Met succes werken in projecten en programma’s op uw school | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Met succes werken in projecten en programma’s op uw school

Onderwijsinstellingen staan steeds vaker voor de opgave om werkzaamheden aan te pakken als een project of een programma. Onderwijsvernieuwing zorgt voor vraagstukken met een uniek en integraal karakter. Flexibilisering van het deeltijdonderwijs in het hbo is hiervan een mooi voorbeeld. Daarnaast vormt een project- of programmamatige aanpak veelal een eis van het ministerie van OCW bij het toekennen van subsidies. Voor veel scholen ontstaat na de start van een project of een programma een worsteling. Hoe zorgen we ervoor dat resultaten conform afspraak worden opgeleverd en gestelde doelen worden gerealiseerd?

Twynstra Gudde heeft veel ervaring met het methodisch aanpakken van complexe en unieke vraagstukken in het onderwijs. Een methodische aanpak biedt houvast bij de uitvoering van een project of programma. De eerste stap is altijd een bewuste keuze voor een aanpak. Is een project of een programma écht de beste werkwijze? Of kan volstaan worden met een taakuitbreiding, aanvullende opdracht of tijdelijke aanstelling?

Bewust kiezen voor een project of programma is belangrijk. Een methodische aanpak biedt zicht op het realiseren van doelen en het opleveren van resultaten, maar een dergelijke aanpak heeft ook consequenties. Bij een project staat het resultaat centraal in de aanpak en dat stelt eisen aan onder andere de besluitvorming, de uit te voeren werkzaamheden en de in te richten organisatie.

Twynstra Gudde helpt scholen bij het kiezen van de juiste aanpak voor een opgave. Als de keuze is gemaakt biedt Twynstra Gudde ondersteuning bij het methodisch werken. Bijvoorbeeld door te adviseren over het samenspel tussen de opdrachtgever en de programmamanager, het meeschrijven aan beslisdocumenten en het versterken van de project- of programmaorganisatie. Daarnaast biedt Twynstra Gudde diverse trainingen en opleidingen aan om eigen medewerkers te professionaliseren.

De inzet van Twynstra Gudde is er altijd op gericht om scholen extra zekerheid te bieden bij het opleveren van resultaten en het realiseren van gestelde doelen. Hierbij trekken wij samen op met medewerkers van de school. Zodoende is het succesvol werken in projecten en programma’s geen eenmalige exercitie en krijgt het een duurzaam karakter.

Markten & Sectoren

Onderwijs

Marc van Leeuwen

Managing partner

Neem contact op