzelfde of juist verschillende afdelingen van uw organisatie.

Wij maken hierbij gebruik van het GeneratieLab in company. Dit is een activeringsinstrument om het gesprek in en tussen de generaties op gang te brengen. Wij betrekken een aantal medewerkers van iedere generatie, uit eenzelfde of juist verschillende afdelingen van uw organisatie.

In twee tot vier dagdelen ontwikkelt u het bewustzijn van iedere generatie (levensgevoel, behoeftes en opvattingen). De generaties ontmoeten elkaar en gaan in dialoog over wat hen samen, in deze tijd, te doen staat. Het is onze ervaring dat het mensen raakt. Elke keer blijkt dat zij zich meer verbonden voelen. Dat is de kiem voor verandering van werkwijze, verbetering van bedrijfscultuur, kwaliteit van dienstverlening en contact met klanten.

De generatiedialoog:

  • Vergroot het gevoel als organisatie bij elkaar te horen.
  • Draagt bij aan een gezamenlijke visie op de toekomst, met behoud van vitale waarden uit het verleden. Wat vraagt deze tijd van onze organisatie en de dienstverlening? Welke kansen zien we?
  • Maakt onderstromen in uw organisatie bespreekbaar en hanteerbaar: dat wat anders onder tafel blijft.
  • Vergroot de kans dat de specifieke kracht van iedere generatie in uw organisatie wordt benut. Zowel de kennis en ervaring van oudere werknemers als de innovatiekracht van jongeren.

Het vervolg op de generatiedialoog is maatwerk. Dat kan een ontwikkeltraject zijn, een innovatieproject of nieuw HR-beleid. Ook daarin adviseren en begeleiden wij u graag.

Interesse?