Wikken & Wegen – verbeter uw besluitvorming, begin bij het probleem | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Wikken & Wegen – verbeter uw besluitvorming, begin bij het probleem

20 oktober 2016

In opdracht van CROW hebben Twynstra Gudde en Decisio een nieuwe aanpak ontwikkeld voor mobiliteits- en bereikbaarheidsvraagstukken: Wikken & Wegen. Deze methode helpt bij een (snellere) besluitvorming, meer draagvlak, betere onderbouwing, meetbare effecten en vaak ook substantiële kostenbesparing.

Centraal in de aanpak staat: Wat is eigenlijk het echte probleem? Welke effecten worden bereikt? Is er niet een efficiëntere en goedkopere oplossing? Wat gebeurt er als we niets doen? De kracht van deze aanpak is dat de discussie niet begint bij een maatregel die al bedacht is, maar bij de vraag ‘welk effect u wilt bereiken’ of ‘welk probleem u wilt oplossen’. Daarnaast worden ook de mogelijke oplossingen onderzocht en wat de effecten hiervan zijn. Wikken & Wegen bestaat in de basis uit twee workshops van elke een dagdeel. Alle belanghebbenden (extern of intern) worden vanaf het begin betrokken. Dit leidt niet alleen tot verrassende en nieuwe inzichten, maar vergroot ook het begrip van de deelnemers over het probleem, de mogelijke oplossingen en het belang van de verschillende effecten die uit het project voortkomen.

Versnelling proces
Bij alle tot nu toe uitgevoerde projecten leidde de Wikken & Wegen aanpak tot een grote versnelling in het proces en tot maatregelen die uitgevoerd worden. Met forse maatschappelijke meerwaarde. En zeer enthousiaste deelnemers, omdat zij zich van begin tot eind betrokken en gehoord voelden.

Wikken & Wegen gaat uit van de technieken van de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse. Om de kwaliteit van Wikken & Wegen te waarborgen en verder te ontwikkelen blijven wij de komende jaren samen met CROW en vier andere adviesbureaus samenwerken.

Meer weten?
Wil u meer weten over Wikken & Wegen, bekijk dan de korte animatiefilm en bekijk de onderstaande infographic met stapsgewijs onze aanpak. Kijk ook op de website van Wikken & Wegen voor volledige informatie, waaronder best practises.

Markten & Sectoren

Mobiliteit en infrastructuur

Zenzi Pluut

Managing Partner

Neem contact op