Brede invulling adviseurs Is Ook aan programma Dutch Design Week | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Brede invulling adviseurs Is Ook aan programma Dutch Design Week

09 oktober 2017

Van 21 t/m 29 oktober vindt in Eindhoven de Dutch Design Week (DDW) plaats. Het grootste designevenement van Noord-Europa. Tijdens deze DDW kunnen bezoekers met eigen ogen zien hoe de wereld van morgen vandaag al in de maak is. Slimme oplossingen en inventief ontwerp bieden nieuwe perspectieven. Verspreid over zo’n honderd locaties door de hele stad vinden tentoonstellingen, lezingen, netwerkbijeenkomsten, debatten etc. plaats. De adviseurs van Is Ook (Twynstra Gudde) leveren hier op verschillende onderdelen een belangrijke bijdrage aan.

Debat ‘Social design binnen de overheid: In Brabant werkt het’.

Op 24 oktober leidt André Schaminée (Is Ook) een gesprek tussen drie Brabantse bestuurders over het steeds vaker door de overheid betrekken van designers bij de ontwikkeling van beleid en dienstverlening. Zo werkt de provincie Brabant onder begeleiding van André samen met boeren en designers binnen de Landbouw Innovatie Campus. In een ander project werken meer dan tien overheidspartijen uit Zuid-Nederland samen met designers van de Design Academy aan klimaatadaptatie. Ook heeft de gemeente Eindhoven een strategisch designconsultant aangesteld. Daarmee loopt Brabant (inter)nationaal voorop. De inzichten die hier opgedaan worden zijn relevant voor bestuurders, ambtenaren en designers. Tijdens het debat gaat André Schaminée met de drie bestuurders het gesprek aan over deze inzichten en wat de samenwerking vraagt van designers, bestuurders en ambtenaren. Er zijn nog enkele plekken vrij voor dit debat. Dus wilt u dit gesprek niet missen? Meld u aan!

Interactieve stand Klimaatadaptatie en bijeenkomst ‘Ruimtelijke adaptatie & Design on Tour’

Gedurende de hele DDW kunnen bezoekers de interactieve stand over Klimaatadaptatie bezoeken op het Ketelhuisplein. In deze stand wordt op een verrassende manier onderzocht wat bezoekers aan de DDW in hun dagelijks leven al merken van klimaatverandering en hoe zij daar mee om gaan. Deze stand is een initiatief van onder andere de provincies Noord-Brabant en Limburg, een groot aantal waterschappen en gemeenten uit Zuid-Nederland. André Schaminée van Is Ook heeft de samenwerking tussen designers, overheden en studenten van de Design Academy Eindhoven begeleid bij het ontwerp van deze stand.

Op 26 oktober vindt de bijeenkomst ‘Ruimtelijke adaptatie & Design on Tour’ plaats voor bestuurders in de watersector. André Schaminée verzorgt hiervoor de inleiding met een keynote. Zuid Nederland bereidt zich voor op de toekomstige klimaatveranderingen en wil koploper zijn in ruimtelijke adaptatie. Een regio klimaatrobuust maken kan alleen door samenwerking tussen overheden en maatschappij. Maar dan is wel een nieuw perspectief nodig, dat kan komen van designers. Tijdens de bijeenkomst krijgen de bestuurders een introductie op de belofte van design thinking en de resultaten die hiermee geboekt worden. Ook zullen zij ervaren hoe design thinking afwijkt van de meer traditionele manier van ontwikkeling van beleid en dienstverlening. Dit aan de hand van de eerste inzichten van het project ‘Design thinking en Ruimtelijke adaptatie’ dat in april gestart is in Zuid-Nederland onder begeleiding van Is Ook, Meer informatie over deze bijeenkomst vindt u hier.

Landbouw Innovatie Campus – Eten en ontwerpen met de boer

De Landbouw Innovatie Campus organiseert op 24 oktober een diner. Tijdens dit diner gaan de deelnemers al etend met de boeren ontwerpen. Op de Landbouw Innovatie Campus leren boeren hun weg te vinden naar een voor hun winstgevende en voor ons allen duurzame toekomst. Tijdens de DDW presenteren de boeren een smaakvol diner van de producten waarmee zij het verschil willen maken. In ruil delen de deelnemers aan de bijeenkomst de boeren hun beleving. Wat verwachten zij van een product? Moet ’t goed smaken of doen de looks er ook toe? Is branding belangrijk of juist niet, en willen ze producten elke week kunnen eten of zijn bepaalde periodes in het jaar ook goed? André Schaminée is adviseur bij de Landbouw Innovatie Campus. Samen met social designer Tabo Goudswaard en Fides Lapidaire en Cécile Espinasse, studenten van de Design Academy, begeleidt hij op 24 oktober dit proeflokaal. Daar kunt u bij zijn! Lees hier meer.

Prijsuitreiking Who Cares – inzending Twynstra Gudde en Vollmer en Partners geselecteerd

De Rijksbouwmeester heeft in samenwerking met de gemeente Almere, Groningen, Rotterdam en Sittard-Geleen een prijsvraag uitgeschreven over innovatieve en toekomstgerichte visies op de Nederlandse woonwijken. Het is een zoektocht naar praktische nieuwe ideeën die antwoord geven op de vergrijzing en de veranderingen in de zorg en die ondersteuning en een impuls geven aan de ruimtelijke vernieuwing van de wijken. De inzending van Twynstra Gudde in samenwerking met architectenbureau Vollmer & Partners over de Oosterparkwijk in Groningen, is geselecteerd. De 20 genomineerden worden tijdens de DDW tentoongesteld als onderdeel van de Embassy of Urban Transformation. Lees hier meer over onze inzending.

Werksessie Leegstand op het platteland – dialoog over nieuwe toekomstscenario’s

Op 27 oktober vindt een werksessie plaats speciaal voor boeren en andere spelers in de keten over de toekomst van leegstaande agrarische bedrijfsgebouwen. Deze werksessie is ontwikkeld door de Game Changers Studio, waarin Is Ook van Twynstra Gudde participeert.

De oppervlakte van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen in Nederland is groot. Dit levert maatschappelijke, ecologische en sociale problemen op. Het is al een jarenlang bekend probleem en toch blijken vernieuwende perspectieven te ontbreken. Om die reden heeft ZLTO samen met boeren en overheden (gemeente Beuningen, gemeente Berg en Dal, provincie Brabant en het ministerie van Economische Zaken) onderzoek gedaan met behulp van design thinking. André Schaminée en Tabo Goudswaard hebben vanuit de Game Changers Studio dit traject begeleid. In werksessies en veldwerk werden de achterliggende periode nieuwe perspectieven ontwikkeld voor vrijkomende agrarische verbouwing. Tijdens de werksessie op de DDW worden waardevolle inzichten en veelbelovende strategieën voor de toekomst gepresenteerd. Alle aanwezigen gaan samen in gesprek over mogelijke vervolgstappen en de manier waarop zij betrokken willen zijn bij de mogelijke implementatie. Lees hier meer.

André Schaminée

adviseur

Neem contact op