Partner Water en Klimaat

Stan Duifhuizen

Als organisatieadviseur help ik waterschappen, provincies, gemeenten en het rijk bij het richten, inrichten en verrichten van uitvoeringsprogramma’s. Water vormt meer en meer de spil bij de grote maatschappelijke opgaven zoals klimaatadaptatie, duurzaamheid en circulaire economie.

Maakt impact met

Organisatieontwikkeling, Programmamanagement, Samenwerken.

'Koers bepalen, koers vastleggen én koers houden in het realiseren van wateropgaven'

Deze integrale vraagstukken vragen veel van deze  - van nature technisch georiënteerde - publieke uitvoeringsorganisaties. De urgentie en complexiteit van deze opgaves zijn bijzonder groot. En daarmee ook het belang om deze opgaven goed te organiseren; inhoudelijk, maar zeker qua governance, besturing en samenwerking.

Door mijn jarenlange ervaring met de programmatische aanpak van wateropgaven (zoals het HWBP, RvR, PAS en KRW) kan ik op strategisch niveau programma’s helpen bouwen en inrichten maar ook verbeteren en managen. Ik haal veel voldoening uit mensen te zien groeien en ontwikkelen binnen programmaorganisaties en de hulpstructuur die programmamanagement kan bieden bij de realisatie van water- en klimaatopgaven, echt te laten slagen in de praktijk. Opdrachtgevers vragen mij als expert op dit vak, met name om taaie, meervoudige vraagstukken goed georganiseerd te krijgen. Ik ben resultaatgericht, bestuurlijk sensitief en overtuigend.

Het fascineert mij om ons land klimaatrobuuster, mooier en rijker van natuur te maken!

Partner Water en Klimaat

Stan Duifhuizen

Stan Duifhuizen
Stuur een e-mail

Bel: 06 51 40 30 26

Als organisatieadviseur help ik waterschappen, provincies, gemeenten en het rijk bij het richten, inrichten en verrichten van uitvoeringsprogramma’s. Water vormt meer en meer de spil bij de grote maatschappelijke opgaven zoals klimaatadaptatie, duurzaamheid en circulaire economie.

Maakt impact met

Organisatieontwikkeling, Programmamanagement, Samenwerken.

'Koers bepalen, koers vastleggen én koers houden in het realiseren van wateropgaven'

Deze integrale vraagstukken vragen veel van deze  - van nature technisch georiënteerde - publieke uitvoeringsorganisaties. De urgentie en complexiteit van deze opgaves zijn bijzonder groot. En daarmee ook het belang om deze opgaven goed te organiseren; inhoudelijk, maar zeker qua governance, besturing en samenwerking.

Door mijn jarenlange ervaring met de programmatische aanpak van wateropgaven (zoals het HWBP, RvR, PAS en KRW) kan ik op strategisch niveau programma’s helpen bouwen en inrichten maar ook verbeteren en managen. Ik haal veel voldoening uit mensen te zien groeien en ontwikkelen binnen programmaorganisaties en de hulpstructuur die programmamanagement kan bieden bij de realisatie van water- en klimaatopgaven, echt te laten slagen in de praktijk. Opdrachtgevers vragen mij als expert op dit vak, met name om taaie, meervoudige vraagstukken goed georganiseerd te krijgen. Ik ben resultaatgericht, bestuurlijk sensitief en overtuigend.

Het fascineert mij om ons land klimaatrobuuster, mooier en rijker van natuur te maken!

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.