Senior adviseur Water en Klimaat

Aline te Linde

Wij zijn trots op het waterbeheer en de ruimtelijke ordening in Nederland. Terecht, maar het moet vanaf nu wel anders. Water en bodem moeten meer sturend zijn in ruimtelijke keuzes, zodat we op logische plekken wonen, werken en recreëren.

Maakt impact met

Strategie, Samenwerken, Programmamanagement, Klimaatadaptatie, Gebiedsontwikkeling.

Wanneer het vraagstuk inhoudelijk complex is, en er veel stakeholders betrokken zijn, is er al snel sprake van ‘gedoe’ en stagnatie. Ik zorg voor beweging door inhoud en het samenwerkingsproces tegelijkertijd te organiseren. Ik structureer de inhoud, beantwoord kennisvragen, en samen schetsen we een wenkend perspectief. Ik herken niet functionele patronen in de samenwerking, en kan de samenwerking tussen mensen en organisaties verbeteren.

In een groenblauwe en veilige leefomgeving zijn mensen het meest gelukkig en gezond. Dat gun ik iedereen.

Senior adviseur Water en Klimaat

Aline te Linde

Aline te Linde

Wij zijn trots op het waterbeheer en de ruimtelijke ordening in Nederland. Terecht, maar het moet vanaf nu wel anders. Water en bodem moeten meer sturend zijn in ruimtelijke keuzes, zodat we op logische plekken wonen, werken en recreëren.

Maakt impact met

Strategie, Samenwerken, Programmamanagement, Klimaatadaptatie, Gebiedsontwikkeling.

Wanneer het vraagstuk inhoudelijk complex is, en er veel stakeholders betrokken zijn, is er al snel sprake van ‘gedoe’ en stagnatie. Ik zorg voor beweging door inhoud en het samenwerkingsproces tegelijkertijd te organiseren. Ik structureer de inhoud, beantwoord kennisvragen, en samen schetsen we een wenkend perspectief. Ik herken niet functionele patronen in de samenwerking, en kan de samenwerking tussen mensen en organisaties verbeteren.

In een groenblauwe en veilige leefomgeving zijn mensen het meest gelukkig en gezond. Dat gun ik iedereen.

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.