Peter Ruigrok geassocieerd adviseur Twynstra Gudde | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Peter Ruigrok geassocieerd adviseur Twynstra Gudde

16 november 2017

P.S.M. (Peter) Ruigrok is met ingang van november 2017 aan Twynstra Gudde verbonden als geassocieerd adviseur. Hij richt zich op governance-vraagstukken bij woningcorporaties.

Met deze samenwerking willen wij werken aan het verbeteren van de transparantie en effectiviteit van samenwerking binnen corporaties, tussen corporaties en hun externe belanghebbenden. Dit ter verbetering van de beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid van huisvesting voor mensen, die daar nu en in de toekomst, niet zelf in kunnen voorzien.

Peter geeft trainingen en adviezen over het verbeteren van de onderlinge samenwerking binnen de Raad van Commissarissen, tussen bestuurder(s) en Raad van Commissarissen, tussen de verschillende organisatieniveaus binnen corporaties en de samenwerking met externe stakeholders. Hierbij past hij onder andere de bij ons ontwikkelde methodiek van Serious Gaming toe.

Peter heeft ruime ervaring als eindverantwoordelijke van grote en middelgrote bedrijven in de advies-, vastgoed- en bouwsector. Ook heeft hij een aantal jaren bij de gemeentelijke en rijksoverheid gewerkt. Tot medio 2016 is hij, gedurende vijf jaar, interim bestuurder geweest van woningcorporaties. Dat leidde altijd tot het aanscherpen van de focus van de organisatie, tot aanpassingen van de organisatie en nieuwe spelregels van onderlinge samenwerking. Het was een tijd waarin er voor woningcorporaties veel veranderde.

Ilta van der Mast

Partner

Neem contact op

Reageer