Waterstofeconomie vraagt om intensievere samenwerking publieke en private sector | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Waterstofeconomie vraagt om intensievere samenwerking publieke en private sector

26 september 2018

Waterstof speelt een belangrijke rol in de transitie naar een economie die is gebaseerd op fossielvrije brandstoffen. Het versnellen van deze transitie brengt grote uitdagingen met zich mee. Uitdagingen die noch door de publieke sector, noch door de private sector alleen aangegaan kunnen worden. Uitdagingen die dus alleen het hoofd geboden kunnen worden door een intensieve, op gelijkwaardigheid gebaseerde samenwerking tussen de publieke en private sector.

Op dinsdag 25 en woensdag 26 september 2018 organiseerden Twynstra Gudde en Rebelgroup in opdracht van de Provincie Zuid-Holland drie waterstofevenementen: het PZH2 Event, de General Assembly voor de Europese waterstofprojecten JIVE, JIVE2 en MEHRLIN, en het Hydrogen Executives Dinner. 

Tijdens deze evenementen bogen publieke en private partijen zich over strategieën voor een succesvolle transitie naar een groene waterstofeconomie. Zowel voor Europa als voor Nederland.

Twynstra Gudde heeft jarenlange ervaring in deze sector en is expert in het samenbrengen van publieke en private partijen vanuit een onafhankelijke positie. 

In het kort


PZH2

80 publieke en private waterstofpartijen waaronder producenten, OEM’s, financiers, gebruikers en vervoerders bogen zich over waterstofinnovatie. Twynstra Gudde en Rebelgroup verzorgden twee workshops: ‘waterstof in de maritieme sector’ en ‘waterstof in het openbaar vervoer’. 

General Assembly JIVE, JIVE2 en MEHRLIN
50 topmanagers uit Europa deelden hun ervaringen en best practices ten aanzien van de levering van waterstof en het implementeren van waterstofbussen en waterstofvulpunten.

Hydrogen Executives Dinner
25 bestuurders en directeuren van toonaangevende overheden en private partijen gingen in gesprek over te zetten stappen voor het realiseren van een Europese en Nederlandse waterstofeconomie.

Eerste resultaten

Tijdens de evenementen maakte Provincie Zuid-Holland bekend dat het een fundamentele stap neemt in het vergroenen van het busvervoer. Voor het eind van dit jaar zullen op Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee de eerste 4 bussen gaan rijden die waterstof als brandstof gebruiken. Een marktverkenning voor de aanschaf van nog eens 20 waterstofbussen is afgerond en de onderhandelingen met mobiliteitsbedrijf Connexxion zijn gaande. 

Lees hier het persbericht van van de Provincie Zuid-Holland:
Zuid-Holland kiest voor waterstof

Jan Willem de Kleuver

Senior adviseur, project- en procesmanager

Neem contact op

Reageer