Buurtmakers: bewonersinitiatieven in beeld | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Buurtmakers: bewonersinitiatieven in beeld

28 juni 2017

In opdracht van woningcorporatie Accolade hebben onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en adviseurs van Twynstra Gudde onderzocht welke rol woningcorporaties kunnen hebben bij het stimuleren van actief burgerschap.

Dit onderzoek noemen we ‘Buurtmakers’. Er wordt onderzocht wat er op het gebied van burgerinitiatieven speelt in de wijken. Het onderzoek betreft 82 bewonersinitiatieven in vijf Friese plaatsen: Drachten, Franeker, Heerenveen, Joure en Sneek. Er is onderzocht waarom deze initiatieven zijn gestart en hoe ze zijn georganiseerd. Twynstra Gudde heeft woningcorporatie Accolade begeleid bij het invullen van deze initiatieven en onderzocht hoe woningcorporaties deze initiatieven kunnen faciliteren en stimuleren. Er is bekeken wat dit vraagt van individuele medewerkers en van de organisatie als geheel. Dat hebben we gedaan in een interactief leer- en onderzoeksproject, samen met een groep bevlogen koplopers bestaande uit medewerkers van Accolade en een huurster.

Vijf lessen uit het onderzoeksrapport

  1. Het verbinden van bewoners in de wijk is een belangrijke bijdrage van bewonersinitiatieven.
  2. Bewonersinitiatieven communiceren steeds meer op digitale wijze.
  3. Het vergroten en behouden van het aantal deelnemers is voor veel bewonersinitiatieven zowel een ambitie als een uitdaging.
  4. ‘Aandacht’ is voor bewonersinitiatieven een gewenste vorm van ondersteuning.
  5. Accolade kan bewonersinitiatieven helpen bij de promotie en de zichtbaarheid.

Is uw woningcorporatie geïnteresseerd in het faciliteren en stimuleren bewonersinitiatieven? Wilt u hierover doorpraten met Martine de Jong of Pim Nijssen? Dan kan dat via mjg@tg.nl, of 033 - 467 77 92.

Lees meer:

Markten & Sectoren

Woningcorporaties

Expertises

Samenwerken

Martine de Jong

Senior adviseur, procesbegeleider en onderzoeker

Neem contact op