Digitale snelkookpan | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Digitale snelkookpan

07 september 2016

Wat is de impact van digitalisatie voor de dienstverlening van adviseurs? Dat was de centrale vraag van de Digitization Summit die Twynstra Gudde organiseerde voor Cordence Worldwide. Een onderwerp bij uitstek om het Young Professionals Network (YPN) mee aan het werk te zetten. Met een eigen versie van de ‘hackaton’ (in 24 uur de wereld rond werken) bogen deze digital natives zich over de huidige dienstverlening rondom digitalisering, samen met en digital immigrants (lees: nieuwkomers in de digitale wereld). Het resultaat was boven verwachting.

Op woensdagavond 31 augustus verzamelde zich een aantal Young Professionals van Twynstra Gudde, The Bridge en van enkele deelnemende landen in Amersfoort om de bestaande adviesdiensten van de Cordence-leden in kaart te brengen. Dit was de input voor de bijeenkomst van tien Cordence-leden, op donderdag 1 september in de Prodentfabriek in Amersfoort. Met de digitale hulp van de Versnellingskamertechnologie discussieerden de aanwezigen over welke diensten het meest relevant zijn, welke zouden moeten worden aangevuld en welke er eventueel ontbreken. Aansluitend brachten de deelnemers wensen en eisen van klanten in kaart aan de hand van ingezonden video’s. Tenslotte werd de positie van de concurrent doorgelicht.

De Young Professionals bundelden de uitkomsten en stuurden deze door naar hun collega’s in respectievelijk Atlanta, Los Angeles, China, Singapore en Australië om verder uit te werken en aan te vullen. “Het resultaat van de Hackaton was verrassend”, zegt Rob Poels, die samen met Hans Bakker de opzet van de conferentie bedacht. De adviesdiensten waren steviger onderbouwd, verrijkt met ervaringen uit de verschillende landen en prachtig vormgegeven. Vijf hiervan werden wat opgepoetst en bijgeslepen en in duo’s gepresenteerd in de Villa.

Verrijkende botsingen

“Dapper”, was de reactie van een aantal klanten. “Je stelt je kwetsbaar op wanneer je een product dat nog niet klaar is op deze manier voor feedback aan je klant voorlegt.” Dat de stappenplan-aanpak van de meeste presentaties bij nogal wat aanwezigen tot irritatie leidde, zou ‘typisch Nederlands’ kunnen zijn, volgens Rob. “In andere landen werkt zo’n aanpak prima. Hier is men daar vaak wel klaar mee. Het verrijkt alle partijen om ook de culturele verschillen eens aan den lijve te ondervinden. Collega’s uit het buitenland pikken hopelijk wat mee van onze onorthodoxere aanpak; wij kunnen wat opsteken van meer zakelijke toon van bijvoorbeeld Duitse adviseurs. Zo is het daar heel gebruikelijk om meteen te beginnen over financiële voordelen. Bij ons beginnen we eerder over de context of de cultuur die veranderd moet worden Maar dat wil niet zeggen dat het niet verstandig kan zijn om expliciet te zijn ten aanzien van het op te leveren financiële voordeel.”

Digitale snelkookpan

Ook op andere vlakken was dit treffen van culturen een leerzame. Wat voor sommige klanten ongrijpbare hocuspocus was (‘Industry 4.0?!’), of een haast onneembare horde (‘Organizations fit for purpose’), was voor een enkele start-up al lang dagelijkse kost: “Hier wordt gepraat over agile worden; wij zijn het al lang. You can ride a bike or read about it.”

Hoe dan ook: het leverde in elk geval enthousiasme op. “Wij willen ook wel lid worden van dat Cordence- netwerk”, zei een klant achteraf. “Wanneer we gaan participeren in elkaars netwerk, leren we van elkáár. Adviseurs krijgen meer inzage in de markt; organisaties leren wanneer adviseurs echt meerwaarde kunnen bieden.”

En zo is er altijd ruimte voor groei.

Rob Poels

Partner Strategie in digitale transities

Neem contact op