Geen risico op vrijdag de 13de | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Geen risico op vrijdag de 13de

13 april 2018

Twynstra Gudde lanceert met Twysk een online tool voor risicomanagers die risico-informatie willen gebruiken om sturing te geven aan programma’s en projecten. De risico’s kunnen gedurende een lange periode eenvoudig worden vastgelegd en worden bijgehouden.

Twysk

Twysk is een online programma voor het vastleggen, beheren, analyseren en rapporteren van risico-informatie. Alle mogelijke gebeurtenissen die de voortgang van een project kunnen schaden, worden overzichtelijk geregistreerd, inclusief oorzaken, gekwantificeerde gevolgen (geld, tijd, kwaliteit, omgeving, veiligheid, imago) en beheersmaatregelen.

Geen risico voor risicomanagers

Risicomanagers die dagelijks werken in complexe projecten en programma’s hebben behoefte aan een makkelijk te gebruiken systeem dat maximale ondersteuning geeft bij het werkend krijgen van risicomanagement. Twysk beantwoordt aan die behoefte.

Gebaseerd op de praktijk

Twysk is door Twynstra Gudde ontwikkeld op basis van jarenlange ervaring met risicomanagement in bedrijven, organisaties en overheden. Het programma volgt de eveneens door Twynstra Gudde ontwikkelde RISMAN-methode. Celon Solutions heeft de software gerealiseerd.

Expertises

Risicomanagement

Jelmer Epema

Adviseur

Neem contact op

Reageer