Nieuwe verpleegkundige beroepsprofielen, nieuwe kansen | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Nieuwe verpleegkundige beroepsprofielen, nieuwe kansen

Vanaf 2020 werken ziekenhuizen met nieuwe beroepsprofielen, waarin voor het eerst onderscheid gemaakt wordt tussen mbo- en hbo-verpleegkundigen. Dat is een enorme verandering, die in alle lagen van uw organisatie voelbaar zal zijn. Hoe kunt u zich daar het beste op voorbereiden? Ons advies is: zo snel mogelijk. En met uw organisatie als geheel. Zodat u deze transitie optimaal kunt inzetten voor de verbetering van uw zorg.

Samen antwoorden zoeken

Op papier is al veel voorbereidend werk gedaan: de nieuwe beroepsprofielen zijn in ontwikkeling en verpleegkundigen worden al opgeleid volgens deze nieuwe beroepsprofielen. Toch zit u waarschijnlijk nog met veel vragen en onduidelijkheden over hoe en met wie u deze transitie vorm moet geven.

Wat betekent het nieuwe profiel voor verpleegkundigen en de verwachtingen die vanaf 2020 aan hen gesteld worden? Hoe kunnen teammanagers, leerhuismanagers en P&O-medewerkers zich een beeld vormen van de nodige ontwikkeling en hoe kan die bewerkstelligd worden? Juist vanwege de brede impact van de transitie, vormt deze een uitgelezen moment om de dialoog aan te gaan tussen verpleegkundigen en de rest van de organisatie.

Onze visie en aanpak

Wij zien deze transitie als een kans om iedere verpleegkundige in zijn of haar kracht te zetten, door talenten optimaal te benutten. Toekomstbestendige professionals kunnen kritisch naar zichzelf kijken, afstemmen op de behoefte van de patiënt en de juiste competenties uit het team inzetten. Op die manier krijgt de patiënt altijd de beste zorg.

Om deze beweging in gang te zetten, is het van belang om het traject integraal aan te pakken vanuit een gedeelde visie en met een strakke programma- of projectstructuur. Deze dient goed afgestemd te zijn op de situatie, identiteit en cultuur in de organisatie. Wij spelen in op de veranderkundige aspecten, alsook op de diverse leer- en leiderschapsstijlen. Hiermee creëer je brede betrokkenheid, bestuurlijke verankering en de ruimte voor de verpleegkundige om samen betekenis te geven aan de nieuwe beroepsprofielen. Producten & diensten In verschillende zorgorganisaties zijn wij betrokken geweest bij het ontwikkelen van methodes om het werken met de nieuwe beroepsprofielen niet alleen te integreren in de staande organisatie, maar deze ook daadwerkelijk aan te grijpen voor verbetering van de zorg als geheel. De kennis en ervaring die we daarbij opdeden, stellen we graag ter beschikking om ook uw organisatie toekomstbestendig te maken. 

Typisch Twynstra Gudde

Wij helpen u graag in uw transitieproces. Zonder u te vertellen hoe het moet. Onze expertise in veranderkunde en projectmatig werken stellen we ten dienste van uw proces, niet andersom. We snappen dat een transitie als deze vanuit de verscheidene posities en verantwoordelijkheden met verschillende brillen bekeken wordt. De perspectieven van alle stakeholders laten we aan bod komen en nemen we mee in onze aanpak. Zo wordt deze transitie een onderdeel van een verbeterslag in de zorg.

Markten & Sectoren

Cure, Zorg

Milou Engelaer

Adviseur

Neem contact op