Interview Ellen Lastdrager in PPS Netwerk Nederland | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Interview Ellen Lastdrager in PPS Netwerk Nederland

20 juni 2016

Een gemeenschappelijke taal- en handelingsrepertoire als succesfactor voor het organiseren van langjarige samenwerkingsverbanden.

Goed kunnen samenwerken met anderen, zeker publiek/privaat is geen ‘nice to have’ vaardigheid meer maar inmiddels een ‘need to have’. Organisaties worden immers steeds meer afhankelijk van elkaar; met minder geld en minder mensen meer complexe opgaven dan ooit in goede banen leiden. PPS Netwerk Nederland vroeg Ellen Lastdrager (partner bij Twynstra Gudde) waarom samenwerken tussen publiek en private organisaties vaak zo lastig is en wat er voor nodig is dat beter met elkaar te organiseren.

Langjarig samenwerken tussen organisatie blijkt in de praktijk best lastig. Hoe komt dat?

Ellen Lastdrager: “Elke organisatie, publiek en privaat, heeft zijn eigen organisatiestructuur en mandaten. In samenwerkingsverbanden komen we erachter dat deze vaak wezenlijk van elkaar verschillen. Bij het realiseren van een gezamenlijk opgave kan het dan vervolgens gaan wringen omdat beide organisaties niet op de hoogte zijn en vooral niet bewust zijn dat men uit ‘een andere wereld’ komt. Veel wrijvingen komen onder meer voor uit het verschil in mandaat naar de individuele medewerkers en managers toe binnen organisaties”.

Het is kennelijk geen kwestie van niet willen maar van onbekendheid en onwetendheid?

Ellen Lastdrager: “Als organisaties in samenwerkingsverbanden niet goed bewust zijn van elkaars organisatiestructuren in relatie tot de te realiseren opgave, dan kan dat leiden tot verschillen in perceptie in realisatie, interpretatieverschillen, een gevoel van onbetrouwbaarheid en in het ergste geval een heftig dispuut waarbij flink moet worden geëscaleerd. Dat heeft niet zoveel met de mens zelf te maken maar met de organisatiestructuur waarin men opereert. Het kost de individuele mens wel veel energie”.

Wat is er voor nodig om langjarige samenwerkingen tussen organisaties beter met elkaar te organiseren?

Ellen Lastdrager: “De geïntegreerde PPS contracten zoals wij die kennen, komen uit een andere industrie en rechtsomgeving, nl. de olie- en gasindustrie met als basis het Anglo Saksisch recht. waarbij het uitgangspunt ‘fit for purpose’ is, waarbij de opdrachtnemer op basis van functionele specificaties wordt uitgedaagd en de ruimte krijgt een innovatieve oplossing te bieden voor de opgave. Opdrachtgever en opdrachtnemer werken via de gezamenlijke functionele taal toe naar het doel de opgave ‘fit for purpose’ op te leveren”. Echter in Nederland werken wij met een andere juridische doctrine het zogenaamde Rijnlandsmodel. “Dit wordt als basis toegepast in onder meer de weg- en waterbouw, dienstverlening en gebiedsontwikkeling. Het Rijnlands model is gebaseerd op vertrouwen als hoogste norm, dat past moeilijk bij de context van geïntegreerde PPS contracten. Sturing op “”fit for Purpose”” zonder functionele taal is lastig. Dat is niet standaard meegekomen met de import van geïntegreerde contracten. Daar moet we iets aanvullends voor organiseren, namelijk hele goede samenwerkingsafspraken over hoe om te gaan met interpretatieverschillen, dilemma’s, conflicten, discontinuïteit etc. Alleen op deze manier kun je de geïntegreerde contracten optimaal laten renderen zoals bedoeld zonder juridische strijd. Belangrijk is om uw samenwerkingspartner heel goed te kennen en een gemeenschappelijke taal- en handelingsrepertoire te ontwikkelen die door beide organisatie wordt gerespecteerd en geaccepteerd”, aldus Ellen Lastdrager.

Originele interview Website PPS Netwerk Nederland

4 daagse Opleiding: ‘Samenwerking vanuit het perspectief van uw Samenwerkingspartner’

Op verzoek van opdrachtgevers en opdrachtnemers die hun samenwerkingspartner beter willen begrijpen en een beter samenwerkingsverband willen ontwikkelen om complexe opgaven in goede banen te leiden, start de Academie voor Samenwerking op 22 september 2016 de opleiding ‘Samenwerking vanuit het perspectief van uw Samenwerkingspartner’. Het programma is bedoeld voor professionals die verantwoordelijk zijn voor projecten en tenders. Het is een uniek programma waarbij opdrachtgevers en opdrachtnemers bij elkaar in de keuken kunnen kijken, een verrijking die zichzelf direct terugverdient. Klik hier voor meer informatie en aanmelding.

September 2016: 4 daagse Opleiding:
Samenwerken vanuit het perspectief van uw samenwerkingspartner

Start 22 september 2016 - Klik hier voor meer informatie