Bangladesh anticipeert op klimaatverandering met voortvarende aanpak van nieuw Delta Plan 2100 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Bangladesh anticipeert op klimaatverandering met voortvarende aanpak van nieuw Delta Plan 2100

15 oktober 2018

Bangladesh kent net als Nederland een laaggelegen deltagebied en heeft te maken met een complexe veiligheidsproblematiek in relatie tot grote rivieren, een dynamisch zee- en kustgebied en ruimtegebrek. Door klimaatveranderingen dreigen overstromingen dusdanige vormen aan te nemen dat actie geboden is. Bangladesh is, vanwege de ervaring met het Nederlandse Deltaprogramma, in 2012 een samenwerking met Nederland aangegaan. Een Nederlands consortium, onder leiding van Twynstra Gudde, heeft het Delta Plan 2100 ontwikkeld om het land duurzaam klimaatbestendig te maken. Dit plan is in september officieel goedgekeurd door de regering van Bangladesh. Met ingang van oktober start de implementatie hiervan.

Het Delta Plan geeft antwoorden op de problemen van nu, maar anticipeert vooral op toekomstige ontwikkelingen en behoeften. Naast verbetering van de waterveiligheid gaat het ook om voldoende drinkwater, sanitatie, waterkwaliteit, landaanwinning, meer transport via de binnenvaart en irrigatie voor de landbouw. Voor de implementatie van dit plan hebben het Ministry of Planning van Bangladesh en het ministerie van Buitenlandse Zaken wederom de handen ineen geslagen. De komende 4 jaar werkt een Nederlands consortium samen met Bangladeshi collega’s aan de implementatie van het Deltaplan. Dit betreft onder andere het overall management en het opzetten van de verantwoordelijke Delta organisatie, financiering en regelgeving. Ook pakt het consortium de eerste urgente projecten op en het trainen, coachen en structureren van de ontwikkeling van de betrokken organisaties. Dr. Jaap de Heer, partner van Twynstra Gudde, geeft wederom leiding aan het consortium.

Het consortium beschikt over ‘state of the art’ kennis en ervaring op het gebied van strategievorming en water governance, project- en programmamanagement, cross-culturele samenwerking en stakeholder-management. Het consortium bestaat uit Twynstra Gudde, Deltares en Euroconsult MottMcDonald, met als onderaannemers Wageningen Universiteit en CEGIS en IWM uit Bangladesh.

Jaap de Heer

Partner Strategie en beleid

Neem contact op

Reageer