Nieuw Wonen wonen op weg naar 2040 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Nieuw Wonen wonen op weg naar 2040

17 november 2016

Nederlanders wonen goed: slechts 1 op de 10 is ontevreden met het huis waarin hij of zij nu woont. Toch denkt een meerderheid in 2040 buiten de Randstad te wonen. En als ze tegen die tijd niet meer zelfstandig kunnen wonen, willen Nederlanders liever in een woongemeenschap wonen dan bij een kind of familielid. Dit alles blijkt uit recent onderzoek door onderzoeksbureau Ipsos in het kader van de publicatie van het boek 'Nieuw Wonen' uit de Publiek Geheim serie.

Deskundigen menen dat we in 2040 in de Randstad wonen, de Nederlander zelf wil erbuiten wonen

Voor het boek zijn het afgelopen jaar gesprekken en interviews gehouden met een kleine 40 deskundigen uit een groot aantal sectoren. Zij werden gevraagd naar hun visie op hoe het wonen in Nederland zich ontwikkelt tot 2040. Tegelijkertijd onderzocht Ipsos in oktober onder 1.120 consumenten tussen 18 en 60 jaar hun beeld bij wonen in 2040.

Opvallend is dat de deskundigen op een aantal woonthema's een andere mening zijn toegedaan dan het algemene publiek. Zo menen de deskundigen dat we in 2040 vooral in de stad in de Randstad wonen. Uit het onderzoek van Ipsos blijkt juist dat in 2040 een even groot deel van de Nederlanders verwacht in een dorp te wonen als in de stad. Zes op de tien geeft aan dan buiten de Randstad te zullen wonen.

Een aantal deskundigen is er ook van overtuigd dat we dan geen hypotheeklasten of huur meer in euro's betalen maar via leveranciers 'betalen' in data over ons gedrag als consument. Ruim driekwart van de Nederlanders ziet dit echter niet gebeuren. Daartegenover staat dat bijna een kwart deze ontwikkeling wel ziet gebeuren.

Redelijke overeenstemming is er over thematische woongroepen. De deskundigen geven aan dat we in 2040 graag wonen te midden van gelijkgestemden. Uit het onderzoek van Ipsos blijkt dat de helft van de ondervraagden dit ook ziet zitten. Met name als het gaat om het samenwonen met leeftijdsgenoten. Slechts 16 procent van de ondervraagden zegt dan te willen wonen bij een kind of familie.

Voor het boek zijn interviews gehouden met de volgende personen:
Peter Bertholet, Parkstad Limburg | Michael Boddeke, DeA | Gerrit Breeman, Woningcorporatie Volkshuisvesting Arnhem | Nicolien van Duinen, Renault | Jos Gadet, Gemeente Amsterdam | Bas van de Griendt, BPD | Gert-Jan Hagen, Spring & Co | Andre Hehemann Van der Leij concepten | Léon Heddes, Amvest | Jeroen Heijdra, Era Contour | Mieke Heim, Gemeente Alphen aan de Rijn | Damo Holt, Rebel Groep | Peter Hovens, Kenniscentrum voor Bevolkingsdaling en Beleid | Hugo Huis in ’t Veld, Eneco | Joos Jacobs, Pentascope | Jan Jans, Gemeente Arnhem | Hamit Karakus, Platform31 | Shyam Khandekar, Stedenbouwkundige | Bert Keijts, Woningstichting Portaal | Leo Klinkers, Kenniscentrum voor Bevolkingsdaling en Beleid | Frido Kraanen, PGGM | Ron van der Linden, Gemeente Arnhem | Antsje Lootsma, Provincie Groningen | Ilta van der Mast, Twynstra Gudde | Dirk Jan Middelkoop, Eneco | Jaap Modder, Stichting Hoogbouw | Nico Rietdijk, NVB | Arjan Schakenbos, Vestia | Karel Schiffer, NHG | Bianca Seekles, Era Contour | Philippe Sprenger, Berenschot | Sven Thorissen, Gemeente Alphen aan de Rijn | Jessie Wagenaar, BPD | Paul van Weezel Errens, SVn | Marco de Wilde, Sprengenland | Bob van der Zanden, Gemeente Amsterdam | Harro Zanting, Dudok Wonen |Friso de Zeeuw, TU Delft

Luister ook naar het interview met Ilta van der Mast, managing partner Ruimte, Wonen & Economie Twynstra Gudde, op BNR Nieuwsradio.

Markten & Sectoren

Ruimtelijke ontwikkeling

Ilta van der Mast

Partner

Neem contact op