Onze passie | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Onze passie

 

Help Ageeth de provincie Overijssel te leren werken in de netwerksamenleving

De overheid verandert. Overal en op alle niveaus. De overheid wordt steeds meer een actieve schakel in een netwerk van maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers. Een schakel met een bijzondere rol, dat wel. Wat betekent dat voor de mensen die er werken? Welke meerwaarde heeft de overheid? “De provincie Overijssel is zich zeer bewust van de transformatie die zich voltrekt,” zegt Ageeth Telleman: “Er was daarom behoefte aan een leertraject”

Schrijf met Ruud het contract voor de bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen

Terneuzen krijgt een nieuwe sluis. Met 427 meter lengte wordt dat zelfs één van de grootste sluizen van Europa. Ruud Schrauwen ondersteunt de projectorganisatie met het schrijven van contractstukken voor de aanbesteding.

 

  

Vernieuw samen met Marcel de deeltijdopleidingen van de Haagse Hogeschool

Een deeltijdstudie vraagt om flexibiliteit. Zowel van de student, als van wergevers. De faculteit Gezondheid, Voeding en Sport van de Haagse Hogeschool biedt twee deeltijdopleidingen aan. “De vraag die de faculteitsdirectie stelde was te helpen met de opzet van een traject om die opleidingen flexibeler te maken”, zegt Marcel van Bockel.

  

Maak samen met Jos de weg vrij voor nieuwe mobiliteit

De technologische ontwikkelingen in mobiliteit gaan snel. De vraag is hoe de overheid daarop kan inspelen met verstandige, toekomstbestendige investeringen. Hierover adviseert Jos Kalfsbeek: “Hoe kan de wereld er over 25 jaar uitzien? Heeft iedereen dan een speed pedelec? Rijden we allemaal in zelfrijdende voertuigen? Wat betekent dat dan voor de verkeersveiligheid en de inrichting van wegen?  

 

  

Maak samen met Britta en Catherine het leiderschap bij het Alfa-college nóg sterker

“‘Wil jij ons de komende jaren helpen met leiderschapsontwikkeling?’ Dat was de vraag, toen het Alfa-college ons belde,” herinnert Britta Gielen zich. “Dan ga je ernaar toe. Kennismaken. Je maakt een klik. Hoe kijkt men tegen leiderschap aan? Hebben we ongeveer dezelfde visie? Dat vind ik het mooie van ons werk. We komen ergens binnen en zijn dan voor langere tijd betrokken bij een organisatie. Betrokken, maar toch op gepaste afstand.”

  

Bepaal samen met Marloes de servicestrategie voor de Amsterdam ArenA

De Amsterdam ArenA is een wereld op zich. Hét voetbalstadion van Nederland en een multifunctionele evenementenlocatie, maar ook een verzamelgebouw met zo’n twintig vaste huurders: Ajax, de supportersvereniging, het Ajax-museum, diverse cateraars en tientallen bedrijven met een skybox in het stadion. Hen biedt de ArenA hoogwaardige dienstverlening, state-of-the-art faciliteiten, veiligheid en optimale publieksbeleving.