Doctoraatsonderzoek naar mentale weerbaarheid kinderporno- en forensische rechercheurs | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Doctoraatsonderzoek naar mentale weerbaarheid kinderporno- en forensische rechercheurs

29 juni 2017

Henk Sollie, adviseur bij Twynstra Gudde volgde een jaar lang vijf teams uit de forensische recherche en vijf teams uit de kinderpornorecherche in Nederland. Verder nam hij 60 diepte-interviews af van rechercheurs en van een aantal leidinggevenden. Het doel hiervan was om op zoek te gaan naar de door hun ervaren werkstressoren, evenals de copingstrategieën en persoonlijke, team- en organisatie-gerelateerde hulpbronnen, die deze typen rechercheurs gebruiken om daar mee om te gaan. Hij deed dit in het kader van zijn doctoraatsonderzoek aan de KU Leuven in samenwerking met de Politieacademie Nederland.

Humor, waakzame collega’s, het zelf kunnen bepalen van het wel/niet naar beelden kijken, je kwetsbaar durven opstellen en erover praten, een focus op persoonlijke zingeving en het aannemen van een taakgerichte werkhouding blijken goede manieren om niet in de problemen te komen. Daarnaast is er de mogelijkheid om – vanuit zelfbescherming tegen extra emotionele belasting – onderzoeken aan collega’s over te dragen. Overigens blijkt uit het onderzoek dat niet zozeer de inhoud van het werk tot spanning leidt, maar de wijze waarop het werk georganiseerd is. Bij dergelijke organisationele stressoren dient gedacht te worden aan onregelmatige werkuren, lange werkdagen, inadequaat management en de vele administratieve procedures.

Het is van belang om het (zelf)selectieproces voor deze functies te verfijnen, evenals het begeleiden en trainen van nieuwe rechercheurs in mentale weerbaarheid, specifiek het ontwikkelen van copingstrategieën om het werk draaglijk te maken. De Nationale Politie en de Politieacademie zijn zich hiervan bewust en kunnen hier nog gerichter aandacht aan besteden.

Vrijdag 30-juni om 13.30 uur vindt de openbare verdediging van dit doctoraatsonderzoek plaats aan de KU Leuven. 28 juni heeft Henk op Radio 1 een interview gegeven en plaatsten NRC Handelsblad en de Belgische krant De Standaard een artikel hierover.

Markten & Sectoren

Veiligheid

Henk Sollie

Adviseur en Onderzoeker

Neem contact op