Directiesecretaris

Marlou Kerssens

Als directiesecretaris maak ik onderdeel uit van het directieteam van TwynstraGudde. Om de ambitieuze doelstellingen van onze organisatie te realiseren, geef ik inhoudelijke ondersteuning aan de directie en Raad van Commissarissen van TwynstraGudde en stuur ik het kwaliteitsteam aan.

TwynstraGudde is een dynamische organisatie met verschillende stakeholders, elk met eigen prioriteiten en belangen. Als directiesecretaris ben ik verantwoordelijk voor het vormgeven en uitvoeren van ‘goed bestuur’ en zorg ik ervoor dat de betrokken stakeholders tevreden zijn. Het is een diverse functie, waarbij ik veel ruimte krijg om initiatief te nemen en zaken proactief op te pakken zoals het herzien van onze eigendomsstructuur en het actualiseren van onze statuten en reglementen. In mijn werk kijk ik terug, bijvoorbeeld bij het schrijven van ons jaarverslag, maar kijk ik ook vooruit bij het opstellen van nieuw beleid en het ontwikkelen van ons meerjarenplan. Door het professionaliseren van onze organisatie draag ik mijn steentje bij aan onze mooie organisatie.

De kennis en ervaring die ik op doe in mijn rol als directiesecretaris zijn ook relevant voor de opdrachtgevers van TwynstraGudde. Om die reden ben ik af en toe ook betrokken in opdrachten. Door mee te draaien in opdrachten kan ik mijn kennis over de interne organisatie ook voor andere organisaties inzetten, en breng ik een andere blik in t.o.v. mijn collega-adviseurs. Aan de andere kant helpt de blik van buiten mij juist ook om kritisch naar onze eigen manier van werken te kijken. Kortom, een win-win situatie!

Directiesecretaris

Marlou Kerssens

marlou kerssens
Stuur een e-mail

Bel: 06 83 17 56 49

Als directiesecretaris maak ik onderdeel uit van het directieteam van TwynstraGudde. Om de ambitieuze doelstellingen van onze organisatie te realiseren, geef ik inhoudelijke ondersteuning aan de directie en Raad van Commissarissen van TwynstraGudde en stuur ik het kwaliteitsteam aan.

TwynstraGudde is een dynamische organisatie met verschillende stakeholders, elk met eigen prioriteiten en belangen. Als directiesecretaris ben ik verantwoordelijk voor het vormgeven en uitvoeren van ‘goed bestuur’ en zorg ik ervoor dat de betrokken stakeholders tevreden zijn. Het is een diverse functie, waarbij ik veel ruimte krijg om initiatief te nemen en zaken proactief op te pakken zoals het herzien van onze eigendomsstructuur en het actualiseren van onze statuten en reglementen. In mijn werk kijk ik terug, bijvoorbeeld bij het schrijven van ons jaarverslag, maar kijk ik ook vooruit bij het opstellen van nieuw beleid en het ontwikkelen van ons meerjarenplan. Door het professionaliseren van onze organisatie draag ik mijn steentje bij aan onze mooie organisatie.

De kennis en ervaring die ik op doe in mijn rol als directiesecretaris zijn ook relevant voor de opdrachtgevers van TwynstraGudde. Om die reden ben ik af en toe ook betrokken in opdrachten. Door mee te draaien in opdrachten kan ik mijn kennis over de interne organisatie ook voor andere organisaties inzetten, en breng ik een andere blik in t.o.v. mijn collega-adviseurs. Aan de andere kant helpt de blik van buiten mij juist ook om kritisch naar onze eigen manier van werken te kijken. Kortom, een win-win situatie!

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.