Manon Ruijters benoemd tot hoogleraar Leren, Ontwikkelen en Gedragsverandering | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Manon Ruijters benoemd tot hoogleraar Leren, Ontwikkelen en Gedragsverandering

26 januari 2017

Per 1 januari 2017 is Manon Ruijters benoemd tot hoogleraar Leren, Ontwikkelen en Gedragsverandering aan de parttime MSc. Verandermanagement, Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de Vrije Universiteit Amsterdam. Manon is academic partner bij Twynstra Gudde en lector bij Aeres Hogeschool Wageningen (voorheen Stoas Vilentum).

Manon Ruijters geeft samen met prof. dr. mr. S. ten Have en prof. dr. W. ten Have leiding aan het onderwijs en onderzoek van de opleiding Verandermanagement die onderdeel is van de School of Management van de Vrije Universiteit Amsterdam.

In 2006 promoveerde Manon aan de Universiteit Utrecht op een proefschrift over de diversiteit van het leren in organisaties en de 'taal van het leren'. Haar adviespraktijk kenmerkt zich door een continue wisselwerking tussen praktijk (sinds 2000 als adviseur bij Twynstra Gudde) en theorie (vanaf 2012 tevens als lector bij Aeres Hogeschool Wageningen). Daarbij staat het zoeken naar evenwicht tussen welzijn en wijsheid en effectiviteit en efficiëntie van leren en ontwikkelen op individueel, team en organisatieniveau centraal.

Manon: “Mij fascineert de diversiteit die het leren van nature heeft. Van die diversiteit maken we in organisaties helaas nog te weinig gebruik. Met de druk die er in toenemende mate staat op het leren en ontwikkelen van professionals (individueel, in groepen en organisaties) en de wens en noodzaak die er is om hen juist meer zelfsturend en interdisciplinair samenwerkend in te zetten, hebben we hier een grote uitdaging. Blijven we het doen, zoals we doen, dan leidt dat tot onderbenutting en uitputting. Het gaat erom dat bij ieder mens, elke groep en elke organisatie te waarderen wat talenten en kwaliteiten zijn en het leren en ontwikkelen zo in te richten dat het aansluit bij het vraag-stuk en ambities helpt realiseren. En dat alles op een manier die bijdraagt aan groei en welzijn, uitputting helpt voorkomen, en wijsheid en veerkracht helpt ontwikkelen.”

Manon is (co) auteur van diverse boeken en artikelen over organisatorisch leren, professionele identiteit, ecologie van leren, leren academies en leiderschap, waaronder ‘Liefde voor Leren’, ‘Je binnenste buiten’ en ‘Canon van het leren’.

Markten & Sectoren

Onderwijs

Manon Ruijters

Academic partner, lector en hoogleraar

Neem contact op