Mini-masterclass cluster- en campusvorming | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Mini-masterclass cluster- en campusvorming

Wanneer is het zinvol om als overheid of regio actief een economisch cluster of een campus te stimuleren met geld en beleid? Centraal bij cluster- en campusvorming staat vaak het stimuleren van innovatie, kennisvalorisatie en economische specialisatie. Maar moet je eigenlijk wel een campus ontwikkelen zonder bestaand economisch cluster of ecosysteem en wat is het belang van een commerciële thuismarkt? Die vragen worden beantwoord tijdens de mini-masterclass Cluster- en Campusvorming van BT-media en Twynstra Gudde op dinsdag 26 juni in The Hague Humanity Hub.

3 praktijkcasussen 

Als archetypes heeft men vaak het succes van de High Tech Campus Eindhoven of Utrecht Science Park in het achterhoofd, maar hoe kunnen ook andere clusters succes boeken? Tijdens de masterclass bespreken we de volgende drie praktijkcasussen:

•    Hilversum Media Campus
•    Greenport Duin- en Bollenstreek
•    The Hague Humanity Hub

Dit leert u over cluster- en campusvorming 

•    Wat een cluster of campus inhoudt
•    Wanneer het zinvol is om als overheid een cluster- of campusontwikkeling te stimuleren en hoe je dat doet
•    Lessons learned van de drie praktijkcasussen
•    Wat de ervaringen zijn van de eerste gebruiker van de The Hague Humanity Hub

Wanneer en waar

U bent van harte welkom op dinsdagmiddag 26 juni vanaf 15.15 uur in The Hague Humanity Hub aan de Fluwelenburgwal 58, 2511 CJ Den Haag. 

Programma

Het programma staat onder leiding van dagvoorzitter Jeroen Bruinenberg, hoofdredacteur BT

15.15 uur: Inloop met koffie + thee
15.30 uur: Welkom door dagvoorzitter Jeroen Bruinenberg, hoofdredacteur BT
15.35 uur: Inleiding + discussie o.l.v. Jeroen Bruinenberg over belangrijke elementen campus- en clustervorming.
16.05 uur: Casus Hilversum Media Campus door Hans Lodders (zelfstandig/ Mindmatters)
16.25 uur: Casus Duin- en Bollenstreek door Michiel Cappendijk (Twynstra Gudde)
16.50 uur: Casus Humanity Hub door Daniëlle van Steeg (Twynstra Gudde)
17.15 uur: Netwerkborrel + optionele rondleiding Humanity Hub door Jill Wilkinson

Extra: Rondleiding Humanity Hub

Jill Wilkinson is de eerste directeur van de Humanity Hub. Zij leidt u rond door de Hub en laat zien hoe de Hub in de praktijk eruitziet en wat dit betekent voor de gebruikers/organisaties die zich in de Hub hebben gevestigd. Tijdens de rondleiding kunt u met haar in gesprek gaan over wat werkt en waar nog punten voor verbetering liggen.  

Aanmelden

Deze waardevolle en kosteloze mini-masterclass is interessant voor professionals die werkzaam zijn voor campusorganisaties, triple helix organisaties, of economic boards en de direct daaraan verbonden overheden, kennisinstellingen of ondernemers. 

Deze mini-masterclass organiseren wij in samenwerking met BT Media.

Over Twynstra Gudde | Ruimte, Wonen en Economie 

 

Wij werken als adviseur, kwartiermaker en manager aan ruimtelijke en economische vraagstukken van publieke en private partijen. Dat doen we door bijvoorbeeld ontwikkelingsmaatschappijen op te richten, campusontwikkelingen op te starten, woningbouw aan te jagen, ontwikkelstrategieën te bedenken, publiek-private samenwerkingsverbanden vorm te geven, samenwerking in organisaties te verbeteren, investeringsagenda’s op te stellen of het financieel management van gebiedsontwikkelingen te verzorgen. Meer informatie

Op het gebied van cluster- en campusontwikkelingen hebben we gewerkt aan onder andere Brainport Industries Campus (Eindhoven), Social Enterprise Campus (Apeldoorn), The Hague Humanity Hub, Maintenance Value Park (Terneuzen), Green Park Aalsmeer, Greenport Duin- en Bollenstreek, Utrecht Science Park, The Hague Security Delta, Delftech Park (Delft), Flevo Campus Almere, Hilversum Media Park en Deventer Open Innovation Center.

 

Foto Den Haag: @Roel Wijnants

Markten & Sectoren

Ruimtelijke ontwikkeling

Gregor Heemskerk

Adviseur

Neem contact op