Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu
  Principal adviseur Leadership & Change

  Dorine Wesel

  Organisaties en mensen in organisaties staan vandaag de dag onder druk vanwege complexe veranderingen en opgaven die niet zo maar te fixen zijn. Ze vragen geduld, uithoudingsvermogen, onderzoeken en steeds weer verbinding maken met de richting en essentie van die verandering. Dat vraagt veel van ieders leiderschap.  Ik wil leiders laten (in)zien hoe ze de opgave met de kwaliteiten van medewerkers en hun teams verbinden en daadwerkelijk betekenisvol zijn voor de omgeving.

  Maakt impact met

  Veranderen, Leiderschapsontwikkeling, Teamontwikkeling, Organisatieontwikkeling.

  'De kortste weg van veranderen is meestal niet de snelste weg: het vraagt aandacht, diepgang en geduld'

  Mensen komen hun bed uit omdat ze willen bijdragen aan het doel van de organisatie en vaak ook een betere wereld. Juist die drijfveer wordt naar mijn mening te weinig benut en ingezet; vanuit bezieling zijn mensen tot veel meer in staat en het draagt bij aan een betere (energie-)balans .

  Ik ben sterk in het begeleiden van dialogen en collectieve gesprekken waarin ‘trage vragen’ centraal staan. Naast 15 jaar ervaring in het begeleiden van veranderingstrajecten, leg ik mij meer toe op wat mensen beweegt, help ik organisaties meer inspirerende werkomgevingen te worden door stil te staan bij welke waarden van belang zijn en hoe die geleefd kunnen worden en levend gehouden worden. Dat vraagt soms balanceren, moed en tegen de stroom in durven stilstaan om aandacht te maken voor gesprekken hierover.

  Wat mij kenmerkt is emotionele betrokkenheid, het zoeken naar de essentie van iets of iemand en nauwgezette, soms analytische en scherpe aandacht. Mijn maatschappelijke hart klinkt er altijd in door.


  “In onze leiderschapstrajecten ben ik vaak op zoek naar wat mensen ten diepste drijft omdat vanuit die drijfveren krachtige leiders voortkomen.

  Het vraagt tijd en geduld om hier aandacht voor vrij te maken en daar met mensen naar op zoek te gaan.  Om op dit niveau met mensen te werken is een voorrecht en ik heb ontdekt dat je dan regelmatig op universele drijfveren stuit zoals : ‘bijdragen aan anderen, bijdragen aan een groter geheel’. In dat opzicht is er weinig verschil met veel vrijwilligerswerk dat velen naast hun betaalde werk verrichten, zoals in een hospice waar ik zelf als vrijwilliger werk.

  Het succes van een hospice draait om aandacht en er ‘zijn’ en het vormt daarmee voor mij een inspiratiebron voor het ontwikkelen en begeleiden van mensen  en organisaties.”

  Mijn artikel over dit onderwerp is hier te downloaden

  Principal adviseur Leadership & Change

  Dorine Wesel

  dorine wesel
  Stuur een e-mail

  Bel: 06 20 59 64 66

  Organisaties en mensen in organisaties staan vandaag de dag onder druk vanwege complexe veranderingen en opgaven die niet zo maar te fixen zijn. Ze vragen geduld, uithoudingsvermogen, onderzoeken en steeds weer verbinding maken met de richting en essentie van die verandering. Dat vraagt veel van ieders leiderschap.  Ik wil leiders laten (in)zien hoe ze de opgave met de kwaliteiten van medewerkers en hun teams verbinden en daadwerkelijk betekenisvol zijn voor de omgeving.

  Maakt impact met

  Veranderen, Leiderschapsontwikkeling, Teamontwikkeling, Organisatieontwikkeling.

  'De kortste weg van veranderen is meestal niet de snelste weg: het vraagt aandacht, diepgang en geduld'

  Mensen komen hun bed uit omdat ze willen bijdragen aan het doel van de organisatie en vaak ook een betere wereld. Juist die drijfveer wordt naar mijn mening te weinig benut en ingezet; vanuit bezieling zijn mensen tot veel meer in staat en het draagt bij aan een betere (energie-)balans .

  Ik ben sterk in het begeleiden van dialogen en collectieve gesprekken waarin ‘trage vragen’ centraal staan. Naast 15 jaar ervaring in het begeleiden van veranderingstrajecten, leg ik mij meer toe op wat mensen beweegt, help ik organisaties meer inspirerende werkomgevingen te worden door stil te staan bij welke waarden van belang zijn en hoe die geleefd kunnen worden en levend gehouden worden. Dat vraagt soms balanceren, moed en tegen de stroom in durven stilstaan om aandacht te maken voor gesprekken hierover.

  Wat mij kenmerkt is emotionele betrokkenheid, het zoeken naar de essentie van iets of iemand en nauwgezette, soms analytische en scherpe aandacht. Mijn maatschappelijke hart klinkt er altijd in door.


  “In onze leiderschapstrajecten ben ik vaak op zoek naar wat mensen ten diepste drijft omdat vanuit die drijfveren krachtige leiders voortkomen.

  Het vraagt tijd en geduld om hier aandacht voor vrij te maken en daar met mensen naar op zoek te gaan.  Om op dit niveau met mensen te werken is een voorrecht en ik heb ontdekt dat je dan regelmatig op universele drijfveren stuit zoals : ‘bijdragen aan anderen, bijdragen aan een groter geheel’. In dat opzicht is er weinig verschil met veel vrijwilligerswerk dat velen naast hun betaalde werk verrichten, zoals in een hospice waar ik zelf als vrijwilliger werk.

  Het succes van een hospice draait om aandacht en er ‘zijn’ en het vormt daarmee voor mij een inspiratiebron voor het ontwikkelen en begeleiden van mensen  en organisaties.”

  Mijn artikel over dit onderwerp is hier te downloaden