Isala en BAM ondertekenen samenwerkingsovereenkomst | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Isala en BAM ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

07 december 2016

Op 28 september 2016 hebben Isala en BAM de Samenwerkingsovereenkomst voor het technisch beheer en onderhoud getekend. Twynstra Gudde heeft Isala ondersteund bij de totstandkoming van deze overeenkomst.

In nauw overleg en voortdurende afstemming met Isala en BAM zijn de benodigde documenten opgesteld. Het resultaat is een door beide partners gedragen overeenkomst die een stevige basis biedt voor de verdere samenwerking.

Lees meer op de site van Isala

Simone Swartjes

Adviseur

Neem contact op