Adviseur Overheid en Organisatie

Leonieke van Dordrecht

In de huidige publieke sector zien we dat verschillende ontwikkelingen zoals decentralisaties, en complexe publiek-private samenwerkingen, zorgen voor nieuwe uitdagingen maar ook voor nieuwe kansen. Zo komt bij een decentralisatie meer ruimte voor maatwerk en brengen complexe samenwerkingen ook nieuwe mogelijkheden om van elkaar te leren. Om in deze tijd van verandering toekomstbestending te zijn, is het belangrijk om soms stil te staan en te reflecteren op het verleden: wat gaat er goed, wat kan beter en waarom is het zo gelopen?

Maakt impact met

Evaluaties en onderzoek.

Als adviseur richt ik mij op organisaties in de publieke sector. Hierbij kijk ik vooral naar hoe verschillende organisaties, zoals gemeenten, van eerdere ervaringen kunnen leren.

Vanuit mijn achtergrond in bestuurskunde, heb ik kennis van beleidsontwikkeling waarin evaluatie een onmisbare rol inneemt. Vanuit mijn achtergrond in politicologie heb ik oog voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en ervaring met politiek gevoelige onderwerpen. Zo onderzocht ik eerder het integratiebeleid bij verschillende Nederlandse gemeenten.

Ik vind het belangrijk dat politiek toegankelijk is, dat publieke organisaties betrouwbaar en verantwoordelijk zijn, en dat zij niet achterblijven op maatschappelijke ontwikkelingen. Als onderzoeker probeer ik hieraan bij te dragen door oog te hebben voor zowel de bredere maatschappelijke context als het individu, van burger tot en met bestuurder. En mij te richten op concrete, werkbare handvaten die bij kunnen dragen aan een sterkere, inclusievere en lerende publieke sector.

Adviseur Overheid en Organisatie

Leonieke van Dordrecht

Leonieke van Dordrecht

In de huidige publieke sector zien we dat verschillende ontwikkelingen zoals decentralisaties, en complexe publiek-private samenwerkingen, zorgen voor nieuwe uitdagingen maar ook voor nieuwe kansen. Zo komt bij een decentralisatie meer ruimte voor maatwerk en brengen complexe samenwerkingen ook nieuwe mogelijkheden om van elkaar te leren. Om in deze tijd van verandering toekomstbestending te zijn, is het belangrijk om soms stil te staan en te reflecteren op het verleden: wat gaat er goed, wat kan beter en waarom is het zo gelopen?

Maakt impact met

Evaluaties en onderzoek.

Als adviseur richt ik mij op organisaties in de publieke sector. Hierbij kijk ik vooral naar hoe verschillende organisaties, zoals gemeenten, van eerdere ervaringen kunnen leren.

Vanuit mijn achtergrond in bestuurskunde, heb ik kennis van beleidsontwikkeling waarin evaluatie een onmisbare rol inneemt. Vanuit mijn achtergrond in politicologie heb ik oog voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en ervaring met politiek gevoelige onderwerpen. Zo onderzocht ik eerder het integratiebeleid bij verschillende Nederlandse gemeenten.

Ik vind het belangrijk dat politiek toegankelijk is, dat publieke organisaties betrouwbaar en verantwoordelijk zijn, en dat zij niet achterblijven op maatschappelijke ontwikkelingen. Als onderzoeker probeer ik hieraan bij te dragen door oog te hebben voor zowel de bredere maatschappelijke context als het individu, van burger tot en met bestuurder. En mij te richten op concrete, werkbare handvaten die bij kunnen dragen aan een sterkere, inclusievere en lerende publieke sector.

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.