Mensen | Page 10 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Mensen

Sander Merkus

Sander Merkus

Adviseur Narratieve strategievorming

Verhalen zijn de bouwstenen van betekenis binnen besluitvorming, samenwerking en organisatieontwikkeling. Ik verzamel verhalen die leven in de ‘onderstroom’ van organisaties. Daardoor krijg ik inzicht in belangen en spanningen die nergens expliciet beschreven staan maar die deze processen sterk kunnen beïnvloeden. Ondanks formele afspraken en heldere contracten spelen er altijd onzekerheden en onverwachte dynamieken binnen besluitvorming, planvorming en uitvoering. De verhalende methode vormt de sleutel waarmee ik inzicht bied en oplossingen aanreik om processen te verbeteren.

Maarten Moggré

Maarten Moggré

Adviseur

Ik ga voor vernieuwing en variëteit, het liefst op het snijvlak van mens en organisatie. Voor mij zijn belangrijke waarden in mijn werk betrouwbaarheid, integriteit, verantwoordelijkheid en plezier. In gesprek? Neem contact met mij op!

Karen Molenaar

Karen Molenaar

Adviseur

Als adviseur wil ik organisaties en mensen helpen om beter te functioneren. Daarbij word ik het meest enthousiast van opdrachten rondom duurzaamheid en de transitie naar een circulaire economie; voor mij de belangrijkste opgave voor de komende jaren.

Jeroen Moonen

Jeroen Moonen

Partner

Als adviseur contractering richten mijn werkzaamheden zich op complexe en/of innovatieve aanbestedings- en contracteringsvraagstukken, zowel in projectteams als in een adviesrol. Ik ben betrokken bij het opstellen van de contracteringsstrategie en het verzorgen van de Europese aanbesteding. Ik richt mij in hoofdzaak op zowel natte als droge infrastructurele projecten. Ik werk graag op het snijvlak van markt, techniek en juridica, waarbij de uitdaging is om er voor te zorgen dat die op de juiste wijze bij elkaar komen.

mieke moor

mieke moor

Organisatiefilosoof

Als organisatiefilosoof leg ik mij toe op vraagstukken rondom de basale betekenis van ‘organisatie’: het menselijk vermogen om de chaotische werkelijkheid te ordenen. Veel dagelijkse werk wordt hierdoor gedomineerd: met beleidsplannen, strategienota’s, organogrammen proberen we onze complexe wereld te vatten, overzicht te creëren, risico’s te beheersen.

Anton Nalbandian

Anton Nalbandian

Adviseur

Ik benader uw huisvestingsopgave vanuit verschillende invalshoeken met een verfrissende blik. Zo kom ik samen met u tot een advies dat heel goed bij u past. Om uw organisatie in beweging te krijgen is het vernieuwen van huisvesting een prachtige kans.

Bouke Nederhof

Bouke Nederhof

Adviseur

Als organisatieadviseur help ik (overheids)organisaties met het versterken van hun programma’s en opgavegericht werken. Dit betekent dat ik in zowel de voorbereiding, de uitvoering als de afronding van deze trajecten help om de werkwijzen inhoudelijk èn methodisch goed in te richten.

Else Nicolai

Else Nicolai

Adviseur

Ik help mensen in organisaties een stap verder in het realiseren van de opgave waar ze voor staan. Dit doe ik door ze kennis te laten maken met hetgeen project- en programmamanagement ze te bieden heeft, maar bovenal door het goede gesprek met ze te voeren en verder door te vragen dan ze gewend zijn. Begrijpen waarom mensen handelen zoals ze handelen, vormt hierin voor mij een belangrijke drijfveer.

Roy Nieuwenhuis

Roy Nieuwenhuis

Adviseur

Onze woon- en leefomgeving elke dag weer een stukje mooier maken, dat is waar mijn werk om draait. Met een enthousiaste, proactieve houding probeer ik gebiedsontwikkelingen werkend te krijgen. Opdrachten waaraan ik werk betreffen onder meer de transformatie van voormalige instellingsterreinen en de realisatie van initiatieven voor woningbouw. Mijn toegevoegde waarde lever ik door met een frisse blik kennis en ideeën in te brengen en samen met u als opdrachtgever de strategische koers te bepalen.

Hanke Nijman

Hanke Nijman

Adviseur

Er komen veel maatschappelijke en technologische ontwikkelingen af op de energiesector. Door de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame en lokale energiebronnen verandert de energiemarkt. Tegelijkertijd zitten we middenin een digitale transformatie. Nieuwe technologieën bieden de mogelijkheid om anders om te gaan met het energiesysteem. Dat vraagt nieuwe samenwerkingen tussen verschillende stakeholders. Als adviseur en procesmanager richt ik me op deze samenwerkingsvragen.