Adviseur

Zappa van den Goorbergh

Ik heb een hart voor projecten en programma’s in de bouw- en infrastructuur. Werken aan de meest complexe ruimtelijke opgaves die Nederland heeft, is mijn passie. Door middel van risicomanagement lever ik dagelijks een bijdrage aan de beheerste realisatie van deze opgaves.

Maakt impact met

Projectmanagement, Risicomanagement en projectbeheersing.

Als adviseur risicomanagement bied ik inzicht aan het projectmanagement door risico’s gezamenlijk met het projectteam expliciet te maken en continu onder de aandacht te brengen. Hierdoor kan tijdig worden geanticipeerd en de afweging worden gemaakt of en welke beheersing moet worden ingezet voor deze risico’s. Het is mijn ambitie om risico’s en beheermaatregelen bespreekbaar te houden en op een werkbare manier te rapporteren. Het einddoel is risicomanagement inzetten als stuurmiddel om de gewenste project- of programmaresultaten te bereiken.

Door mijn academische achtergrond in organisatiewetenschappen ben ik sensitief voor afhankelijkheden en belangen binnen een project of programma. Doordat ik analytisch sterk ben, ben ik in staat om processen en systemen te doorgronden en verbanden te leggen om zo, in samenwerking met het projectteam, risico’s vroegtijdig te signaleren en vervolgens passende beheersing te formuleren. In mijn aanpak ben ik nauwkeurig maar, door mijn resultaatgerichte focus, toch ook pragmatisch.

Adviseur

Zappa van den Goorbergh

zappa van den goorbergh

Ik heb een hart voor projecten en programma’s in de bouw- en infrastructuur. Werken aan de meest complexe ruimtelijke opgaves die Nederland heeft, is mijn passie. Door middel van risicomanagement lever ik dagelijks een bijdrage aan de beheerste realisatie van deze opgaves.

Maakt impact met

Projectmanagement, Risicomanagement en projectbeheersing.

Als adviseur risicomanagement bied ik inzicht aan het projectmanagement door risico’s gezamenlijk met het projectteam expliciet te maken en continu onder de aandacht te brengen. Hierdoor kan tijdig worden geanticipeerd en de afweging worden gemaakt of en welke beheersing moet worden ingezet voor deze risico’s. Het is mijn ambitie om risico’s en beheermaatregelen bespreekbaar te houden en op een werkbare manier te rapporteren. Het einddoel is risicomanagement inzetten als stuurmiddel om de gewenste project- of programmaresultaten te bereiken.

Door mijn academische achtergrond in organisatiewetenschappen ben ik sensitief voor afhankelijkheden en belangen binnen een project of programma. Doordat ik analytisch sterk ben, ben ik in staat om processen en systemen te doorgronden en verbanden te leggen om zo, in samenwerking met het projectteam, risico’s vroegtijdig te signaleren en vervolgens passende beheersing te formuleren. In mijn aanpak ben ik nauwkeurig maar, door mijn resultaatgerichte focus, toch ook pragmatisch.

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.