‘Leiderschap van de programmamanager’ helpt verschil te maken in doelgerichte opgaven | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

‘Leiderschap van de programmamanager’ helpt verschil te maken in doelgerichte opgaven

04 december 2018

Er is inmiddels veel gepubliceerd over de methodische kant van programmamanagement, maar veel minder over de rol en het leiderschap van de programmamanager. Met het boek ‘Leiderschap van de programmamanager’ vullen Björn Prevaas, Jo Bos en Helmuth Stoop die lacune op. Cruciaal, want de programmamanager maakt het verschil tussen succes en falen van programma’s.

Op basis van vele praktijkgesprekken hebben de auteurs in het boek veertien thema’s uitgewerkt die het fundament vormen onder het leiderschap van een programmamanager. Per thema zijn theorie en praktische handvatten opgenomen. Daarmee zetten de auteurs u aan tot gerichte reflectie op uw eigen rolopvatting en rolinvulling.

“We hopen dat u met dit boek uw leiderschap als programmamanager verder kunt ontwikkelen”
- Björn Prevaas, Jo Bos en Helmuth Stoop -

In programma’s werken mensen op een bijzondere manier samen aan het nastreven van doelen, zoals het verbeteren van de zorg in een regio of het vergroten van de bereikbaarheid van een stad. Programmamanagement is het bijzondere vak dat de betrokkenen helpt om dit soort complexe opgaven doelgericht en samenhangend aan te pakken.

Bestelinformatie

Softcover | ISBN 978 94 6276 283 1 | 400 pag. | € 39,50
Verkrijgbaar bij Vakmedianet

Kijk voor meer informatie over het boek ook op www.leiderschapvandeprogrammamanager.nl 

Helmuth Stoop

Partner

Neem contact op

Reageer